19 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 689 مشاهده
 2. گنون

  • 0 دیدگاه
  • 879 مشاهده
 3. لینک

  • 0 دیدگاه
  • 1,163 مشاهده
 4. مستر سورد

  • 0 دیدگاه
  • 597 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 345 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 375 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 552 مشاهده
 5. افسانه زلدا (مجموعه)

  • 0 دیدگاه
  • 403 مشاهده
 6. ایمپا

  • 0 دیدگاه
  • 343 مشاهده
 7. تریفورس

  • 0 دیدگاه
  • 265 مشاهده
 8. تاجر

  • 0 دیدگاه
  • 212 مشاهده
 9. پیرزن

  • 0 دیدگاه
  • 254 مشاهده
 10. پیرمرد

  • 0 دیدگاه
  • 290 مشاهده
 11. افسانه زلدا

  • 0 دیدگاه
  • 624 مشاهده
 12. گوبلین مخفی

  • 0 دیدگاه
  • 204 مشاهده
 13. هایریول

  • 0 دیدگاه
  • 357 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 140 مشاهده
 14. The Legend of Zelda

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 164 مشاهده