64 مقاله
در این ویکی

آنچارتد 4 - مرحله 14


Movyn

 

مرحله چهاردهم - Join Me in Paradise

Collectibles

گنجینه: 9
تصویر ژورنال: 4
یادداشت ژورنال: 2
گفتگوی اختیاری: 6

نیتن و سم دریک در راه پیدا کردن گنج گمشده ناخدا ایوری بوده و در هر مرحله یک قدم از رقیبشان ریف ادلر جلوتر هستند. این دو در مرحله قبلی موفق به پیدا کردن اولین سرنخ کلونی‌نشینان در جزیره‌ای شدند که از داخل دوربین ناخدا ایوری دیدند. این سرنخ‌ها در نهایت این دو را به «لیبرتالیا» رسانده و این دو تا وقتی که سر و کله ریف و ارتش او پیدا نشده، می‌توانند در این کلونی جستجو کنند. آن‌ها تئوری‌های مختلفی را در این سفر مطرح کردند و حالا وقت سبک و سنگین کردن‌شان است. با این حال، هدف سم و نیتن پیدا کردن گنج گمشده هنری ایوری است تا بالاخره، آن‌ها بتوانند خطر هکتور آلکازار را از سر سم بردارند. در راهیاب متنی و ویدیویی مرحله چهاردهم، 9 گنجینه، 4 مورد ثبت در ژورنال، 2 مورد یادداشت و 6 گفتگوی اختیاری برای جمع‌آوری وجود خواهد داشت.

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - دهکده

مرحله با یک میان‌پرده از رسیدن نیتن و سم دریک به لیبرتالیا شروع می‌شود و این دو درباره اینکه از کجا شروع کنند صحبت خواهند کرد. مقصد نیتن و سم رسیدن به یک برجک نگهبانی است. در ابتدای کار سم از سکو پایین می‌پرد ولی شما این کار را انجام ندهید؛ در عوض به سمت راست چرخیده و از قسمت درگاهی پنجره روی دیوار به بخش بعد بپرید. اینجا یک گاری در گوشه سمت چپ وجود دارد؛ نزدیک شده و گنجینه اول مرحله  Treasure - Carved Horn Bird Sculpture (1/9) را بردارید. حالا پایین پریده و اینجا نیز جلو نروید؛ با سم باقی بمانید تا چند دیالوگ رد و بدل شود. در نهایت گفتگوی اختیاری اول مرحله  Optional Conversation - “If Only Alcazar Saw it That Way” (1/6) فعال می‌شود و شما با فشردن دکمه مثلث آن را خواهید شنید.

large.Treasure-91_-_Carved_Horn_Bird_Scularge.Treasure-93_-_Carved_Horn_Bird_Scularge.Optional_Conversation-017_-_If_Onl

 

در همین قسمت که هستید، کمی دورتر در سمت راست محیط یک ساختمان با پنجره باز در طبقه دوم خواهید دید. شما می‌توانید پایین پریده یا از همین قسمت جلو رفته و روی بالکن بعدی بپرید. از اینجا نیز می‌توان با یک پرش پنجره باز را گرفت و داخل شد. در داخل این ساختمان وارد اتاق سمت راست شده و اولین یادداشت مرحله  Optional Journal Note – Letter to Father (1/2) را بردارید. از اتاق خارج شده و در سمت راست راهرو از بخش تخریبی به طبقه پایین بپرید. اینجا یک مغازه آهنگری بوده است. از روی میز، شمشیر را بردارید تا یک میان‌پرده نمایش داده شود. پس از این، به آرامی سم را دنبال کنید تا صحبتی را شروع کند. در ادامه این صحبت شما یک گفتگوی اختیاری دیگر  Optional Conversation - “You Suppose They Traded With Other Colonies?" (2/6) را باز و می‌توانید آن را فعال کنید.

large.Journal_Note-015_-_Letter_To_Fathelarge.Journal_Note-016_-_Letter_To_Fathelarge.Optional_Conversation-018_-_You_Sularge.Optional_Conversation-019_-_You_Su

 

در بیرون از آهنگری و در سمت چپ، یک ساختمان وجود دارد که گوشه آن کاملا تخریب شده است. وارد شده و خودتا را به طبقه دوم برسانید اینجا یک صندلی چوبی است که با فشردن دکمه مثلث نیتن خواهد نشست. به زودی سم نیز از راه خواهد رسید و گفتگویی بین آن‌ها صورت می‌گیرد. گفتگوی اختیاری سوم زمانی تکمیل می‌شود که در هر مرتبه انتخاب دیالوگ، دکمه مثلث را بزنید تا در نهایت گفتگوی  Optional Conversation - “What Are We Doing Here?" (3/6) کسب شود. در نهایت تنها انتخاب باقی مانده، دکمه دایره و ادامه دادن راه خواهد بود. از صندلی بلند شده و از بخش تخریبی ساختمان خارج شوید.

large.Optional_Conversation-020_-_Pub_Talarge.Optional_Conversation-021_-_Pub_Talarge.Optional_Conversation-022_-_Pub_Ta

 

ساختمان بعدی و کناری یک اصطبل است و شما باید از درب اصلی وارد شوید. به محض ورود، اسکلت یک اسب خودنمایی خواهد کرد؛ نزدیک شده تا نیتن اولین نقاشی خودش در این مرحله  Optional Journal Entry – Horse Bones (1/4) را در ژورنال ثبت کند. پس از این، سم را در اصطبل دنبال کنید و پس از شنیدن صحبت او، دیالوگ اختیاری  Optional Conversation - “So, What Do You Think Happened?” (4/6) را فعال کنید.

large.Journal_Entry-28_-_Horse_Bones_1.jlarge.Journal_Entry-29_-_Horse_Bones_2.jlarge.5a6027996a71a_Optional_Conversatio

 

از اصطبل خارج شده و در سمت چپ، شما یک لوح سنگی خواهید دید. نزدیک شده تا نیتن امکان کشین دومین نقاشی مرحله  Optional Journal Entry – Pirate Code of Conduct (2/4) را داشته باشد. در سمت چپ این لوح، یک مسیر منتهی به بن‌بست است که مورد خاصی برای جمع‌آوری ندارد. در عوض در سمت راست پیشروی کرده و از پنجره وارد ساختمان شوید. وارد اتاق زیر راه‌پله شده و از روی بشکه نزدیک ورودی گنجینه دوم مرحله  Treasure – Mughal Vase (2/9) را بردارید.

large.Journal_Entry-30_-_Pirate_Code_Of_large.Treasure-94_-_Mughal_Vase_1.jpg.56large.Treasure-95_-_Mughal_Vase_2.jpg.bdlarge.Treasure-96_-_Mughal_Vase_3.jpg.ae

 

از اتاق خارج و از بخش تخریب شده در گوشه سمت چپ ساختمان پایین بپرید. اینجا یک مجسمه بزرگ هنری ایوری وجود دارد که باید بخش پشتی آن را نگاه کنید. اینجا یک علامت روی مجسمه حک شده که توجه نیتن را جلب می‌کند. برای کشیدن نقاشی سوم مرحله  Optional Journal Entry - Another Sigil (3/4) دکمه مثلث را بزنید. پس از این نقاشی، سم صحبتی خواهد کرد؛ او ا دنبال کنید تا خودش را به بند بکشد. گفتگوی اختیاری  Optional Conversation - “Hey Nathan, Check It Out” (5/6) را فعال کنید تا او از صحبتی درباره اینکه کاش دوربن داشتند کند. اینجا دکمه مثلث را بزنید تا نیتن نقاشی  Optional Journal Entry – Sam in the Stock (4/4) را نیز در ژورنالش ثبت کند!

large.Journal_Entry-33_-_Another_Sigil.jlarge.5a5c1a51a21dc_Journal_Entry-31_Optlarge.Journal_Entry-32_-_Sam_In_The_Stoc

 

پس از ثبت در ژورنال، از قسمت پنجره داخل ساختمان زندان شده و جلوتر شما چند سلول خواهید دید. برای برداشتن گنجینه در سلول میانی، وارد سلول اول از سمت چپ شده و از مجرای سمت راست وارد سلول میانی شوید. حال گنجینه سوم مرحله  Treasure - Ancient Stone Pot (3/9) را برداشته و مجددا به سلول قبل برگردید. از این سلول خارج شده و جلوتر از پنجره مقابل از ساختمان زندان خارج شوید.

large.Treasure-97_-_Ancient_Stone_Pot_1.large.Treasure-98_-_Ancient_Stone_Pot_2.large.Treasure-99_-_Ancient_Stone_Pot_3.

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - انبار

پس از خروج از ساختمان زندان از پنجره، وارد ساختمان مقابل شوید و جلوتر در سمت چپ این محوطه، از بالای کمدی که راه را مسدود کرده به قسمت بعد بپرید. اینجا یک پلتفرم چوبی بزرگ وجود دارد که مسیر بعدی ما در زیر این پلتفرم است. از این بخش داخل شده و جلوتر در نهایت به یک انبار مخفی آذوقه خواهید رسید. جلوتر در این تونل‌ها، یک نقشه روی دیوار است که می‌توانید بررسی کنید. پس از این در انتهای این محوطه از نردبان بالا بروید. اینجا دو مسیر هست؛ ابتدا وارد مسیر سمت‌راست شده و در سمت چپ این بن‌بست گنجینه چهارم مرحله  Treasure - Painted Copper Bottle (4/9) را بردارید.

large.Treasure-101_-_Painted_Copper_Bottlarge.Treasure-102_-_Painted_Copper_Bottlarge.Treasure-103_-_Painted_Copper_Bott

 

برگشته و حالا مسیر سمت چپ را دنبال کنید. محوطه سبز با مجسمه را رد کرده و جلوتر علامت طناب خواهید دید. در این قسمت طناب را متصل و از چاه پایین بپرید. درحالی که از طناب آویزان هستید، پایین بیایید تا از زیر این ساختمان وارد فضای باز شوید. حال با چند بار تاب خوردن، درنهایت روی پلتفرم چوبی مقابل بپرید.

large.Chapter_14-04_-_Progression_Pic_3.large.Chapter_14-05_-_Progression_Pic_4.

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - محوطه گشتی‌های شورلاین

هشدار تروفی - Peaceful Resolution

از این بخش به بعد، نیتن و سم چند گروه گشتی‌های شورلاین را در پیش رو دارند. طبق معمول، با دو استراتژی کلی مواجه هستیم؛ تقابل مستقیم و درگیری یا روش مخفی‌کاری. در روش مستقیم گروه‌های زیادی سرباز در پیش رو خواهند بود و باید محوطه را کاملا پاکسازی کنید. با این حال در روش مخفی‌کاری، می‌توان بدون کشتن حتی یک سرباز این گشتی‌ها را پشت سر گذاشت. اگر راهیاب مرحله قبل را دنبال کرده و هیچ سربازی را نکشته باشید، در این مرحله نیز استراتژی زیر را دنبال کرده و با نکشتن هیچ سربازی، تروفی Peaceful Resolution را به دست بیاورید.

پس از پرش از طناب روی پلتفرم چوبی، جلوتر روی پلتفرم پایینی بپرید. اینجا در سمت چپ یک درگاهی پنجره وجود دارد. این بخش را رها و در گیاهان سمت راست محیط مخفی و منتظر شوید. روی ساختمان‌های بعدی، چند سرباز وجود دارند. اجازه دهید آن‌ها به عقب برگردند و در این زمان باید روی ساختمان بعد بپرید. از لبه‌ها پایین آمده و از لبه زیر پنجره برای رفتن به سمت راست این ساختمان استفاده کنید. در سمت راست روی دیواره چوبی و باز هم در سمت راست روی ساختمان مخروبه بعدی بروید. کل این مسیر حرکت از لبه دیواره‌ها است و بهتر است اصلا روی سکویی نروید. به همین شکل در حالت آویزان، از لبه‌ها گرفته و خودتان را به سما راست کل محیط برسانید. این شامل دیواره خانه خرابه، دیواره سکو و دیواره ساختمان سوم است. این یک مسیر سرراست به سمت راست در حالتی آویزان از دیواره‌ها است. مسیر درنهایت به پایان می‌رسد و شما مجبور هستید بالا و روی سکو بیایید. اینجا در سمت چپ، یک سرباز گشتی است و باید صبر کنید تا به سمت دیگر برگردد. حالا از سکو بالا رفته و پس از عبور از علفزار، چند سکوی بعد را هم جلو بروید. در گوشه سمت چپ این ساختمان، از دیواره چوبی بالا رفته و در طبقه دوم نیز با کمک کمد/سکو به طبقه بالاتر برسید. در این بخش و مسیر پشت در، یک سرباز گشتی و یک سرباز اسنایپردار در فاصله دورتر هست که البته دائم رحال بررسی مسیر بعدی شماست. مراقب این دو باشید و به محض برگشتن‌شان، از درگاهی عبور و جلوتر در سمت راست از این ساختمان خارج شوید.

large.Chapter_14-06_-_Progression_Pic_5.large.Chapter_14-07_-_Progression_Pic_7.large.Chapter_14-08_-_Progression_Pic_8.

 

شما در این بخش توسط دشمنان دیده نخواهید شد؛ سریع جلو رفته و پشت درگاهی پنجره کاور بگیرید. به زودی یک سرباز سنگین و شاتگان‌دار داخل ساختمان خواهید دید. او از پله‌ها پایین و سپس به سمت راست می‌رود؛ این زمان ورود شما به این ساختمان و خروج از پنجره مقابل است. به سرعت طناب پرتاب کرده و به ساختمان بعدی برسید. اینجا نیز زیر درگاهی پنجره پریده و در سمت چپ از نردبان برای رسیدن به پلتفرم چوبی طبقه بالاتر استفاده کنید. اینجا یک سرباز بیرون هست که مرتب داخل را چک می‌کند؛ به سرعت زیر پنجره کاور بگیرید و به محض اینکه به سمت چپ رفت، بیرون بپرید، از پل عبور کنید، به آرامی از کنار او عبور و جلوتر از درگاهی گوشه سمت چپ محیط داخل شوید. این محوطه‌ها نیاز به زمان‌بندی دقیقی دارند و درصورتی که لو رفتید می‌توانید از چک‌پوینت بازی را لود کنید. در داخل این محوطه، به پایین بپرید و پشت سر از روی میز دومین یادداشت مرحله  Optional Journal Note – Colonist Letter (2/2) را بردارید. به محض خروج از این بخش، قسمت بالای خروجی را نگاه کنید. از لبه‌ها گرفته و بالا سمت چپ بیایید. گنجینه پنجم مرحله  Treasure - Mughal Jade Bottle (5/9) را برداشته و پایین برگردید.

large.Chapter_14-09_-_Progression_Pic_9.large.Journal_Note-017_-_Colonist_Letterlarge.Treasure-120_-_Mughal_Jade_Bottle_

 

حال از قسمت تخریب شده این ساختمان، به قسمت تخریب شده ساختمان بعدی بپرید. جلوتر با یک پرش میله را گرفته و یکی پس از دیگری درنهایت به میله آخر برسید. اینجا تاب خورده با یک پرش لبه ساختمان را بگیرید و سپس در سمت راست و سپس بالا درنهایت به داخل این ساختمان خواهید رسید.

large.Chapter_14-010_-_Progression_Pic_1large.Chapter_14-011_-_Progression_Pic_1

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - دومین محوطه گشتی‌های شورلاین

جلوتر رفته و در گیاهان پنهان شوید. اینجا یک بخش مواجهه دیگر با گشتی‌های شورلاین است و باید مثل بخش قبلی، شدیدا زمان‌بندی دقیقی را برای عبور و دیده نشدن در میان این سربازان داشته باشید. جلوتر از پنجره عبور و مجدد در گیاهان پنهان شوید. در همین حالت به جلو در سمت راست پیشروی کنید. شما یک ساختمان نیمه خرابه در سمت راست دارید؛ به زیر این ساختمان بروید تا علامت طناب ظاهر شود. طناب را پرتاب، بالا آمده و خودتان را به زیر پنجره سمت رخ ساختمان برسانید. در حالت آویزان به سمت چپ ساخامان و درنهایت به بالا بروید. روی بام ساختمان در گوشه سمت چپ، طناب پرتاب به ساختمان بعد برسید. در حالت آویزان، باید این ساختمان را کاملا پایین آمده و از پنجره وارد طبقه پایین شوید. در گیهان مخفی شده و جلوتر در سمت راست لبه صخره مجاور را بگیرید. حالا مثل سکانس اول باید کل مسیر را درحالتی آویزان از لبه، به سمت راست طی کنید. یک حاشیه را رد کرده و درنهایت وارد ساختمان سمت راست شوید. اینجا نقطه پایان محوطه گشتی‌ها است ولی هنوز کار تمام نشده است. درحالی که در میان گیاهان مخفی هستید، حرکات سربازان سمت در سمت چپ و پشت سر را داشته باشید و به موقع، برای سم قلاب بگیرید. برای بالا رفتن از پنجره نیز این مراقبت را باید داشته باشید و در زمان مناسب، با کمک سم وارد درگاه بالا شوید.

large.Chapter_14-012_-_Progression_Pic_1large.Chapter_14-013_-_Progression_Pic_1large.Chapter_14-014_-_Progression_Pic_2

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - ساختمان سفید

از مسیر باریک چسبیده به دیوار برای رسیدن به بخش بعد استفاده کنید. حالا پایین پریده و درهای چوبی را با دکمه مثلث باز کنید. این درها خواهد شکست و شما در مقابل پرتگاه هستید؛ از مسیر باریک کنار دیوار عبور و خودتان را در سمت دیگر به ورودی این برجک برسانید. هدف بعدی بالا رفتن از برجک و رسیدن به بام آن است؛ داخل شده و از سمت چپ ورودی از نردبان بالا بروید. مجدد به بیرون رفته و از لبه‌ها برای رفتن به سمت راست، بالا و سپس چپ و مجددا داخل برجک استفاده کنید. حالا بالا رفته و درنهایت به بام برجک خواهید رسید. در گوشه سمت چپ این بخش، روی پلتفرم رفته و طناب پرتاب کنید تا با یک بار تاب خوردن و پرش به پلتفرم بعد برسید.

large.Chapter_14-015_-_Progression_Pic_2large.Chapter_14-016_-_Progression_Pic_2large.Chapter_14-017_-_Progression_Pic_2

 

جلوتر از پلکان عبور کرده و به سطح پایین بپرید. پیش از پیشروی، به سمت راست بروید؛ جایی که تنه یک درخت پیچ خورده در یک ساختمان مشخص است. به سمت پرتگاه بپرید تا آیکون طناب ظاهر و نیتن بتواند آن را پرتاب کند. شما با یک بار تاب خوردن باید بتوانید به بخش بعد رسیده و از اینجا گنجینه ششم مرحله  Treasure - Slipjoint Claspknife (6/9) را بردارید. حال از طناب استفاده و دوباره به پلتفرم قبل برگردید.

large.Treasure-109_-_Slipjoint_Claspkniflarge.Treasure-110_-_Slipjoint_Claspkniflarge.Treasure-111_-_Slipjoint_Claspknif

 

در این محل، از قسمت پنجره وارد ساختمان سفید شوید. حال در سمت راست وارد قسمت دیگر ساختمان شده و نزدیک پرتگاه شوید تا آیکون طناب ظاهر شود. طناب را پرتاب و خودتان را به بخش بعد برسانید. در سمت چپ یک مسیر باریک کنار دیوار وجود دارد؛ از این قسمت حرکت و وارد اتاق مخفی شوید. در این اتاق از روی میز گنجینه هفتم مرحله  Treasure - Large Bronze Boar (7/9) را برداشته و مجددا به بخش قبل از مسیر باریک برگردید.

large.Treasure-112_-_Large_Bronze_Boar_1large.Treasure-113_-_Large_Bronze_Boar_2large.Treasure-114_-_Large_Bronze_Boar_3

 

در لبه پلتفرم چوبی، جلوتر در بالا یک میله و جای طناب دیگر هست؛ بپرید و پس از پرتاب طناب و تاب خوردن، روی پلتفرم بعد فرود بیایید. حال جلو رفته و از بخش تخریب شده دیوار عبور کنید. نیتن اینجا از یک سراشیبی خاکی سر خواهد خورد و به پایین می‌رسد.

large.Chapter_14-018_-_Progression_Pic_2large.Treasure-104_-_Stout_Vase_1.jpg.c7

 

ناحیه تجاری لیبرتالیا - ساختمان اداری

جلوتر در سمت راست از پلکان مدور بالا و مسیر پلکان سمت راست را دنبال کنید. در طبقه بالا روی پلتفرم بعد و بخش دیگر طبقه بپرید و از روی میز، گنجینه شماره هشت مرحله  Treasure - Stout Vase (8/9) را نیز بردارید. حال به طبقه پایین برگشته و از ضلع شمال‌شرقی محوطه ساختمان اداری این بخش را ترک کنید.

large.Treasure-105_-_Stout_Vase_2.jpg.b9large.Treasure-106_-_Stout_Vase_3.jpg.84large.Treasure-107_-_Stout_Vase_4.jpg.55

 

راهروی نسبتا طولانی را رد کرده و جلوتر یک بخش هست که نیتن باید غلطان از آن عبور کند. جلو رفته و از سکو بپرید تا در مقابل ساختمان خزانه‌داری باشید. اینجا بقایای یک نبرد سخت هنوز در گذر قرن‌ها وجود خواهد داشت. اینجا یک جنگ در گرفته بوده و سوال نیتن و سم این است که این جنگ بین کدام گروه‌ها بوده است. نیتن اینجا یک طرح در ژورنال ثبت خواهد کرد. همینجا بمانید و دیالوگ سم را گوش کنید. به زودی یک گفتگوی اختیاری باز خواهد شد. دکمه مثلث را فشار دهید تا گفتگوی  Optional Conversation - “Some of These Bodies are Dressed Like Soldiers” (6/6) فعال شود. این دو متوجه این موضوع می‌شوند که جنگ در واقع بین کلونی‌نشینان و ساکنان عادی لیبرتایلا با سربازان لیبرتالیایی در گرفته بوده است.

large.Chapter_14-019_-_Progression_Pic_2large.Optional_Conversation-024_-_Some_olarge.Optional_Conversation-025_-_Some_o

 

در سمت راست و ضلع شرقی این محوطه، وارد راهروهای ستون‌دار شده و جلو بروید. شما درنهایت یک تابلو، تعدادی بشکه و یک صندلی افتاده خواهید دید. گنجینه آخر مرحله  Treasure - Mughal Serving Vase (9/9) در کنار همین صندلی قرار دارد. آن را برداشته و جلوتر پس از عبور از پلکان وارد ورودی ساختمان خزانه‌داری خواهید شد.

large.Treasure-116_-_Mughal_Serving_Vaselarge.Treasure-117_-_Mughal_Serving_Vaselarge.Treasure-118_-_Mughal_Serving_Vase

 

پس از عبور از راهرو با مجسمه‌های حیرات‌انگیز از پریان دریایی، اهرم کنار درب را فعال کنید. در ادامه با کمک سم درب را باز کرده و وارد خزانه‌داری شوید. در اینجا میان‌پرده از ساختمان تخریب شده و خالی خزانه‌داری نمایش داده می‌شود. به این ترتیب نیتن و سم پس از این همه ماجراجویی باز هم به در بسته خوردند چون گنج گمشده ایوری و سایر دزدان دریایی از قبل از خزانه‌داری تخلیه شده است. به گفته نیتن، این کار ریف نمی‌توانسته بوده باشد چون این ساختمان به قدری خاک گرفته که در طول این چند قرن دست نخورده باقی مانده است.

large.Chapter_14-020_-_Progression_Pic_3large.Chapter_14-021_-_Progression_Pic_3


راهیاب ویدیویی:

 


 ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری