63 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. آنچارتد 4: پایان یک دزد

  • 2 دیدگاه
  • 1,727 مشاهده
 2. راهیاب آنچارتد 4

  • 0 دیدگاه
  • 221 مشاهده
 3. آنچارتد: میراث گمشده

  • 1 دیدگاه
  • 474 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 107 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 167 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 110 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 93 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 132 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 132 مشاهده
 4. فرانسیس دریک

  • 0 دیدگاه
  • 106 مشاهده
 5. شامبالا

  • 0 دیدگاه
  • 100 مشاهده
 6. سنگ چینتامانی

  • 0 دیدگاه
  • 111 مشاهده
 7. درخت حیات

  • 0 دیدگاه
  • 59 مشاهده
 8. رزین

  • 0 دیدگاه
  • 54 مشاهده
 9. فوربا

  • 0 دیدگاه
  • 53 مشاهده
 10. لیبرتالیا

  • 0 دیدگاه
  • 111 مشاهده
 11. ال دورادو

  • 0 دیدگاه
  • 79 مشاهده
 12. اورکا

  • 0 دیدگاه
  • 57 مشاهده
 13. کاساندرا مورگان

  • 0 دیدگاه
  • 100 مشاهده
 14. هکتور آلکازار

  • 0 دیدگاه
  • 102 مشاهده
 15. نیتن دریک

  • 0 دیدگاه
  • 636 مشاهده
 16. ساموئل دریک

  • 0 دیدگاه
  • 400 مشاهده
 17. النا فیشر

  • 2 دیدگاه
  • 247 مشاهده
 18. کسی دریک

  • 0 دیدگاه
  • 124 مشاهده
 19. ریف ادلر

  • 0 دیدگاه
  • 156 مشاهده