64 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. آنچارتد 4: پایان یک دزد

  • 3 دیدگاه
  • 5,445 مشاهده
 2. راهیاب آنچارتد 4

  • 0 دیدگاه
  • 7,608 مشاهده
 3. آنچارتد: میراث گمشده

  • 1 دیدگاه
  • 1,486 مشاهده
 4. کلویی فریزر

  • 1 دیدگاه
  • 971 مشاهده
 5. آنچارتد 4 - مرحله 15

  • 2 دیدگاه
  • 4,767 مشاهده
 6. آساو

  • 0 دیدگاه
  • 238 مشاهده
 7. آنچارتد 4 - مرحله 20

  • 0 دیدگاه
  • 1,498 مشاهده
 8. آنچارتد 4 - مرحله 17

  • 0 دیدگاه
  • 1,826 مشاهده
 9. آنچارتد 4 - مرحله 16

  • 0 دیدگاه
  • 1,768 مشاهده
 10. آنچارتد 4 - مرحله 12

  • 0 دیدگاه
  • 4,010 مشاهده
 11. آنچارتد 4 - مرحله 11

  • 0 دیدگاه
  • 6,089 مشاهده
 12. آنچارتد 4 - مرحله 10

  • 0 دیدگاه
  • 2,418 مشاهده
 13. آنچارتد 4 - مرحله 8

  • 0 دیدگاه
  • 3,079 مشاهده
 14. آنچارتد 4 - مرحله 14

  • 0 دیدگاه
  • 2,967 مشاهده
 15. آنچارتد 4 - مرحله 18

  • 0 دیدگاه
  • 1,571 مشاهده
 16. آنچارتد 4 - مرحله 22

  • 0 دیدگاه
  • 1,282 مشاهده
 17. آنچارتد 4 - Epilogue

  • 0 دیدگاه
  • 943 مشاهده
 18. آنچارتد 4 - مرحله 13

  • 0 دیدگاه
  • 2,561 مشاهده
 19. آنچارتد 4 - مرحله 19

  • 0 دیدگاه
  • 1,643 مشاهده
 20. آنچارتد 4 - مرحله 21

  • 0 دیدگاه
  • 933 مشاهده
 21. آنچارتد 4 - مرحله 7

  • 0 دیدگاه
  • 1,501 مشاهده
 22. آنچارتد 4 - مرحله 9

  • 0 دیدگاه
  • 2,730 مشاهده
 23. آنچارتد 4 - مرحله 1

  • 0 دیدگاه
  • 631 مشاهده
 24. آنچارتد 4 - مرحله 6

  • 0 دیدگاه
  • 1,874 مشاهده
 25. آنچارتد 4 - مرحله 5

  • 0 دیدگاه
  • 929 مشاهده