64 مقاله
در این ویکی

آنچارتد 4 - مرحله 18


Movyn

 

مرحله هجدهم - New Devon

Collectibles

گنجینه: 8
تصاویر ژورنال: 2
یادداشت‌های ژورنال: 6
گفتگوی اختیاری: 5

بعد از اینکه سم دریک توسط افراد ریف دستگیر شد، النا نیز نیتن را نجات داد و این دو داستان را برای رسیدن به نیو دوون و نجات سم ادامه دادند. طبق تئوری، گنج گمشده هنری ایوری باید در نیو دوون باشد؛ یک منطقه مجزا از «لیبرتالیا» که محل سکونت بنیانگذاران لیبرتالیا است. با توجه به نقشه‌ای که سم و نیتن دیدند، نیو دوون باید محوطه بسیار بزرگ، دیوارکشی‌شده و بسته مثل قلعه باشد که در داخل آن، عمارت‌های بسیار بزرگ و محل سکونت بنیانگذاران کلونی قرار دارد. نیتن به دروغ سم و اینکه خطری به نام هکتور آلکازار وجود نداشته پی برده و حالا هدف او و النا این است که سم را نجات داده و به جای پیدا کردن گنج از لیبرتالیا فرار کنند. در طرف دیگر، سم توسط ریف اسیر است و با تهدید اسلحه مجبور است نقش راهیاب تیم رقیب را بازی کند. پس از یک سفر پر خطر، نیتن و النا به نزدیکی دروازه‌های نیو دوون رسیده‌اند. در راهیاب متنی و ویدیویی مرحله هجدهم، 8 گنجینه، 2 مورد ثبت در ژورنال، 6 مورد یادداشت و 5 گفتگوی اختیاری برای جمع‌آوری وجود خواهد داشت.

 

نیو دوون - دیوارهای بیرون شهر

نیتن و النا در مقابل دیوارهای بلند نیو دوون هستند. اینجا هم بقایای یک جنگ و تعداد زیادی هم قفس آویزان و اجساد داخل آن دیده خواهد شد. به سمت دیوار رفته و در این مسیر شما از یک محوطه دریاچه‌ای و تعدادی ستون عبور می‌کنید. در این بخش یک سکوی سنگی در سمت چپ و یک تابلو کوچک وجود خواهد داشت. اینجا کمی منتظر بمانید تا النا هم نزدیک شود. او این تابلو را می‌خواند و اینجا یک گفتگوی اختیاری باز خواهد شد. دکمه مثلث را بزنید تا گفتگوی اختیاری اول مرحله Optional Conversation - “Digna Factis Recipimus” (1/5) به جریان بیافتد.

large.Optional_Conversation-041_-_Digna_large.Optional_Conversation-042_-_Digna_

 

پس از این گفتگوی اختیاری کمی دورتر زیر دو درخت، درخشش گنجینه‌ای را خواهید دید؛ به سمت آن رفته و اولین گنجینه مرحله  Treasure - Mughal Stout Vase (1/8) را هم بردارید. حال به سمت دیوار رفته و جلوتر دروازه را بررسی کنید. کمی صبر کنید تا النا نزدیک شده و متن بالای دروازه را بخواند؛ این باعث باز شدن گفتگوی اختیاری دوم  Optional Conversation - “Hodie Mecum Eris In Paradiso” (2/5) مرحله خواهد شد.

large.Treasure-159_-_Mughal_Stout_Vase_1large.Treasure-160_-_Mughal_Stout_Vase_2large.Optional_Conversation-043_-_Hodie_large.Optional_Conversation-044_-_Hodie_

 

پشت سر و نزدیک تابلو، از ستون وسط محوطه بالا رفته و روی قفس بعدی بپرید. شما اینجا دو انتخاب خواهید داشت، پرش روی قفسه‌های سمت چپ و یا راست؛ برای برداشتن گنجینه بعدی روی قفسه سمت راست بپرید. قفسه‌های این قسمت کمی دورتر هستند و درکل اگر بیافتید خواهید مرد. با دقت یکی پس از دیگری روی قفسه‌ها بپرید. پرش روی قفسه‌ها را تا آخرین قفسه ادامه داده و اینجا از قفسه آویزان شوید. کمی پایین و راست بروید تا بتواند گنجنیه دوم مرحله  Treasure – Small Mughal Dagger (2/8) را بردارد. پس از این بالا برگشته و با پرش،قفسه‌ها را یکی پس از دیگری به عقب برگردید و این بار قفسه‌های سمت چپ را دنبال کنید.

large.Treasure-162_-_Small_Mughal_Daggerlarge.Treasure-164_-_Small_Mughal_Daggerlarge.Treasure-165_-_Small_Mughal_Dagger

 

پس از رسیدن به قفسه نزدیک به النا، جلورفته و با پرش به دیوار شهر خواهید رسید. حال روی لبه ایستاده و با پرش قفسه بالایی را بگیرید. حال به سمت چپ و سپس بالا رفته تا درنهایت به بالای دیوار برسید. نیتن و النا اینجا در میان‌پرده‌ای سم را خواهند دید که هنوز زنده و اسیر ریف و نیدین است. پس از میان‌پرده در سمت چپ پایین پریده و روی پلتفرم چوبی بروید. حالا با یک پرش باید میله دست مجسمه را گرفته و پایین داخل آب بپرید.

large.Chapter_18-02_-_Progression_Pic_01large.Treasure-166_-_Mughal_Candle_Holde

 

نیو دوون - عمارت آب گرفته کاندنت

در سمت چپ محوطه آب‌گرفته، نزدیک صخره شده و کمی جلوتر از سکو بالا بروید. مسیر را جلوتر نزدیک درخت ادامه داده و در سمت چپ این درخت روی زمین، گنجینه سوم مرحله  Treasure - Mughal Candle Holder (3/8) را بردارید.

large.Treasure-167_-_Mughal_Candle_Holdelarge.Treasure-168_-_Mughal_Candle_Holde

 

در سمت راست، بقایای عمارت کریستوفر کاندنت را مشاهده می‌کنید؛ یکی از بنیانگذاران لیبرتالیا که عمارتش را سیل گرفته است. از سکوی چوبی استفاده و وارد این خانه مخروبه شوید. در سمت راست از سکو بالا رفته و جلوتر در سمت چپ از سکوی چوبی بالا بروید. جلوتر به انتهای پلتفرم باریک چوبی رفته و با یک پرش وارد قسمت دیگر خانه شوید. جلوتر از قسمت با ارتفاع کم عبور و در سمت راست وارد اتاق شوید. اینجا از روی تختخواب اولین یادداشت ژورنال مرحله  Optional Journal Note - Threatening Note (1/6) را بردارید.

large.Journal_Note-029_-_Threatening_Notlarge.Journal_Note-032_-_Threatening_Notlarge.Journal_Note-033_-_Threatening_Not

 

از درگاهی سمت دیگر تختخواب خارج و در سمت راست از سکو هم عبور کنید. حال جلو رفته و از قسمت مرتفع به طبقه بالاتر بپرید. در این اتاق نیتن علامت کریتوفر کاندنت روی دیوار را می‌تواند بررسی کند.در سمت چپ نیز از درگاهی پایین بپرید تا میان‌پرده از اشغال بودن محوطه بعدی توسط گشت‌زن‌های شورلاین نمایش داده شود.

large.Chapter_18-03_-_Progression_Pic_02large.Chapter_18-04_-_Progression_Pic_03

 

نیو دوون - گشتی‌های شورلاین

طبق معمول در مواجهه‌ها و تقابل‌ها، این راهیاب به روش مخفی‌کاری شرح داده خواهد شد. پس از اینکه کنترل نیتن را در اختیار گرفتید، او و النا در میان گیاهان پنهان بوده و در ساختمان‌های سمت دیگر دریاچه سربازان شورلاین دیده می‌شوند. بین پلتفرم ورتر در سمت راست و پلتفرم نزدیک‌تر در سمت چپ، یک ساختمان با فضای سیاه در زیر آن می‌بینید؛ داخل دریاچه پریده و با دکمه دایره به زیر آب برود. مقصد ما عبور از فضای سیاه زیر ساختمان است. این یک گذرگاه آب در پایین ساختمان است. سعی کنید بعد از نفس‌گیری دبوباره زیر آب برگردید تا شناسایی نشوید. پس از عبور از این بخش، شنا را در سمت راست محوطه ادامه داده تا به انتهای بخش برسید. در این قسمت با دیوار از طرفین محصور شدید و بایستی از لبه دیوار شرقی بالا بروید. سپس روی این ساختمان آمده و در گیاهان مخفی شوید. یک سرباز در این خط گشت‌زنی خواهد کرد که بهتر است بدون سر و صدا و با دکمه دایره او را در گیاهان بکشید. برای رفتن به اتاقک قرمز روبرو، ابتدا مراقب دو سرباز در سکوی دورتر در مقابل و یک سرباز هم در سکوی پشت سرتان باشید. به محض برگشتن این گشتی‌ها، به سمت اتاقک با دیوار قرمز رفته و از یکی از پنجره‌ها خارج شوید. در بیرون طناب پرتاب کرده و به صخره بعد برسید.

بالا آمده و روی راه‌پله، زیر صخره کاور بگیرید. به محض برگشتن سرباز به سمت دیگر، جلو رفته و روی پلکان بعدی نیز زیر صخره که سرباز روی آن ایستاده کاور بگیرید. اینجا نقطه‌ای است که آن سرباز شما را نخواهد دید. اینجا برای ادامه کار باید هم مراقب سرباز بالای سرتان و هم دو سرباز در پشت سرتان باشید. معمولا حرکاتشان در یک بازه قرار می‌گیرد و کمی صبر کنید تا هر سه به سمت مخالف حرکت کنند. این زمان جلو رفتن شما و مخفی شدن در گیاهان بالای پلکان است. حال سرباز وقتی از حرکت ایستاد جلو بروید تا یک غار ببینید؛ اینجا جایی است که داخل می‌شوید و بخش مواجهه را پشت سر خواهید گذاشت.

large.Chapter_18-05_-_Progression_Pic_05large.Chapter_18-07_-_Progression_Pic_07

 

در داخل غاز از بخش پایین جلو رفته و در این دریاچه به جلو شنا کنید. از بخش زیرآبی نیز عبور کرده و در طرف دیگر از سکو برای خارج شدن از آب استفاده کنید. در بخش دیگر از سکو بعدی نیز بالا رفته و جلوتر بعد از اینکه روی پلتفرم چوبی رفتید و با پرش و تاب خوردن از تنه چوبی به سطح دیگر رسیدید، محوطه غار نیز اینجا تمام خواهد شد.

large.Chapter_18-08_-_Progression_Pic_08large.Chapter_18-09_-_Progression_Pic_09

 

نیو دوون - عمارت ریچارد وانت

پس از خروج از محوطه غار، مسیر را تا انتهای این صخره ادامه دهید تا بازی دکمه L3 نمایش دهد. نیتن و النا عمارت ایوری را تماشا و دیالوگی خواهند داشت. پس از این از صخره پایین پریده و جلوتر از روی میز کنار جسد آویزان شده، دومین یادداشت ژورنال مرحله  Optional Journal Note - Letter of Revenge (2/6) را بردارید. پس از مطالعه این یادداشت نزدیک النا شوید؛ او دیالوگی خواهد داشت که به دنبالش گفتگوی اختیاری سوم مرحله  Optional Conversation - "They Were Both Founders?" (3/5) باز می‌شود.

large.Chapter_18-010_-_Progression_Pic_1large.Journal_Note-035_-_Letter_of_Revenlarge.Optional_Conversation-045_-_They_W

 

جلوتر وارد ساختمان مخروبه شوید؛ این محل نیز به وسیله سیل به دو قسمت تقسیم شده است. هدف ما بالا فتن از سکوی سمت چپ است ولی ارتفاع آن زیاد است. از جریان آب عبور و به بخش دیگر خانه بروید. در سمت چپ از ساختمان خارج و این مسیر را تا انتها و رسیدن به پشت درخت بزرگ دنبال کنید. در لابه‌لای گیاهان گنجینه پنجم مرحله Treasure - Mughal Circular Box (4/8) مخفی شده که باید بردارید.

large.Treasure-169_-_Mughal_Circular_Boxlarge.Treasure-170_-_Mughal_Circular_Boxlarge.Treasure-171_-_Mughal_Circular_Box

 

در سمت آبشار، طناب پرتاب کرده و خودتان را به بالای صخره برسانید. جعبه را داخل جریان آب انداخته و خودتان هم در آب شیرجه بزنید. به زودی هم نیتن و هم جعبه به ساختمان مخروبه می‌رسند؛ حالا به نیمه سمت راست خانه آمده و با پرتاب طناب جعبه را به این بخش بکشید. پس از رسیدن جعبه به این قسمت، طناب را رها و جعبه را به زیر سکوی بلند حرکت دهید. اینجا بعد از میان‌پرده که نیتن اول النا را بالا می‌فرستد، شما نیز از سکو بالا رفته و در سمت راست او را تعقیب کنید. شما به قسمت بالایی شیروانی خواهید رسید که سقف می‌شکند و هر دوی‌تان بعد از یک سراشیبی طولانی داخل آب خواهید افتاد.

large.Chapter_18-011_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-012_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-013_-_Progression_Pic_1

 

نیو دوون - عمارت آدام بالدریج

وقتی داخل آب هستید، کمی پیش النا صبر کنید تا دیالوگی شروع شود. این دیالوگ درنهایت به گفتگوی اختیاری چهارم  Optional Conversation - "I'm Fine... You?" (4/5) منتهی می‌شود. پس از این گفتگو، در سمت راست به سمت مجسمه‌ها بروید. در گوشه این ساختمان و قبل از اینکه از قسمت پنجره وارد خانه شوید، به زیر آب بروید و گنجینه پنجم مرحله  Treasure - Mughal Headdress (5/8) را بردارید. حالا به سطح آب برگشته و از پنجره وارد عمارت آدام بالدریج شوید.

large.5a6027b699f50_Optional_Conversatiolarge.Treasure-174_-_Mughal_Headdress_3.large.Treasure-175_-_Mughal_Headdress_4.

 

پس از ورود به عمارت سیل‌زده بالدریج، در سمت چپ در این راهرو شنا کنید. جلوتر وارد اتاق شده و در گوشه سمت راست اتاق، از دیوار لبه‌دار بالا بروید. پس از ورود به اتاق خواب، در سمت چپ تختخواب آیتمی هست که می‌توان بررسی کرد. حال از قسمت در از اتاق خارج و بلافاصله به سمت راست بچرخید. وارد این راهرو شده و به انتاهی این بخش در سمت راست بروید. در گوشه سمت راست این راهرو و پشت مبل گنجینه ششم مرحله را  Treasure - Spanish Brass Chalice (6/8) پیدا خواهید کرد. حال همین راهرو را به سمت مخالف تا انتها بروید تا نیتن فرصت نقاشی کشیدن از یکی از گنجینه‌های گانزوی  Optional Journal Entry - Gunsway Vase (1/2) را داشته باشد. در سمت چپ از قسمت در این محوطه را ترک کنید.

large.Treasure-177_-_Spanish_Brass_Chalilarge.Treasure-178_-_Spanish_Brass_Chalilarge.Journal_Entry-40_-_Gunsway_Vase_2.

 

جلو رفته و از روی میز یک یادداشت دیگر  Optional Journal Note - Alliance Letter (3/6) را بردارید؛ روی همین میز یک آیتم تزیینی و قابل بررسی دیگر هم هست که می‌توانید چک کنید. همه شواهد نشان از این دارد که بنیانگذاران لیبرتالیا، بعد از اینکه خزانه‌داری را خالی و شورش کلونی‌نشینان را سرکوب کردند، حالا با همدیگر به مشکل برخوردند. در سمت دیگر اتاق از بخش شومینه وارد اتاق بعدی شوید. اینجا نیز جلوتر پایین پریده و در سمت راست از پنجره‌ها داخل آب بپرید. این بخش را کمی به جلو شنا کرده و از پلکان سمت چپ برای بالا رفتن و خروج از آب استفاده کنید. در بالای این پلکان، می‌توانید توپ‌های مستقر شده را در مقابل عمارت توماس تیو بررسی کنید.

large.Journal_Note-036_-_Alliance_Letterlarge.Journal_Note-037_-_Alliance_Letter

 

نیو دوون - عمارت توماس تیو

بعد از بالا رفتن از پلکان ما رسما در مقابل عمارت توماس تیو، مرد دست راست هنری ایوری قرار گرفته‌ایم و باید از پنجره باز در سمت چپ وارد عمارت شویم. این اتاق را ترک کنید تا به محوطه بسیار بزرگ و البته سیل‌زده دیگری برسیم. اینجا یک جریان آب خیلی قوی به سمت شما وجود دارد؛ نیتن ابتدا باید روی پلتفرم سمت چپ رفته، سپس داخل آب پریده و در سمت راست روی پلتفرم برسد.

large.Chapter_18-015_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-016_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-017_-_Progression_Pic_1

 

در این قسمت، روی پلتفرم چوبی بروید تا پایین بیاید. اینجا نیز یک بخش با همکاری النا خواهد بود چون بعد از پرش، شما به قسمت بعد نمی‌رسید. مجددا به پلتفرم برگردید و این بار منتظر النا شوید. او خواهد آمد و در سمت دیگر پلتفرم وزنه ایجاد خواهد کرد. حال شما می‌توانید به انتهای این سطح چوبی رفته و با پرش، قسمت بعدی را بگیرید. داخل روی پلتفرم بپرید و در انتهای این بخش در سمت چپ داخل جریان آب بپرید. شما باید به سرعت به سمت راست محل شنا کرده و خودتان را به ستون چوبی برسانید. حالا می‌توان این بالا را گفت و در سمت چپ از سکو بالا رفت.

large.Chapter_18-018_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-019_-_Progression_Pic_1large.Chapter_18-020_-_Progression_Pic_2large.Chapter_18-021_-_Progression_Pic_2

 

در این بخش، مشاهده می‌کنید که درگاهی بعدی مسدود است و نیاز به دو نفر برای کنار زدن مانع خواهد بود. جلو رفته و در اتاق بعدی، قفسه کتابخانه که افتاده را پایین بیاندازید. حالا النا نیز بالا خواهد آمد و می‌توانید آن مانع را از جلوی راه بردارید. در راهرو بعدی، نیتن می‌تواند علامت مخصوص توماس تیو را روی دیوار بررسی کنید؛ راهرو را در سمت راست ادامه داده و درنهایت از درب نیمه‌باز برای ورود به اتاق بعدی استفاده کنید.

large.Chapter_18-022_-_Progression_Pic_2large.Chapter_18-023_-_Progression_Pic_2

 

این بخش با یک میان‌پرده مهم شروع می‌شود؛ جایی که نیتن و النا وارد اتاق ضیافت می‌شوند و جسد و اسکلت مهمان‌ها را پشت میز مشاهده می‌کنند. با بحث بیشتر، نیتن خواهد گفت که این‌ها ناخداها و درواقع بنیانگذاران لیبرتالیا هستند. بعد از اینکه بنیانگذاران گنجینه‌ها را از خزانه‌داری خارج و شورش را با خاک و خون سرکوب کردند، با یکدیگر به اختلاف بر می‌خورند. این اختلافات تا جایی اوج خواهد گرفت و به زودی ایوری و تیو در نقشه از پیش تعیین‌شده، بقیه بنیانگذاران را دعوت به ضیافت کرده تا به حکم میزبان و مهمان اختلافاتشان را کنار بگذارند و به فکر آینده باشند. با این حال اتفاقی که می‌افتد، مسموم شدن و مرگ همه بنیانگذاران توسط ایوری و تیو است و این دو حالا صاحب همه گنجینه‌های بنیانگذاران و کلونی‌نشینان هستند. پس  از این میان‌پرده، یادداشتی که النا خواند  Optional Journal Note – Tew’s Invitation (4/6) را از روی میز بردارید. پس از این به سمت چپ میز ضیافت بروید تا نیتن امکان کشیدن یک نقاشی  Optional Journal Entry - Honor Among Thieves (2/2) از آن را داشته باشد. نقاشی که اینجا کشیده شد، باید آخرین نقاشی بوده باشد که نیتن در بازی خواهد کشید و اگر راهیاب‌های قبل را تا اینجا دنبال کرده باشید، باید تروفی Lost Art of Journaling را بگیرید.

large.Journal_Note-038_-_Tews_Invitationlarge.Journal_Entry-41_-_Honor_Among_Thi

 

از قسمت درگاه در گوشه سمت راست اتاق خارج شوید. به محض ورود به اتاق بعدی، در سمت چپ شومینه را بررسی و یادداشت  Optional Journal Note - Letter of Regret (5/6) را بردارید. این یادداشت از توماس تیو است که بعد از این همه مدت پیروی از ایوری، حالا به خاطر کشته شدن دیگر بنیانگذاران و البته ویران شدن لیبرتالیا خودش را سرزنش می‌کند و وعده انتقام از ایوری را می‌دهد. در قسمت تخریب شده اتاق، از تنه درخت عبور و در انتها از سکوی سمت راست بالا بروید. جلوتر از ردیف پلکان‌های شکسته عبور کرده تا جلوتر یکی از آن بشکند. نیتن از یک شاخه آویزان است؛ تاب خورده و پس از پرش، با سمبه (دکمه مربع) دیوار را بگیرید. از این صخره بالا رفته و در سمت چپ به النا برسید. بخش باقی مانده را نیز بالا رفته تا درنهایت به سطح برسید.

large.Journal_Note-039_-_Letter_of_Regrelarge.Journal_Note-040_-_Letter_of_Regrelarge.Chapter_18-024_-_Progression_Pic_2large.Chapter_18-025_-_Progression_Pic_2

 

نیو دوون - عمارت هنری ایوری

پس از رسیدن به سطح صخره، دیگر از نزدیک می‌توان عمارت عظیم و غول‌آسای هنری ایوری را دید. با این حال صخره‌های مقابل و جایی که ماشین‌های کاروان شورلاین پارک شده نخریب شده و باید دنبال راه دیگری برای ورود بود. در سمت چپ دیوارهای این عمارت راه را دنبال کنید. کمی جلوتر در سمت راست یک ورودی به خانه دیده می‌شود ولی فعلا نادیده بگیرید. به سمت توپ طلایی رفته و حالا در سمت راست، این بالکون را تا انتها دنبال و گنجینه هفتم مرحله Treasure - Mughal Painted Elephant (7/8) را از روی ستون سفید بردارید. حال برگشته و از ورودی قبل داخل شوید.

large.Treasure-179_-_Mughal_Painted_Eleplarge.Treasure-181_-_Mughal_Painted_Eleplarge.Treasure-182_-_Mughal_Painted_Elep

 

نیتن و النا از وارد یک اتاق انبار شده‌اند جلوتر وارد بخش بعدی شده و از سکوها برای بالا رفتن و رسیدن به سطح بعدی استفاده کنید. اینجا کمی صبر کنید چون نیتن و النا دیالوگ‌هایی خواند داشت که منتهی به آخرین گفتگوی اختیاری مرحله  Optional Conversation - "Sounds Like My First Job" (5/5) می‌شود. این اتاق شامل چیز مهمی نیست و باید از حفره تیره رنگ در سمت چپ اتاق پایین بپرید. پس از اینکه نیتن کمی سر خورد، جلوتر جعبه‌ها را بررسی کنید که ورودی را مسدود کردند. اینجا ردپاها را دنبال کرده و در طبقه دوم، مقابل درهای سفید که همه ردپاها آنجا ختم شده بروید. در را بررسی کنید تا میان‌پرده از تلاش نیتن و النا برای باز کردن در و سپس شروع تیراندازی نیروهای شورلاین را ببینید.

large.Optional_Conversation-047_-_Soundslarge.Optional_Conversation-048_-_Sounds

 

نیو دوون - مبارزه با شورلاین در عمارت ایوری

نیتن و النا یک بخش درگیری و تیراندازی غیر قابل اجتناب خواهند داشت و به سرعت پشت یک ستون کاور می‌گیرند. خیلی سریع پشت ستون سمت راست رفته و اینجا کاور بگیرید. غیر از سربازان عادری پایین و طبقه بالا روبرو، خطر اصلی یک سرباز زرهی و مسلسل‌دار است. او از مقابل شما وارد و به سمت ستون‌ها نزدیک می‌شود. سعی کنید با پرتاب یک تا دو نارنج کلاه‌خود او را حذف و وقتی نزدیک‌تر شد او را هدشات کنید. حال مسلسل او را برداشته و سربازان جلو و طبقه بالا ربورو را بکشید. بعد از این به سرعت به محل که سربازا زرهی اول وارد شد رفته و در انتهای اتاق مقابل، پشت میز کاور بگیرید. اینجا محل نسبتا خوبی برای ادامه کار است و باید از دو منفذ مراقب سربازان که وارد می‌شوند باشید. پس از کشتن باقی‌مانده سربازان، وقت برگشتن سمت درهای سفید و این بار وارد شدن به محل بعدی است.

large.Chapter_18-026_-_Progression_Pic_2large.Chapter_18-027_-_Progression_Pic_2

 

نیو دوون - اتاق مطالعه عمارت ایوری

ورود به محوطه بعدی با یک میان‌پرده شروع می‌شود و النا شروع به خواندن نامه‌ای با امضای هنری ایوری می‌کند. اینجا معلوم می‌شود که جنگ بین تیو و ایوری به وقوع پیوسته بوده و گنجینه‌ها به کشتی ایوری منتقل شده است. پس از اتمام این متن، یادداشت آخر مرحله  Optional Journal Note – My Loyal Subjects (6/6) را هم از النا بگیرید و وارد اتاق مطالعه هنری ایوری شوید.

large.Journal_Note-041_-_My_Loyal_Subjeclarge.Journal_Note-042_-_My_Loyal_Subjeclarge.Journal_Note-043_-_My_Loyal_Subjec

 

در گوشه سمت راست این اتاق، یک پلکان مدور وجود دارد؛ بالا رفته و جلوتر آخرین گنجینه مرحله  Treasure - Mughal Dinnerware (8/8) را هم از روی میز بردارید. پس از این نیز به طبقه پایین برگردید.

large.Treasure-183_-_Mughal_Dinnerware_1large.Treasure-184_-_Mughal_Dinnerware_2large.Treasure-185_-_Mughal_Dinnerware_3

 

در این قسمت، وارد بخش مدور اتاق شوید؛ جایی که یک فضای بزرگ به شمایل قطب‌نما و میز و چند آیتم دکوری وجود دارد. در مقابل پنجره با شاخ و برگ، از روی زمین «فندک سم» را پیدا می‌کنید. این سرنخی از طرف سم است و نیتن مطمئن است که اینجا یک گذرگاه مخفی نیز دارد. تعدادی از اشیا دکور در اطراف محل را چک کنید چون نیتن فکر می‌کند که ممکن است یکی از آن‌ها کلید باز شدن گذرگاه باشد. این کار را ادامه دهید تا یک میان‌پرده دیگر نمایش داده شود. النا کلید را پیدا و گذرگاه زیرزمینی مخفی باز خواهد شد. از این پلکان‌ها پایین رفته و جلوتر اهرم را برای باز کردن دروازه بچرخانید. پس از عبور، ما در غارهای زیرزمینی عمارت ایوری هستیم و دروازه هم دوباره از پشت قفل خواهد شد.

large.Chapter_18-030_-_Progression_Pic_3large.Chapter_18-032_-_Progression_Pic_3large.Chapter_18-033_-_Progression_Pic_3


راهیاب ویدیویی:


 
ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری