64 مقاله
در این ویکی

آنچارتد 4 - مرحله 22


Movyn

 

مرحله بیست و دوم - A Thief's End

Collectibles

گنجینه: 1

نیتن سرانجام و تنها با یک هدف، یعنی نجات برادرش به کشتی گنج ناخدا ایوری رسیده است. او شاهد این بود که سم، قایقی را از شورلاین دزدید و داخل کشتی ایوری رفت. ریف ادلر هم که نمی‌تواند شاهد این باشد که بعد از همه خساراتی که سم به او زده، این سم باشد که به گنج اصلی ایوری می‌رسد، به نیدین راس خیانت می‌کند. او سربازان شورلاین را خریده و فرمانده شورلاین را مجبور به اطاعت و ورود به کشتی ایوری می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه خطر بزرگی در انتظار سم است، نیتن نیز باید خودش را به سرعت به خط پایان برساند و برادرش را نجات دهد. در راهیاب متنی و ویدیویی مرحله بیست و دوم تنها 1 گنجینه برای جمع‌آوری وجود خواهد داشت.

 

کشتی هنری ایوری - دریاچه زیر کوه

جلوتر از اسکله داخل دریاچه پریده و به سمت کشتی ایوری شنا کنید. با کمی شنا کردن، در سمت راست دریاچاه، سنگ سفیدی در قعر آب و نزدیک به سطح خواهید دید. به مقابل این بخش رفته و به زیر آب بروید. اینجا یک غار زیرآبی مخفی است و برای برداشتن آخرین گنجینه بازی باید داخل شوید؛ آن داخل کمی شنا کرده و گنجینه  Treasure - Mughal Egg Pendant (1/1) را بردارید. در صورتی که این راهیاب را از ابتدا دنبال کرده باشید، به زودی باید تروفی  Treasure Master را دریافت کنید.

large.Treasure-227_-_Mughal_Egg_Pendant_large.Treasure-228_-_Mughal_Egg_Pendant_large.Treasure-229_-_Mughal_Egg_Pendant_

 

مسیر را به عقب برگشته و به سطح آب برگردید. حالا به سمت کشتی شنا کرده تا انفجاری در داخل رخ دهد. به شنا به سمت کشتی ادامه داده و روی صخره بروید. حالا از کشتی بالا رفته و از قسمتی که تازه منفجر شده داخل شوید.

large.Chapter_22-02_-_Progression_Pic_1.large.Chapter_22-03_-_Progression_Pic_2.

 

کشتی هنری ایوری - عرشه کشتی

پس از ورود به عرشه، جلوتر نیتن می‌تواند یک جسد سرباز شورلاین را مشاهده کند. از سکو بالا رفته و جلوتر از درگاهی خارج شوید. روی عرشه اصلی پیشروی کرده و در سمت چپ از مجرا داخل بپرید.

large.Chapter_22-04_-_Progression_Pic_3.large.Chapter_22-05_-_Progression_Pic_4.

 

کشتی هنری ایوری - گنج گمشده

در داخل اتاق‌های گنج کشتی ایوری خواهیم بود و نیتن با دیدن اطرافش از این میزان گنج و جواهر شگفت‌زده شده است. نیتن این مسیر را جلوتر دنبال کرده و درنهایت در را باز کنید. اینجا میان‌پرده خواهید دید که سم یک بار دیگر تلاش کرده ریف و بقیه شورلاین را در تله انفجاری و مرگبار بیاندازد. با این حال این بار یک ستون چوبی بزرگ افتاده و گرچه زنده است ولی نمی‌تواند تکان بخورد. ریف موضوع را به سم می‌گوید اما نیتن خواهد گفت که ریف می‌تواند همه گنجینه را برای خودش نگه دارد؛ چون او برای گنج ایوری نیامده و فقط می‌خواهد سم را نجات دهد که ریف مخالفت می‌کند، و می‌گوید بعد از همه کارهایی که علیه او کرده نمی‌تواند چنین اجازه‌ای بدهد. پس از رسیدن نیدین، او اسلحه نیتن و سپس ریف را گرفته و قبل از غرق شدن کشتی از محل خارج می‌شود. درحالی که در بسته شده، نیتن از ریف کمک می‌خواهد تا سم را از زیر آوار نجات دهد. او می‌گوید که کمکش کند تا هر سه با هم از کشتی خارج شوند. ریف اما خواهد گفت که نمی‌تواند بعد از همه کارهایی که سم و نیتن با او کردند اجازه زندگی به‌شان بدهد. او بزودی شمشیر را از جسد ایوری برمی‌دارد و به سمت نیتن گارد خواهد گرفت.

large.Chapter_22-06_-_Progression_Pic_5.large.Chapter_22-07_-_Progression_Pic_6.

 

کشتی هنری ایوری - مبارزه با ریف (۱)

این آخرین مبارزه بازی و جنگ با ریف است. این جنگ با شمشیرزنی ریف شروع می‌شود و نیتن شمشیر نخواهد داشت. شما باید با دکمه مثلث، ضربه از سمت چپ و با دکمه دایره ضربه از سمت راست او را خنثی کنید. در مرحله اول این مبارزه، دکمه‌ها همیشه ثابت هستند. ریف درحال صحبت از همه دستاوردهای نیتن در 15 سال قبل است و ضربات او به ترتیب با دکمه مثلث؛ سپس با دکمه دایره؛ سپس با دکمه‌های مثلث و بعد دایره؛ و درنهایت با دکمه مثلث، دایره و مثلث دفع می‌شوند. این بخش همیشه با الگوی عمل ثابت خواهد بود و بعد از آخرین حمله میان‌پرده خواهید دید. به زودی ریف نیتن را زمین کوبیده و با شمشیر فشار وارد می‌کند؛ کار شما این است که با تپ زدن دکمه مثلث این فشار را دفع کنید. بعد از این نیز نیتن فرصت برداشتن شمشیر را دارد که باید ضربه اول را با مثلث دفع کنید.

large.Chapter_22-08_-_Progression_Pic_7.large.Chapter_22-09_-_Progression_Pic_8.

 

کشتی هنری ایوری - مبارزه با ریف (۲)

هشدار تروفی - Swordmaster

در صورتی که از مرحله دوم (زمانی که نیتن شمشیر در دست خواهد داشت) تا پایان مبارزه با ریف موفق به دفع همه حملات او شوید این تروفی باز می‌شود. توصیه می‌شود این تروفی را با انجام مبارزه در درجات سختی پایین‌تر به دست بیاورید.

در مرحله دوم مبارزه با ریف ادلر، نیتن نیز شمشیر را از جسد تیو برخواهد داشت و این یک مبارزه کلاسیک شمشیرزنی با شمشیرهای کاپیتان ایوری و تیو، بین دیوانه‌ای خودخواه و شیفته گنج علیه نیتن است که هیچ علاقه‌ای به گنج ندارد و فقط می‌خواهد برادرش را نجات دهد خواهد بود. مثل مرحله قبل، با دکمه مثلث ضربات او از سمت چپ خودتان و با دکمه دایره، ضربات او از سمت راست خودتان را دفع کنید.

large.Chapter_22-010_-_Progression_Pic_9

 

برخلاف مرحله اول، ضربات ریف در مرحله دوم رندوم و اتفاقی هستند و الگوی عملی ثابتی ندارد. شما باید به دقت حرکات او را زیر نظر داشته باشید و به موقع ضربه او از سمت چپ را با دکمه مثلث و ضربه او از سمت راست خودتان را با دکمه دایره دفع کنید. اگر چندمرتبه ضربات دفع شود، بازی فرصت حمله خواهد داد که باید با دکمه مربع حمله انجام دهید. اگر ریف نیتن را گرفت، با دکمه مثلث باید خودتان را آزاد کنید. توجه کنید که ضربه زدن عادی باعث پایان جنگ نمی‌شود؛ باید ابتدا ضربات او را دفع کرده و بعد حمله کنید تا روند مبارزه به درستی پیش برود.

large.Chapter_22-011_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-012_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-013_-_Progression_Pic_1

 

پایان مرحله دوم، وقتی است که ریف یک بار دیگر نیتن را زمین‌گیر کرده و باید با تپ زدن دکمه مثلث، فشار شمشیر را دفع کنید.

large.Chapter_22-014_-_Progression_Pic_1

 

کشتی هنری ایوری - مبارزه با ریف (۳)

بعد از دفع حمله قبلی، ریف زخم‌خورده‌تر و عصبی‌تر از قبل است و ضربات او بسیار سریع‌تر و مرگبارتر است. درتس مثل مرحله قبل، این مرحله نیز فاقد الگوی عمل ثابت است و ضربات ریف کاملا رندوم و اتفاقی هستند. با دکمه مثلث ضربه از سمت چپ و با دکمه دایره ضربه از سمت راست خودتان را دفع کنید. بعد از هر دفع ضربه نیز با دکمه مربع حمله کنید و اگر شما را گرفت، با دکمه مثلث سعی کنید آزاد شوید. این مرحله از مبارزه جایی تمام می‌شود که نیتن ریف را گیر می‌اندازد. او می‌گوید که می‌خواهد برادرش را نجات دهد و برود و اگر ریف می‌خواهد در کتی بماند و بمیرد میل خودش است. ریف اینجا ناغافل ضربه زده و نیتن را خلع سلاح می‌کند. نیتن روی زمین افتاده و ریف درحال صحبت نهایی و زدن ضربه آخر است که سم، شما را صدا می‌کند و برای شما شمشیر می‌اندازد. با دکمه مثلث شمشیر را بگیرید و آماده مرحله چهارم مبارزه باشید.

large.Chapter_22-015_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-016_-_Progression_Pic_2large.Chapter_22-017_-_Progression_Pic_1

 

کشتی هنری ایوری - مبارزه با ریف (۴)

در ادامه این مبارزه نفسگیر، نیتن روی زمین است و تنها کاری که می‌توانید انجام دهید، دفاع در برابر ضربات ریف است. درست مثل مراحل قبل، باید به دقت حرکات او را زیر نظر داشته باشید و به موقع ضربه او از سمت چپ را با دکمه مثلث و ضربه او از سمت راست خودتان را با دکمه دایره دفع کنید. معمولا سه ضربه اول با مثلث، دایره و مثلث دفع می‌شوند. بعد از این آماده سه ضربه سنگین و دفاع با سه بار دکمه مثلث باشید. پس از این ریف فشار وارد خواهد کرد که باید مثلث را تپ بزنید. پس از این سه ضربه، با مثلث، دایره و مثلث دفاع کنید تا شمشیر نیتن بشکند. ریف خواهد گفت که گنجینه مال اوست؛ نیتن هم خواهد گفت که همه گنجینه مال او. دکمه مثلث را بزنید تا نیتن طناب را پاره کرده و یک صندوقچه بزرگ گنج آویزان، روی ریف بیافتد.

large.Chapter_22-018_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-019_-_Progression_Pic_1

 

کشتی هنری ایوری - دریاچه زیر کوه

پس از مرگ ریف، کشتی کاملا ناپایدار شده است. نیتن و سم هر دو سعی می‌کنند آوار را از روی سم بردارند ولی این کنده چوبی بسیار سنگین است. سم خواهد گفت که همه چیزی که در زندگی‌اش می‌خواسته پیدا کردن گنج گمشده ایوری با نیتن بوده که حالا به خواسته‌اش رسیده است. او نیتن را عقب پرت می‌کند، و می‌‌گوید که قبل از اینکه کشتی غرق شود و هر دو کشته شوند نیتن باید فرار کند. نیتن که کاملا آشفته شده اطرافش را نگاه و توپبی را خواهد دید. او توپ را به کف کشتی هدف می‌گیرد و شلیک می‌کند. پس از اینکه آب داخل اتاق رسید، نیتن و سم تلاش دیگری کرده و سم این بار آزاد می‌شود. این دو حالا زیر آب رفته و مدتی بعد از داخل دریاچه زیرکوه بیرون خواهند آمد. تمام کاری که حالا باید انجام دهید، تماشای غرق شدن کشتی، و شننا به سمت خروجی و نور است. هر دوی نیتن و سم یک نقطه مجبور به شنا در زیرآب می‌شوند که جلوتر باید به سطح آمده و به سمت نور شنا کنید.

large.Chapter_22-020_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-021_-_Progression_Pic_1large.Chapter_22-022_-_Progression_Pic_2

 

در میان‌پرده بعدی، سم و نیتن توسط النا از آب خارج و به زودی با هواپیمای سالی از لیبرتالیا خارج می‌شوند. در میان‌پرده بعد نیز سم از نیتن و النا خداحافظی کرده و خودش هم وعده کشف چند شهر گمشده دیگر را خواهد داد و با سالی همراه می‌شود. در میان‌پرده بعد، نیتن به نیواورلئان و به کار قبلی‌اش در شرکت دریایی جیمسون برگشته است. جیمسون به زودی از راه می‌رسد و اطلاع می‌دهد که شرکتش توسط نیتن خریده شده! نیتن که شوکه است، بیرون از دتفر النا را می‌بیند که شرکت دریایی جیمسون را خریده است. او به نیتن می‌گوید که شرکت را با سکه‌های طلایی که سم در جیبش گذاشته بود خریده است. او مجوز کار مالزی را هم به دست آورده و پیشنهاد می‌دهد که می‌توانند زندگی ماجراجویانه را همچنان داشته باشند، با این فرق که از آن به بعد با روال قانونی جلو بروند؛ چون هر دویشان بعد از چند سال زندگی عادی، وقتی در لیبرتالیا بودند متوجه شدند که چقدر دلشان برای ماجراجویی تنگ شده بوده است.


راهیاب ویدیویی:

 


 
ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری