64 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. آنچارتد 4: پایان یک دزد

  • 3 دیدگاه
  • 3,602 مشاهده
 2. راهیاب آنچارتد 4

  • 0 دیدگاه
  • 1,612 مشاهده
 3. آنچارتد: میراث گمشده

  • 1 دیدگاه
  • 967 مشاهده
 4. آنچارتد 4 - مرحله 15

  • 2 دیدگاه
  • 1,929 مشاهده
 5. آساو

  • 0 دیدگاه
  • 118 مشاهده
 6. آنچارتد 4 - مرحله 20

  • 0 دیدگاه
  • 515 مشاهده
 7. آنچارتد 4 - مرحله 17

  • 0 دیدگاه
  • 689 مشاهده
 8. آنچارتد 4 - مرحله 16

  • 0 دیدگاه
  • 726 مشاهده
 9. آنچارتد 4 - مرحله 12

  • 0 دیدگاه
  • 1,338 مشاهده
 10. آنچارتد 4 - مرحله 11

  • 0 دیدگاه
  • 2,316 مشاهده
 11. آنچارتد 4 - مرحله 10

  • 0 دیدگاه
  • 854 مشاهده
 12. آنچارتد 4 - مرحله 8

  • 0 دیدگاه
  • 1,235 مشاهده
 13. آنچارتد 4 - مرحله 14

  • 0 دیدگاه
  • 1,066 مشاهده
 14. آنچارتد 4 - مرحله 18

  • 0 دیدگاه
  • 619 مشاهده
 15. آنچارتد 4 - مرحله 22

  • 0 دیدگاه
  • 454 مشاهده
 16. آنچارتد 4 - Epilogue

  • 0 دیدگاه
  • 334 مشاهده
 17. آنچارتد 4 - مرحله 13

  • 0 دیدگاه
  • 890 مشاهده
 18. آنچارتد 4 - مرحله 19

  • 0 دیدگاه
  • 623 مشاهده
 19. آنچارتد 4 - مرحله 21

  • 0 دیدگاه
  • 400 مشاهده
 20. آنچارتد 4 - مرحله 7

  • 0 دیدگاه
  • 546 مشاهده
 21. آنچارتد 4 - مرحله 9

  • 0 دیدگاه
  • 1,170 مشاهده
 22. آنچارتد 4 - مرحله 1

  • 0 دیدگاه
  • 228 مشاهده
 23. آنچارتد 4 - مرحله 6

  • 0 دیدگاه
  • 637 مشاهده
 24. آنچارتد 4 - مرحله 5

  • 0 دیدگاه
  • 372 مشاهده
 25. آنچارتد 4 - مرحله 4

  • 0 دیدگاه
  • 395 مشاهده