64 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. آنچارتد 4: پایان یک دزد

  • 3 دیدگاه
  • 6,396 مشاهده
 2. راهیاب آنچارتد 4

  • 0 دیدگاه
  • 11,559 مشاهده
 3. آنچارتد: میراث گمشده

  • 1 دیدگاه
  • 1,665 مشاهده
 4. آنچارتد 4 - مرحله 15

  • 6 دیدگاه
  • 6,225 مشاهده
 5. کلویی فریزر

  • 1 دیدگاه
  • 1,107 مشاهده
 6. آساو

  • 0 دیدگاه
  • 274 مشاهده
 7. آنچارتد 4 - مرحله 20

  • 0 دیدگاه
  • 2,060 مشاهده
 8. آنچارتد 4 - مرحله 17

  • 0 دیدگاه
  • 2,481 مشاهده
 9. آنچارتد 4 - مرحله 16

  • 0 دیدگاه
  • 2,344 مشاهده
 10. آنچارتد 4 - مرحله 12

  • 0 دیدگاه
  • 5,706 مشاهده
 11. آنچارتد 4 - مرحله 11

  • 0 دیدگاه
  • 7,836 مشاهده
 12. آنچارتد 4 - مرحله 10

  • 0 دیدگاه
  • 3,294 مشاهده
 13. آنچارتد 4 - مرحله 8

  • 0 دیدگاه
  • 4,175 مشاهده
 14. آنچارتد 4 - مرحله 14

  • 0 دیدگاه
  • 3,985 مشاهده
 15. آنچارتد 4 - مرحله 18

  • 0 دیدگاه
  • 2,166 مشاهده
 16. آنچارتد 4 - مرحله 22

  • 0 دیدگاه
  • 1,710 مشاهده
 17. آنچارتد 4 - Epilogue

  • 0 دیدگاه
  • 1,264 مشاهده
 18. آنچارتد 4 - مرحله 13

  • 0 دیدگاه
  • 3,479 مشاهده
 19. آنچارتد 4 - مرحله 19

  • 0 دیدگاه
  • 2,220 مشاهده
 20. آنچارتد 4 - مرحله 21

  • 0 دیدگاه
  • 1,210 مشاهده
 21. آنچارتد 4 - مرحله 7

  • 0 دیدگاه
  • 2,043 مشاهده
 22. آنچارتد 4 - مرحله 9

  • 0 دیدگاه
  • 3,698 مشاهده
 23. آنچارتد 4 - مرحله 1

  • 0 دیدگاه
  • 865 مشاهده
 24. آنچارتد 4 - مرحله 6

  • 0 دیدگاه
  • 2,615 مشاهده
 25. آنچارتد 4 - مرحله 5

  • 0 دیدگاه
  • 1,231 مشاهده