64 مقاله
در این ویکی

آنچارتد 4 - مرحله 11


Movyn

 

مرحله یازدهم - Hidden in Plain Sight

Collectibles

گنجینه: 5

گفتگوهای اختیاری: 1

نیتن و سم در ادامه جستجوی خود برای پیدا کردن گنج ایوری، همچنان یک قدم جلوتر از رقیبانشان هستند. آن‌ها علیرغم داشتن رقیبی قوی که یک ارتش کامل را پشت سر دارد، در دنبال کردن سرنخ‌هایی که پیدا کردند موفق عمل کردن. این جستجو، درنهایت به برج بزرگ هنری ایوری ختم شد. این دو همراه با سالی وارد برج شدند ولی در پایان، اینجا هم خبری از گنج گمشده نبود. سرنخ بعدی که پیدا شد، جستجوی دو برج دیگر بود و نیتن و سم تصمیم گرفتند تا از هم جدا شده و هر کدام یکی از برج‌ها را جستجو کنند. نیتن و سالی در مرحله یازدهم، به محوطه شهری می‌آیند تا برج واقع در این محل را بررسی کنند. در راهیاب متنی و ویدیویی مرحله یازدهم، 5 گنجینه و 1 مورد گفتگوی اختیاری برای جمع‌آوری وجود خواهد داشت.

 

زمین برج شهر - بازارچه

سالی و نیتن در مقابل یک بازارچه از ماشین پیاده می‌شوند. از پلکان پایین رفته و در سمت چپ نزدیک ساختمان با درهای سبز شوید. در سمت چپ این ساختمان یک پلکان به پایین هست؛ پایین رفته و در انتهای کوچه اولین گنجنه مرحله  Treasure - Earthenware Mug (1/5) را بردارید. حالا به محوطه بازارچه برگردید.

large.Treasure-01_-_Earthenware_Mug_1.jplarge.Treasure-02_-_Earthenware_Mug_2.jplarge.Treasure-04_-_Earthenware_Mug_4.jp

 

در وسط بازارچه یک محوطه با ستون‌های سفید را رد کرده و در سمت راست دنبال یک فروشنده با میز زرد بگردید. شما می‌توانید از روی میز یک آیتم را بررسی کنید. فروشنده قیمت را می‌گوید که نیتن اول قبول نمی‌کند. همین طور با فروشنده چانه بزنید تا در نهایت با 300 دلار گنجینه دوم مرحله  Treasure - "Antique" Compass (2/5) را خریداری کنید.

large.Treasure-05_-_Antique_Compass_1.jplarge.Treasure-06_-_Antique_Compass_2.jplarge.Treasure-07_-_Antique_Compass_3.jp

 

هشدار تروفی - Don't Feed the Animals

این تروفی با انجام چند مرحله تعامل با NPC ها آزاد می‌شود.

پس از خریدن گنجینه دوم، به سمت حجره‌های سبز در سمت چپ بازارچه بروید تا زنی با یک سبد سیب ببینید. او فریاد می‌زند و می‌خواهد سیب بفروشد (اگر او سیب نمی‌فروشد، بهتر است بازی را از چک‌پوینت لود کنید). با او تعامل کنید و یک سیب بخرید. پس از این دنبال سالی رفته و در پایین پلکان کوچک بعدی شخصی را می‌بینید که با یک لمور روی دوشش نشسته است. با این شخص هم تعامل کنید تا نیتن کمی با لمور بازی کند. سالی نیتن را صدا خواهد زد. دنبال سالی حرکت کنید تا لمور از پشت به نیتن برسد. او روی دوش نیتن می‌ءرد و درحالی که نیتن خوشحال است، لمور سیب را از نیتن خواهد دزدید و فرار خواهد کرد. اینجا نیتن شاکی می‌شود و شما این تروفی را خواهید گرفت!

large.5a60278870d33_Optional_Conversatiolarge.5a602789b9bfe_Optional_Conversatiolarge.5a60278b962b4_Optional_Conversatio

 

پس از اینکه لمور سیب را از شما گرفت، اصلا جلو نروید چون سالی صحبتی خواهد کرد و بعد از این صحبت، فرصت کوتاهی خواهید داشت تا تنها گفتگوی اختیاری مرحله  Optional Conversation - "Can't Trust Anyone These Days" (1/1) را فعال کنید.

large.5a60278d289b1_Optional_Conversatio

 

از پلکان بالا بروید؛ اینجا سالی یک لباس برمی‌دارد و گفتگویی بین او نیتن هست. جلوتر رفته و از روی میز سمت راست هم نیتن می‌تواند تعامل کند. سالی را جلوتر دنبال کنید تا به برجک وسط شهر برسید. با دروازه برجک هم تعامل کنید؛ هرچند متوجه می‌شوید که باز نخواهد شد و باید دنبال راه دیگری بود. از پیاده‌رو سمت راست برجک مسیر را ادامه داده تا راه باریکی دیده شود. از این بخش مسیر را دنبال کرده و در نهایت از قسمت پنجره وارد برجک شوید.

large.Chapter_11-02_-_Entering_the_Towerlarge.Chapter_11-03_-_Entering_the_Tower

 

زمین برج شهر - طبقه همکف برج

اتاق را ترک کرده، نزدیک نماد حک شده در وسط سالن شوید و دکمه مثلث را بزنید تا مشخص شود که ما در برج منتسب به ادوارد انگلند هستیم. حال وارد اتاق سمت مجاور اتاق قبلی شده و از روی مجسمه گنجینه سوم مرحله  Treasure - Nephrite and Jade Bowl (3/5) را نیز بردارید. به سالن اصلی برگردید و وارد درهای بالای پلکان شوید.

large.Treasure-08_-_Nephrite_and_Jade_Bolarge.Treasure-09_-_Nephrite_and_Jade_Bo

 

زمین برج شهر - طبقه اول برج

پس از ورود به این بخش، میان‌پرده کوتاهی خواهید دید و نیتن و سالی خودشان را در طبقه پایین یک برج ساعت بلند می‌بینند. نزدیک پلتفرم میانی شده و دکمه مثلث را بزنید تا میان‌پرده دیگری ببینید. 4 مجسمه با ترتیب مشخصی نمایان می‌شود و شما باید راه خود را به بالا پیدا کنید و مطابق ترتیب مشخص شده، ناقوس‌ها را به صدا در بیاورید. شما باید ناقوس‌ها را به ترتیب عقرب، آکوریوس، شیر، توروس یا گاو به صا در بیاورید. نزدیک پلتفرم مدور که بالا آمد شده و با L1 یا طناب خودتان را به سطح این پلتفرم برسانید.

large.Chapter_11-05_-_The_Zodiac_Bell_Pu

 

زمین برج شهر - به صدا در آوردن ناقوس‌ها

جلو رفته و روی پلتفرم چوبی بپرید. شما در مقابل دو وزنه بزرگ می‌بینید و باید روی آن‌ها بپرید. ابتدا پرش روی وزنه سمت راست، چرخیدن و سپس رساندن خود به پلتفرم چوبی و در ادامه پرش روی وزنه دیگر. در اینجا باید منتظر پایین آمدن وینه خودتان و بالا رفتن وزنه سمت چپ باشید و در موقع مناسب، روی وزنه چپ رفته تا به پلتفرم بالایی برسید. در پلتفرم بالایی نیز جلوتر و بالای پلکان، باید از قسمت چرخ‌دنده‌های بزرگ بالا بروید و سپس در سمت راست از بین چرخ‌دنده بزرگ نیز عبور کنید. پلتفرم که روی آن هستید متعلق به ناقوس شیر یا لیو هست که شما باید آن را در نوبت سوم بگذارید. بنابراین بدون اینکه کاری با ناقوس داشته باشید از چرخ‌دنده‌ها بالا بروید تا در نهایت در سمت چپ، به پلتفرم اسکورپیو یا عقرب برسید. این ناقوس را به صدا درآوره و شاهد میان‌پرده بعد باشید.

large.Chapter_11-06_-_Climbing_the_Clocklarge.Chapter_11-08_-_Climbing_the_Clocklarge.Chapter_11-011_-_Climbing_the_Cloclarge.Chapter_11-012_-_Climbing_the_Cloc

 

ناقوس بعدی، متعلق به آکوریوس است که پلتفرم آن درست در پایین و سمت چپ همین پلتفرم است و نیتن در حین کشیدن طرح در ژورنالش به همین پلتفرم نگاه خواهد کرد. بنابراین از چرخ‌دنده‌ها پایین رفته و در اینجا ناقوس آکوریوس را به صدا در بیاوید.

large.Chapter_11-013_-_Climbing_the_Cloclarge.Chapter_11-014_-_Climbing_the_Cloc

 

در سمت چپ همین پلتفرم که هستید، یک کنده چوب وجود دارد، روی آن رفته و اینجا باید از بین چرخ‌دنده بزرگ روی وزنه بپرید. به طرف دیگر وزنه چرخیده و دستگیره‌های روی دیواره چوبی را بگیرید. حالا دوباره از وزنه که این بار بالا می‌رود استفاده کرده و بالا بیایید تا به پلتفرم لیو یا شیر برسید. این ناقوس را نیز به صدا در بیاورید و شاهد یک میان‌پرده دیگر باشید.

large.Chapter_11-015_-_Climbing_the_Cloclarge.Chapter_11-016_-_Climbing_the_Cloclarge.Chapter_11-017_-_Climbing_the_Cloc

 

پس از پایان طراحی نیتن، مجددا از چرخ‌دنده‌های پلتفرم لیو بالا بروید و در سمت چپ روی پلتفرم اسکورپیو بروید. این بار از چرخ‌دنده‌های سمت چپ این پلتفرم به سمت بالا بروید. روی بالاترین چرخ‌ٔنده، شما قادر هستید تا به یک وزنه درحال حرکت دسترسی داشته باشید. در فرصت مناسب روی این وزنه بپرید، چرخیده و در سمت دیگر روی پلتفرم چوبی بپرید. حالا آخرین ناقوس یعنی ناقوس توروس را هم به صدا در آورده و شاهد میان‌پرده دیگر باشید. با این کار هر چهار قفل طبقه اول کنار رفتند و نماد بسیار بزرگ هنری ایوری ظاهر خواهد شد. هنوز ولی کار تمام نشده و نیتن متوجه می‌شود که باید به بالا رفتن از برج ساعت ادامه دهد و ناقوس بزرگ و اصلی را هم به صدا در بیاورد.

large.Chapter_11-018_-_Climbing_the_Cloclarge.Chapter_11-019_-_Climbing_the_Cloc

 

از پلکان جدیدی که باز می‌شود بالا رفته و روی پلتفرم بعدی، باید از طناب استفاده کنید تا به پلتفرم سمت دیگر برسید. اینجا یک سکو و دستگیره وجود دارد، بالا رفته و دستگیره را پایین بیاورید تا چرخ‌دنده عظیم از حرکت بایستد. شما فرصت کمی دارید پس به سرعت از این چرخ‌دنده بالا بروید و روی پلتفرم بعدی در سمت چپ بپرید. اینجا پشت ساعت اصلی است و شما یک چرخ‌دنده در اینجا داردی که با چرخاندن آن، عقربه بزرگ ساعت را می‌توانید حرکت دهید. دستگیره‌های سمت چپ چرخ‌دنده را حرکت داده و پایین بیاورید تا عقربه بزرگ از 12 روی 9 به عقب بیاید. پس از این از پنجره سمت راست به بیرون از برج ساعت بروید.

large.Chapter_11-020_-_Climbing_to_the_tlarge.Chapter_11-021_-_Climbing_to_the_tlarge.Chapter_11-022_-_Climbing_to_the_t

 

در بیرون از برج ساعت هستید. در سمت راست از دستگیره‌های روی دیوار استفاده کرده تا به عقربه‌های ساعت برسید. شما می‌توانید مسیر سمت راست و عقربه بزرگ را ادامه داده و دستگیره را بگیرید. از پنجره نیز به سمت راست بروید تا نماد طناب ظاهر شود. با پرتاب طناب و دویدن روی دیوار، به سمت دیگر برج خواهید رفت و باید دستگیره‌های این قسمت را بگیرید. به قسمت بالایی پنجره رفته و روی آن باستید تا نیتن بتواند به قسمت بالاتر دسترسی پیدا کند. بالا رفته تا به پلتفرم ناقوس بزرگ برسید. در سمت راست این بخش حرکت کنید تا راه ورود به اتاقک ناقوس دیده شود. فعلا داخل نشوید و در عوض از دستگیره‌های ستون سمت راست برای بالا رفتن استفاده کنید. در بالا، ستون را هم چرخیده و باز هم بالا بروید. مسیر را به بالاترین بخش، یعنی طبقه بالایی اتاقک ناقوس ادامه داده و روی پلتفرم چوبی بروید. به بالکن سمت راست رفته و گنجینه چهارم مرحله  Treasure - Ivory Handle Dagger (4/5) را نیز بردارید.

large.Chapter_11-023_-_Climbing_to_the_tlarge.Treasure-11_-_Ivory_Handle_Dagger_large.Treasure-14_-_Ivory_Handle_Dagger_large.Treasure-15_-_Ivory_Handle_Dagger_

 

هشدار تروفی - I Can See My House From Here!

حال به بالکن اول برگشته و از دستگیره‌ها برای بالا رفتن بیشتر استفاده کنید. استفاده کرده تا درنهایت به پشت‌بام این برج بلند برسید. حالا از آخرین قسمت هم بالا بروید تا این تروفی را بگیرید.

large.Chapter_11-025_Trophy_-_I_Can_See_large.Chapter_11-026_Trophy_-_I_Can_See_large.Chapter_11-027_Trophy_-_I_Can_See_

 

پس از گرفتن تروفی، میله افقی مقابل پشت‌بام را نگاه کنید تا نماد طناب ظاهر شود. طناب را پرتاب کرده و پرش ایمان! را اجرا کنید. پایین‌تر تاب خورده و روی پلتفرم طبقه دوم اتاقک ناقوس فرود بیایید. حالا از بخش  رندبانی روی دیوار استفاده و خودتان را به طبقه ناقوس بزرگ برسانید. حال دستگیره را بچرخانید تا نیتن مجددا چیزی را بشکند. با شکستن این دستگیره، حالا باید ناقوس را به شکل دستی به صدا در بیاورید. یعنی روی دستگیره ناقوس پریده و کمی تاب بخورید.

large.Chapter_11-028_-_Climbing_to_the_t

 

با این کار، نیتن ناقوس را به صدا و مکانیزم را فعال می‌کند. ولی همه چیز نابود خواهد شد و ناقوس و بسیاری از چرخ‌دنده‌ها از جا در می‌آیند. شما روی یک سطح شیب‌دار سر خواهید خورد و باید خیلی سریع روی وزنه متحرک بپرید. از وزنه بالا بروید تا این هم از جا کنده شود. شما روی چرخ‌دنده‌ای می‌افتید و باید مرتب از آن بالا بروید چون بدون محدودیت خواهد چرخید. مدتی این کار را کنید تا ناقوس روی چرخ‌دنده بیافتد. حالا در پایین جای طناب به وجود آمده است. طناب را پرتاب کرده تا نیتن بالاخره به طبقه اول برسد.

large.Chapter_11-029_-_Climbing_to_the_tlarge.Chapter_11-030_-_Climbing_to_the_tlarge.Chapter_11-031_-_Climbing_to_the_t

 

زمین برج شهر - طبقه اول برج ساعت سابق

هم سالی و هم نیتن هنوز زنده هستند و ما حالا یک پلکان مدور، درست مثل آنچه در برج ایوری بود در کف زمین خواهیم داشت. فعلا از آن پایین نروید و کمی جلوتر، در سمت دیگر و از پایین وزنه سقوط کرده گنجینه آخر مرحله  Treasure - Brass Globe Hand Warmer (5/5) را هم بردارید. پس از این، شما آزاد هستید تا از پلکان پایین بروید. در پایین، با کمک سالی مسیر را باز کنید. سکه را از او بگیرید و وارد مجرا شوید.

large.Treasure-16_-_Brass_Globe_Hand_Warlarge.Treasure-17_-_Brass_Globe_Hand_Warlarge.Treasure-18_-_Brass_Globe_Hand_War

 

زمین برج شهر - موزه بنیانگذاران

شما وارد محوطه مخفی و بسیار مزینی شدید که در هیچ برجی ندیده بودیم. سالی این خبر را از طریق تماس تلفنی به سم هم می‌گوید. او نیز خواهد گفت که چیزی در برجی که و رفته بوده پیدا نکرده است. مسیر را به پایین ادامه داده و درها را باز کنید تا در محوطه بنیانگذاران باشید. اینجا نیتن و سالی باید به امید پیدا شدن گنج مخفی ایوری پازل‌های ساده‌ای را حل کنند. نزدیک پنل مدور مرکز اتاق شوید و با دکمه مثلث، نیتن تلاش می‌کند پازل اول را حل کند. شما دو نماد متعلق به هنری ایوری و توماس تیو را خواهید دید که قابل چرخاندن هستند. برای حل این پازل‌ها، باید دندانه‌های کناره آیکون‌ها در اثر چرخاندن با هم مچ شوند. پس برای پازل اول، نماد ایوری (چپ) را یک بار به چپ چرخانده و نماد توماس تیو را یک بار به راست بچرخانید. با این کار، درب اتاق جدیدی باز می‌شود که حتما برای حل پازل بعد باید وارد شوید.

large.Chapter_11-032_-_Starting_the_disklarge.Chapter_11-033_-_Starting_the_disk

 

نیتن می‌تواند ردیف جدید نمادهای مربعی را هم بچرخاند، ولی درنهایت منصرف خواهد شد. وارد اتاق جدید شوید تا سه تابلو از سه ناخدای دزد دریایی ببینید. این اولین اتاق از این نوع است و در هر اتاق، نیتن دو پازل مجزا را باید حل کند. پازل اول پیدا کردن نماد مربعی مخفی و پازل دوم، مچ کردن و هماهنگ کردن نحوه چینش نمادها. در اتاق اول به ترتیب از چپ به راست، تابلوهای آدام بالدریج، کریستوفر کاندنت و آن بونی روی دیوار نصب شده‌اند. روی هر تابلو، یک نماد مربعی مخفی وجود دارد که باید در برابر تابلو قرار بگیرید، دکمه L2 را نگه دارید و درحالی که نیتن روی تابلو زوم کرده این نماد مربعی را پیدا کنید. در ادامه، محل قرارگیری نماد مربعی برای هر تابلو مشخص شده است و شما بعد از پیدا کردن هر نماد، باید دکمه مثلث را بزنید تا نیتن آن را در ژورنالش ثبت کند.

large.Chapter_11-034_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-035_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-036_-_Solving_the_tower

 

نمادهای مربعی، درست مثل پازل مدور اتاق قبلی باید چرخانده شوند تا دندانه‌های کناری هر مربع با مربع کناری مچ و هماهنگ شود. نیتن اینجا طرح‌هایی که کشیده را از کاغذ برش می‌زند. ما ایجا یک پازل کوچک برای مشخص کردن چینش صحیح مربع‌ها خواهیم داشت. با دکمه‌های R1 و L1 مربع را بچرخانید، با دکمه دایره کاغذ را روی ژورنال بگذارید و با دکمه ضربدر مربع کاغذی را از ژورنال بردارید. این پازل به این شکل حل می‌شود:

  1. نماد بالدریج (سمت چپ) باید 1 بار به چپ چرخانده شود.
  2. نماد بونی (وسط) باید 1 بار به راست چرخانده شود.
  3. نماد کاندنت (راست) باید 1 بار به راست چرخانده شود.

large.Chapter_11-037_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-038_-_Solving_the_tower

 

حالا به اتاق قبل برگشته و نمادهای مربعی را دقیقا به همان ترتیب که نمادهای کاغذی را چیده‌اید بچرخانید. با این کار، این پازل حل شده و درب اتاق بعدی باز خواهد شد.

هشدار تروفی - Glamour Shot

یک تروفی مخفی در این قسمت وجود خواهد داشت که نیتن باید از سالی عکس بگیرد. پس از باز شدن درب دوم، نیتن درباره برخی نمادهای جدید که روی پازل مدور قرار می‌گیرند اطلاعی ندارد، و از سالی می‌خواهد تا گوشی همراهش را بدهد. در اینجا باید از نمادهای روی پازل مدور عکس گرفت ولی قبل از گرفتن این عکس، گوشی را به سمت سالی بچرخانید. نیتن اینجا از سالی می‌خواهد که چیزی بگوید و بعد از چیز گفتن سالی، یک عکس از او بگیرید. با این کار این تروفی باز خواهد شد.

large.Chapter_11-039_Glamour_Shot_trophy

 

پس از گرفتن عکس از نمادهای روی پازل مدور، وارد اتاق دوم شوید. اینجا هم سه تابلو وجود دارد که روی هر تابلو، یک نماد مربعی مخفی وجود خواهد داشت. بر اساس تصاویر زیر، می‌توانید موقعیت این نمادها را پیدا کنید.

large.Chapter_11-040_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-041_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-042_-_Solving_the_tower

 

پس از پیدا شدن همه نمادها، کشیدن طرح در ژورنال و جدا کردن طرح‌ها، مجددا یک پازل برای مشخص کردن چینش صحیح مربع‌ها خواهیم داشت. به در نظر گرفتن نمادها از چپ به راست، براساس این الگو عمل کنید:

  1. نماد وانت باید 1 بار به راست چرخانده شود.
  2. نماد فارل باید 1 بار به چپ چرخانده شود.
  3. نماد میس باید 2 بار به راست چرخانده شود.

large.Chapter_11-043_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-044_-_Solving_the_tower

 

حالا به اتاق قبل برگشته و نمادهای مربعی را دقیقا به همان ترتیب که نمادهای کاغذی را چیده‌اید بچرخانید. با این کار، این پازل حل شده و درب اتاق بعدی باز خواهد شد. پس از گرفتن عکس از نمادهای روی پازل مدور، وارد اتاق سوم شوید. در این بخش نیز باید ابتدا بر اساس تصاویر زیر، موقعیت نمادها مربعی را پیدا کنید.

large.Chapter_11-045_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-046_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-047_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-048_-_Solving_the_tower

 

پس از پیدا شدن همه نمادها، کشیدن طرح در ژورنال و جدا کردن طرح‌ها، مجددا یک پازل برای مشخص کردن چینش صحیح مربع‌ها خواهیم داشت. به در نظر گرفتن نمادها از چپ به راست، براساس این الگو عمل کنید:

  1. نماد انگلند باید 2 بار به راست چرخانده شود.
  2. نماد مالک باید 1 بار به چپ چرخانده شود.
  3. نماد ناخدای دزد ناشناس باید 2 بار به راست چرخانده شود.
  4. نماد البصره باید 1 بار به راست چرخانده شود.

large.Chapter_11-049_-_Solving_the_towerlarge.Chapter_11-050_-_Solving_the_tower

 

حالا به اتاق قبل برگشته و نمادهای مربعی را دقیقا به همان ترتیب که نمادهای کاغذی را چیده‌اید بچرخانید. با این کار، پازل آخر هم حل می‌شود. از سه دایره روی میز عکس بگیرید و سپس شاهد میان‌پرده باشید. نیتن سرنخ جدیدی پیدا می‌کند و تصاویر را برای سم می‌فرستد او سپس به سم زنگ می‌زند ولی در طرف دیگر، ریف ادلر یعنی رقیب نیتن و سم در این ماراتن جواب می‌دهد. او خط تلفن سالی را هک کرده و حالا همه مدارکی که نیتن پیدا کرده را هم دراختیار دارد. به علاوه اینکه حالا او و شورلاین موقعیت نیتن و سم را هم می‌دانند. نیتن در تماسی دیگر به سم هم هشدار می‌دهد ولی سربازان شورلاین زودتر از نیتن به سم رسیدند و به سمت او حمله می‌کنند. پس از پایان میان‌پرده‌ها، به دنبال سالی در پایین پلکان رفته و جلوتر از طریق درب اصلی از ساختمان برج خارج شوید.

نیتن و سالی دوباره به محوطه بازارچه برگشتند. اینجا میان‌پرده از نیتن و سالی خواهید دید که این دو به سمت دیگری می‌روند و در پایین تپه، به برج سم نگاه می‌کنند که در حال انفجار است. مشخص است که سم در خطر است و حالا نیتن و سالی باید خودشان را به سرعت به پایین تپه رسانده و سم را نجات بدهند.

هشدار تروفی - Stage Fright

به محض پایان میان‌پرده و زمانی که سالی شروع به دویدن به سمت دیگر کرد، شما هیچ کاری انجام ندهید. نه حرکت کنید و نه دکمه‌ای را فشار دهید. درواقع نیتن باید در این مکان بدون حرکت و برای 30 ثانیه سر جای خودش باقی بماند تا این تروفی مخفی باز شود! ماجرای این 30 ثانیه به دمو-گیم‌پلی بازی در سال 2015 باز می‌گردد، جایی که مجری درست در همین نقطه موفق نشد نیتن را حرکت دهد چون برای اتصال کنترلر به کنسول مشکل پیش آمد. به این ترتیب حدود 30 ثانیه نیتن در این محوطه باقی مانده بود و همین طور اطرافش را نگاه می‌کرد!

large.Chapter_11-051_-_Stage_Fright_trop

 

زمین برج شهر - بازارچه

پس از گرفتن تروفی، به دنبال سالی رفته و جلوتر از پلکان پایین بروید. از این بخش به بعد، مبارزات مسلحانه وجود خواهد داشت و شما باید بلافاصله کاور گیری کرده و دشمنان پیش رو را از بین ببرید. شورلاین در موج اول سه سرباز کلاه‌قرمز می‌فرستد. این سه را کشته و حتما خشاب‌ها و اسلحه AK-47 آن‌ها را بردارید. حالا جلو رفته تا خودروی زرهی وارد محوطه شود. این ماشین تیرهای مرگباری شلیک می‌کند. بهترین کاور در این محوطه رفتن به سمت چپ ستون‌های سفید است؛ جایی که یک ساختمان قرمز وجود دارد. نزدیک ساختمان قرمزرنگ شده و جلوتر در ساختمان کناری پشت دکه تعطیل شده کاور بگیرید. شما از این نقطه می‌توانید چند سرباز سمت چپ را بدون اذیت شدن از ماشین زرهی بکشید. پس از پاکسازی جلو رفته تا ماشین زرهی به سمت چپ بیاید. حال به سمت راست محوطه رفته و سربازانی که از ساختمان با درب سبز خارج می‌شوند را بکشید.

large.Chapter_11-052_-_Getting_to_the_jelarge.Chapter_11-053_-_Getting_to_the_jelarge.Chapter_11-054_-_Getting_to_the_je

 

بعد از این به سمت در سبز رفته، کاور بگیرید و داخل را هم پاکسازی کنید. حال داخل شده و به سرعت از پلکان سمت راست بالا بروید چون ماشین زرهی، دیوانه‌وار وارد ساختمان می‌شود و تیراندازی می‌کند. در محوطه بیرونی طبقه بالا، دو سرباز را کشته و مسیر پلتفرمی و پرشی را نبال کنید. مراقب تیرهای ماشین زرهی باشید. پس از چند پرش شما در نهایت داخل جیپ خواهید پرید و از اینجا گیم‌پلی رانندگی وجود خواهد داشت. هدف ما، رفتن به پایین تپه است و در ادامه هر راه و بی‌راهه که به سمت پایین می‌رفت را دنبال کنید.

large.Chapter_11-055_-_Getting_to_the_je

 

زمین برج شهر - جاده‌های منتهی به بازارچه

در مسیر پایین رفتن از تپه، سربازان و خورو زرهی در تعقیب شما هستند. شما باید از مسیرهایی حرکت کنید که ماشین زرهی نتواند نیتن و سالی را هدف قرار بدهد. این شامل عبور از کوچه‌ها، حیاط‌ها و جاده‌ها خواهد بود.

large.Chapter_11-056_-_Reaching_the_docklarge.Chapter_11-057_-_Reaching_the_dock

 

همین طور به حرکت به سمت پایین تپه ادامه دهید تا درنهایت به یک محوطه بازارچه برسید. شما همین‌طور که پایین بروید دکه‌ها و مغازه‌ها را خراب خواهید کرد. جلوتر وارد میدان بزرگی می‌شوید که وقتی ادامه دهید یک اتوبوس سرپایینی را مسدود کرده است. اینجا باید یک بخش سربالایی کوتاه را طی کرده تا جلوتر به سمت دیگر میدان برگردید. حال به سمت محوطه پلکانی گوشه در سمت راست ساختمان بزرگ و قرمز رفته و از پلکان بالا بروید.

large.Chapter_11-058_-_Reaching_the_docklarge.Chapter_11-059_-_Reaching_the_dock

 

جلوتر از محوطه خاکی هم عبور کرده و دوباره به جاده برخواهید گشت. مسیر سمت چپ و سرپایینی را دنبال کنید. این مسیر را ادامه دهید تا به جایی با جاده در دست تعمیر برسید. از محوطه خاکی سمت راست استفاده و دوباره به مسیر برگردید. جلو رفته تا دوباره ماشین زرهی به میدان بازگردد! اینجا مسیر خاکی سمت راست را دنبال کنید و پایین بروید. از روی پشت‌بام‌ها و سپس از روی گاراژ عبور کنید تا بالاخره به برج سم برسیم.

large.Chapter_11-060_-_Reaching_the_docklarge.Chapter_11-061_-_Reaching_the_dock

 

زمین برج شهر - کاروان زرهی شورلاین

پس از رسیدن به برج، نیتن به سمت راست چرخیده و شما باید اکیپ کامل زرهی شورلاین را که در حال تعقیب سم هستند دنبال کنید. این یک مسیر در پایین است و شما کاروان را روی پل‌ها و جاده‌های بالایی می‌بینید. به حرکت ادامه دهید تا درنهایت به پل رودخانه برسیم. اینجا به بعد جیپ و سالی باقی خواهند ماند و نیتن با طناب و چنگک یکی از کامیون‌های روی پل را خواهد گرفت. از این نقطه تا سمت دیگر پل، نیتن آویزان است و مراقب باشید که به موانع برخورد نکند.

large.Chapter_11-062_-_Reaching_the_docklarge.Chapter_11-063_-_Dealing_with_the_

 

هشدار تروفی - Hang Tough!

در حالی که از کامیون آویزان هستید. به سمت دیگر پل می‌رسید و نیتن همین طور روی گل کشیده خواهد شد. درست در همین حالت، شما باید 10 وسیله نقلیه دشمن مثل خودرو و موتور را نابود کنید تا این تروفی آزاد شود. برای ساده‌تر شدن، می‌توانید ساده‌ترین درجه سختی بازی را انجام دهید و Auto Aim را هم فعال کنید. همچنین restart checkpoint نیز عملی است و وسایل نقلیه که قبل از چک‌پوینت نابود شدند پس از ری‌لود نیز به حساب خواهند آمد.

large.Chapter_11-065_-_Dealing_with_the_large.Chapter_11-066_-_Dealing_with_the_

 

خودتان را به کامیون رسانده و وارد شوید. وقتی داخل کامیون هستید، موتور سیکلت‌ها را نابود کنید و همیشه یک جیپ را سالم بگذارید. چون کامیونی کهداخلش هستیم، به زودی در معرض انفجار قرار خواهد گرفت. کاری که باید انجام شود، پرش از کامیون به جیپ دشمن، رانندگی و تخریب موتورسیکل‌ها، و مجددا برگشتن به یک کامیون دیگر است. در مجموع داخل کامیون زیاد نمانید و به محض دیده شدن جیپ داخل آن بپرید.

large.Chapter_11-067_-_Dealing_with_the_large.Chapter_11-069_-_Dealing_with_the_

 

پس از این با جیپ دشمن مسیر را ادامه دهید. وقتی سربازی روی ماشین پرید، با کمه‌های مربع و مثلث او را از ماشین یا خودتان جدا کنید. به تخریب موتورها ادامه داده و درنهایت خودتان را به سم برسانید. اینجا یک میان‌پرده نمایش داده می‌شود. نیتن و سم همزمان به دیگری «بپر بالا» می‌گویند و در ادامه ماشین زرهی، جیپ را نابود می‌کند. شما در جیپ گرفتار شدید و به محض اینکه نیتن هوشیاری‌اش برگشت سعی کنید از ماشین بیرون بروید. از دستگیره‌ای کناره نیتن استفاده و درنهایت از ماشین خارج شوید. دو سرباز را کشته تا سم با موتور پیش شما بیاید.

large.Chapter_11-071_-_Dealing_with_the_large.Chapter_11-073_-_After_the_crash_1large.Chapter_11-074_-_After_the_crash_2

 

زمین برج شهر - فرار از ماشین زرهی

ماشین زرهی دیوانه، آخرین تیر ترکش شورلاین برای نابود کردن برادران دریک است. در حالی که سم به سمت دوربین رانندگی می‌کند، اسلحه‌ای به نیتن خواهد داد. سایز ماشین و قدرت تخریب اسلحه‌تان را در نظر نگیرید و مرتب به این ماشین دیوانه تیراندازی کنید. با جلوتر رفتن بازی و تیراندازی بیشتر، ماشین زرهی شدیدا سدمه خواهد دید و برادران دریک هم درنهایت بخش دیگری از ارتش شورلاین را دو نفره نابود می‌کنند.

large.Chapter_11-075_-_After_the_crash_3large.Chapter_11-076_-_After_the_crash_4

 

پس از این، میان‌پرده از ورود سم و نیتن به هتل و صحبت با سالی را خواهید دید. سم و نیتن موقعیت لیبرتالیا را در جزایری نزدیک خلیج کینگز بی علامت‌گذاری می‌کنند. نیتن خوشحال از نزدیک شدن بیشتر به گنج گمشده ایوری، وارد اتاق‌شان در هتل می‌شود که با دیدن النا شوکه می‌شود. اینجا دروع نیتن و کار مالزی لو خواهد رفت و النا به خاطر هفته‌ها نگه داشته شدنش در تاریکی و دروغ از نیتن عصبانی است. نیتن سعی می‌کند درباره برادرش توضیح دهد و اینکه این ماجراجویی با قبلی‌ها فرق دارد و این بار به خاطر نجات برادرش بوده است. با این حال النا خواهد گفت که وقتی که نیتن با آن چهره خوشحال از نزدیک شدن به گنج وارد اتاق شده بود، مشخص شد که نیتن اگر قصد ندارد از دروغ گفتن به النا دست بردارد، حداقل باید از دروغ گفتن به خودش دست بردارد. النا سپس اتاق را ترک می‌کند و نیتن از سالی می‌خواهد تا مراقبش باشد. او سپس با حالتی مغموم و ناراحت، آماده رفتن به سمت لیبرتالیا با برادرش سم می‌شود.

large.Chapter_11-077_-_After_the_crash_5


راهیاب ویدیویی:

بخش اول:

بخش دوم:

 


 ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری