195 مقاله
در این ویکی

رزیدنت اویل ۶/Emblems/کمپین کریس


Movyn

مقاله اصلی - راهیاب - Emblems

aaa49bda4b87ca00616960048a705937.jpg.bc4


 

برای باز کردن فایل‌ها و اچیومنت‌هایی که بخش داستانی بازی رزیدنت اویل ۶ را گسترش می‌دهد، باید نشان‌های آبی رنگ یا Serpent Emblem ها را در جریان گیم‌پلی بازی به دست آورد. این نشان‌ها به خوبی در محیط پراکنده شده و بازیکن پس از مشاهده آن‌ها باید نشان را با شلیک تیر یا ضربه مشت و لگد از بین ببرد. در هر Chapter یا مرحله ۴ نشان قرار دارد که در مجموع هر کمپین شامل ۲۰ نشان آبی پنهان است.

راهنمای زیر برای کمپین کریس ردفیلد کاربرد دارد.

 کمپین کریس


مرحله ۱

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 01

Emblem 1 - در مغازه قصابی، جایی که دو گیاه قرمز و سبز وجود دارد یک قفسه هست که روی آن نشان آبی اول این مرحله دیده می‌شود.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Chris Redfield باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 02

Emblem 2 - پس از تیراندازی در خیابان (زمانی که یک در ناگهان باز می‌شود) نشان آبی دوم را روی یک قفسه که پشت یک جعبه قابل شکستن پنهان شده پیدا خواهید کرد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل The BSAA باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 03

Emblem 3 - روی پشت‌بام و زمانی که میان‌پرده کوتاه از نشان دادن یک آپارتمان را خواهید دید، کمی چرخیده و روی یکی از میله‌های پشت‌بام آپارتمان آبی نیمه‌کاره را نگاه کنید. نشان آبی سوم روی آن لوله است و باید با اسلحه اسنایپر آن را شکار کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل J'avo باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 04

Emblem 4 - در طبقه آخر (طبقه ششم) ساختمان درحال انهدام، وارد مغازه قصابی شوید. در پشت پیشخوان و روزی میز آخرین نشان آبی مرحله مخفی شده است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل J'avo Mutations باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، مجسمه‌های کوچک کریس ردفیلد نیز باز خواهد شد.مرحله ۲

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 05

- در بخشی که باید از فین مک‌آلی دفاع کنید تا مانع پیش رو را با نصب بمب از مقابل بردارد، به جایی بروید که J'avoها از آن شروع به حمله کردند. از پنجره بزرگ میله‌ای داخل را نگاه کرده تا نشان آبی اول این مرحله را به دست آورید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Piers Nivans باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 06

Emblem 2 - نشان آبی دوم در بهترین حالت توسط پیرس قابل شکار است. زمانی که تانک روی پل نابود شد، در حالی که کنترل پیرس را دارید به سمت راست چرخیده و در محل تقاطع ستون اصلی پل نشان آبی را پیدا کنید. با این حال درزمان کنترل کریس نیز پس از بالا رفتن از نردبان می‌توان این نشان را پیدا کرد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Ogroman باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 07

Emblem 3 - به محض ورود به اتاق پر از کریسالیدها (B.O.W هایی که در شفیره هستند) به سمت دیگر اتاق رفته تا یک کوریدور پنهان پیدا کنید. اندکی قدم زدن باعث مشخص شدن نشان آبی سوم، درست بین دو تابلو نقاشی روی دیوار می‌شود.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل The C-Virus باز خواهد شد.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 08

- بلافاصله پس از ملاقات با کارلا، به جای دنبال کردن او و ورود به درب قرمز، در سمت راست یک راهرو و اتاقک وجود دارد که روی کمد فلزی می‌توانید نشان آبی آخر این مرحله را پیدا کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Napad باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، مجسمه‌های کوچک پیرس نیوانس نیز باز خواهد شد.مرحله ۳

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 09

- در حالی که در تعقیب مار غول‌پیکر و نامرئی هستید، از یک پارک بازی کوچ در سمت راست عبور خواهید کرد. پس از عبور از درب فلزی در یک خیابان مسدود هستید. نشان آبی اول این مرحله در گوشه سمت چپ این خیابان است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Finn Macauley باز خواهد شد.


 

Emblem 2

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 10

- تعقیب مار غول‌پیکر درنهایت باعث ورود شما به یک ساختمان خواهد شد. در این محل و پس از عبور از راهرو، در سمت چپ یک میز کازینو وجود دارد. در کنار این میز ورودی به یک اتاق خواب است و نشان آبی دوم مرحله روی تخت کنار این ورودی قرار دارد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Chris' Amnesia باز خواهد شد.


 

Emblem 3

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 11

- پس از تعقیب هلی‌کوپتر و فرار شما از طریق قایق‌ها و لنج‌های رودخانه، سرانجام به محل امن کنار رودخانه خواهید رسید. از نردبان برای بالا رفتن از رستوران استفاده کنید. در اینجا و درمقابل داربست‌ها و پلتفرم‌هایی دیده می‌شوند. بین دو پلتفرم تیره و نزدیکی پلتفرم تیره سمت چپ نشان بی سوم مخفی شده که با اسلحه اسنایپر می‌توانید آن را نابود کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Bosawan باز خواهد شد.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 12

- در جریان یک تعقیب و گریز جاده‌ای برای دستگیری کارلا، درنهایت به پارکینگی خواهید رسید که خودرو متوقف و باید جوآوو ها را ابتدا از بین ببرید. در پشت سر این جوآوو ها، نشان آبی چهارم داخل اتوبوس دوطبقه قابل دید است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Iluzija باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، Action Figure سوم کمپین نیز باز خواهد شد.مرحله ۴

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 13

- در ابتدای مرحله ۴، نشان آبی اول داخل کابین هلی‌کوپتر قابل مشاهده و نابودی است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Chris' File باز خواهد شد.


 

Emblem 2

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 14

- زمانی که برای رسیدن به اهرم پایین‌آورنده درحال حرکت هستید، از کشتی خارج می‌شوید. در اینجا به دریا نگاه کنید تا دو قایق گشتی بزرگ خواهید دید که یکی از آن‌ها نورافکن روشن دارد. نشان آبی دوم مرحله روی دکل همین قابل است که به سختی قابل تشخیص است و باید با اسنایپر آن را پیدا و نابود کرد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Chris and Leon باز خواهد شد.


 

Emblem 3

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 15

- پس از یک سکانس که پیرس باید کریس را پوشش دهد تا یک نردبان را پایین بیاندازد، بازیکن درنهایت از آن بالا رفته و به اتاقی با راه‌پله خواهد رسید. پشت این پلکان نشان آبی سوم مرحله قرار دارد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Neo-Umbrella باز خواهد شد.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 16

- در بهترین حالت این نشان توسط پیرس پیدا می‌شود. زمانی که این شخصیت برای خنثی کردن موشک وارد ناو هواپیما بر می‌شود. به محص از میان برداشتن اولین مانع با بمبی که کار گذاشته بود، نشان آبی چهارم داخل یک تایر ماشین دیده می‌شود. پیدا کردن این نشان توسط کریس بسیار سخت است. باید به سمت راست چرخیده تا رنگ آبی در نزدیکی محل فعالیت پیرس پیدا کنید. با زوم کردن و تیراندازی ممتد درنهایت می‌شود این نشان را توسط کریس نیز شکار کرد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل From the Files of Neo-Umbrella باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، این مرحله، Action Figure چهارم کمپین نیز باز خواهد شد.مرحله ۵

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 17

Emblem 1 - در محوطه‌ای که باید پیرس فن‌های غول‌پیکر تهویه را خاموش کند تا مسیر برای کریس هموار شود، با کریس از پلتفرم پایین پریده و پ از متوقف شدن فن نشان آبی را پیدا کنید. در حالت پیرس نیز می‌توان نشان بی را [هرچند به سختی] در زیر پا و زیر فنس مشاهده و نابود کرد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Piers' File باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی اول در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure پنجم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 18

Emblem 2 - با برقرار شدن برق آسانسور، دو بازیکن در طرفین درب آسانسور خواهند بود و باید برای باز کردن آن به شکل تیمی و دونفره عمل کنند. پس از این هر دو شخصیت وارد اتاق شده و B.O.W ها از درب گوشه سمت راست وارد می‌شوند. ابتدا آن‌ها را از میان برداشته و سپس در سمت راست درب آسانسور که وارد محل شدید، بالا و نزدیکی مهتابی‌ها نشان آبی دوم مرحله را پیدا کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Chris and Albert باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی ذوم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure ششم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 19

Emblem 3 - در حالی که Haos (B.O.W غول‌پیکر با شمایل جمجمه انسان) در تعقیب شما در کوریدورهای یک زیردریایی بزرگ است، مرحله اول تعقیب و گریز را به پایان برسانید ولی وارد مرحله دوم نشوید. اینجا جایی است که کریس در نزدیکی سقوط از پلتفرم درحال بسته شدن است و پیرس باید در یک QTE پلتفرم را نگه داشته تا کریس خود را برساند. پس از این و پیش از ورود به درب بعدی، نشان آبی سوم را در نزدیکی درب و روی زمین پیدا کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Underwater Facility باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی سوم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure هفتم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Chris Emblem 20

Emblem 4 - پس از شکست دادن نهایی Haos و جایی که باید با پیرس جهش یافته از زیردریایی فرار کنید، پیرس برخی موانع را در مسیر با کمک دست برقی خودش منهدم می‌کند. در آخرین مانع و زمانی که پیرس مشغول کار برای از بین بردن مانع بود، با کریس در سمت راست مانع و محوطه بیرونی آن یک لامپ مهتابی وجود دارد که روی آن آخرین نشان آبی مرحله قرار گرفته است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Haos باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، Action Figure هشتم کمپین نیز باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی چهارم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure نهم کمپین می‌شود.
 • با جمع‌آوری هر ۲۰ نشان آبی کمپین کریس، Action Figure دهم و آخر کمپین نیز باز می‌شود.

 


ویدیو

 


ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری