195 مقاله
در این ویکی

رزیدنت اویل ۶/Emblems/کمپین ایدا


Movyn

مقاله اصلی - راهیاب - Emblems

aaa49bda4b87ca00616960048a705937.jpg.bc4


 

برای باز کردن فایل‌ها و اچیومنت‌هایی که بخش داستانی بازی رزیدنت اویل ۶ را گسترش می‌دهد، باید نشان‌های آبی رنگ یا Serpent Emblem ها را در جریان گیم‌پلی بازی به دست آورد. این نشان‌ها به خوبی در محیط پراکنده شده و بازیکن پس از مشاهده آن‌ها باید نشان را با شلیک تیر یا ضربه مشت و لگد از بین ببرد. در هر Chapter یا مرحله ۴ نشان قرار دارد که در مجموع هر کمپین شامل ۲۰ نشان آبی پنهان است.

راهنمای زیر برای کمپین ایدا وانگ کاربرد دارد.



کمپین ایدا وانگ


مرحله ۱

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 01

Emblem 1 - پس از نمایش میان‌پرده کوتاه آلارم زنگ هشدار وارد محوطه بعدی شوید. در سمت چپ مسیر را ادامه داده و پس از پلکان کوچک یک فضای غرفه‌مانند و کوچک در سمت راست وجود دارد که نشان آبی اول مرحله در آنجا مشخص است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Ada Wong باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 02

Emblem 2 - در ابتدای مسیری که ایدا باید خود را به زیردریایی نجات برساند (قبل از اینکه زیردریایی بزرگ غرق شود) یک ستون در مقابل وجود دارد که روی آن یک تابلو و بالای آن یک لامپ مهتابی است. نشان آبی دوم مرحله در سمت مخالف این ستون است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Gnezdo باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 03

Emblem 3 - در سکانسی که ایدا باید خود را به اهرم قرمز رسانده تا جریان آب لوله راقطع کند (جریان آب لوله باعث مسدود شدن مسیر فرار بود) پس از چرخاندن اهرم و پیش از رفتن به سمت خروجی باز شده، در سمت چپ مسیر سکویی وجود دارد که باید از آن بالا بروید. پس از این از سکو پایین پریده و در بالا سمت راست نردبان نشان آبی سوم را مشاهده کنید.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 04

Emblem 4 - در طول عرق شدن زیردریایی و جایی که اولین بار با B.O.W زنبوری مواجه می‌شوید، مسیر را تا اولین پنجره قابل عبور ادامه داده و پیش از بالا رفتن از نردبان، برگشته و نشان آبی چهارم را پشت دریچه‌ای که از آن وارد شدید ببینید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Submarine باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، مجسمه‌های کوچک ایدا وانگ نیز باز خواهد شد.



مرحله ۲

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 05

- در همین ابتدای مرحله، مسیر را دنبال کرده و به جای پرش به داخل گودال قبر، به پشت سنگ قبر نگاه کنید. نشان اول آبی مرحله در اینجا مخفی شده است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Ada and Derek باز خواهد شد.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 06

Emblem 2 - در قبرستان برای عبور از درب فلزی باید سه تکه از "Simmons' family crest" را پیدا کنید. این یک نشان دایره‌شکل (شبیه نشان آبی) خواهد بود که به عنوان کلید باز کردن درب فلزی کاربرد دارد. پس از عبور از این درب، باید پایین بپرید ولی در آنجا پیش از ورود به درب بعدی، برگشته و مسیری که پاین پریده‌اید را تماشا کنید. نشان آبی دوم مرحله در بالا سمت راست قرار گرفته است.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 07

Emblem 3 - پس از مبارزه با "دبرا"، ایدا به یک محوطه زندان مانند خواهد رفت که در آنجا تعدادی زامبی چاق (Whopper) وجود خواهد داشت. نشان آبی سوم مرحله در نزدیکی گوشه سمت راست استخر است. (استخری که چند جعبه در آن شناور هستند)

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Scorched Earth باز خواهد شد.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 08

- در محوطه فاضلاب پس از اینکه با دو زامبی مسلح (Napad) مبارزه کردید، مسیر را ادامه داده تا در بن‌بست به پایین بپرید. در همینجا باید پشت سر خود را نگاه کنید چون نشان آبی آخر مرحله روی دیوار پشت سر ایدا است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Shrieker باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، مجسمه‌های کوچک کارلا رادامز نیز باز خواهد شد.



مرحله ۳

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 09

- در محوطه بازار شب، مسیر را ادامه داده تا به جایی برسید که ردیاب گوشی شما را به کوریدور سمت چپ راهنمایی می‌کند. به جای عبور از کوریدور، ابتدا همین مسیر را ادامه دهید، جایی که با یک درب قرمز به بن‌بت خواهید رسید. در سمت چپ، دو مغازه با سقفی آبی وجود دارد که نشان آبی اول مرحله را باید روی دیوار مغازه دوم پیدا کنید.


 

Emblem 2

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 10

- در نیمه دوم بازار شب، جایی که در یک میان‌پرده کوتاه شهروندان با شلیک گلوله کشته می‌شوند، محل را بررسی کنی. در سمت راست جسدها مغازه آتش‌گرفته‌ای دیده می‌شود؛ به آن نزدیک شوید تا یک مسیر مخفی در سمت راست ببینید. نشان آبی دوم در انتهای مسیر و بین یک بلوک قرمز رنگ است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Bloodshot باز خواهد شد.


 

Emblem 3

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 11

- در جریان مبارزه با زامبی اره‌برقی و زمانی که ایدا روی بام اتوبوس است، در اولین توقف داربست‌ها را بررسی و نشان آبی سوم را پیدا کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل The Family باز خواهد شد.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 12

- پس از بیرون پریدن از قطار (زمانی که در میان‌پرده، ایدا هواپیما را نگاه می‌کند) مسیر ایدا در یک ساختمان ادامه پیدا می‌کند. برای ادامه بازی باید از پلکان بالا بروید ولی نشان آبی چهارم در پلکان پایین مخفی شده است. این یک پنهان‌شدگی دشوار است و باید در مجرای سمت راست پایین جعبه بزرگی که راه را بسته نشان آبی را پیدا کنید.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Two Ada Wongs باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، Action Figure سوم کمپین نیز باز خواهد شد.



مرحله ۴

Emblem 1

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 13

- در جریان اولین جستجوی دسمن با نورافکن، ایدا باید به سرعت فرار کرده و درنهایت با Grapple Gun به طبقه بعدی عرشه برود. به محض فرود در بالکن، نشان آبی اول مرحله در سمت چپ ایدا مشخص است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Carla Radames باز خواهد شد.


 

Emblem 2

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 14

- نشان آبی دوم مرحله نیز به خوبی مخفی شده است. پس از دیدن میان‌پرده از کارلا که با سیمنز صحبت می‌کند، یک مسیر کوتاه منتهی به آسانسور هست که تنها یک زامبی مسلح در آن گشت می‌زند. در همان ابتدای راهرو و در سمت چپ آن، سه کمد فلزی شکسته وجود دارد که نشان آبی دوم مرحله در کمد سوم و در سمت مخالف دوربین مخفی شده است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Derek and Carla باز خواهد شد.


 

Emblem 3

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 15

- پس از میان پرده صحبت ایدا با کارلا، مسیر را دنبال کرده و پیش از پایین پریدن از دریچه، سمت چپ آن را برای پیدا کردن نشان آبی سوم بررسی کنید.


 

Emblem 4

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 16

- در جریان فرار از کارلای جهش‌یافته و اولین توقف در فرار (جایی که ایدا برای زنده ماندن لازم نیست بدود)، در اتاق بزرگی هستید که برای رفتن به درب بعدی، سر بزرگ کارلا روی سقف مانع شما می‌شود. در سمت راست سر کارلا یک راهرو کوچک هست که نشان آبی آخر مرحله در آنجا قرار دارد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Unlimited Transformations باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، این مرحله، Action Figure چهارم کمپین نیز باز خواهد شد.



مرحله ۵

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 17

Emblem 1 - درحالی که کنترل هلی‌کوپتر را دراختیار دارید و باید به لیان و هلنا کمک کنید، کامیون باربری زرد رنگ که در سمت چپ جاده است را بررسی کنید. نشان آبی اول مرحله در بار این کامیون (کف بار؛ گوشه بالا سمت چپ) به خوبی مخفی شده و درنگاه اول به سختی قابل تشخیص است.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Complete Mutations باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی اول در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure پنجم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 18

Emblem 2 - هنگام مبارزه با هلی‌کوپتر دشمن، اطراف آپارتمان آبی را بررسی کنید. در سمت راست آپارتمان و روی دیوار یک تابلو تبلیغاتی عمودی نصب شده که روی تابلو نشان آبی قرار دارد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Enhanced C-Virus باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی ذوم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure ششم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 19

Emblem 3 - پس از مبارزه با سیمنز در فرم "دایناسور"، ایدا با هلی‌کوپتر به سه لوکیشن سر خواهد زد تا به بازماندگان که مورد حمله زامبی‌ها هستند کمک کند. در دومین لوکیشن (منور سبز روی سقف)، ساختمان را به سمت چپ دور بزنید تا در سقف ساختمان کناری نشان آبی سوم دیده شود.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل The End of Derek Simmons باز خواهد شد.
 • همچنین با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی سوم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure هفتم کمپین می‌شود.


 

 

Resident Evil 6 Ada Emblem 20

Emblem 4 - پس از فرود هلی‌کوپتر، ایدا از Grapple Gun برای رفتن به لوکیشن بعدی استفاده می‌کند. پس از این روی یک تیر آهن غول‌پیکر خواهید بود. در همین ابتدا به راست رفته و گوشه مقابل ساختمان نیمه‌کاره را نگاه کنید. نشان آبی چهارم و آخر مرحله گوشه سقف روی زمین قرار دارد.

 • با جمع‌آوری این نشان فایل Carla's Revenge باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری هر ۴ نشان آبی این مرحله، Action Figure هشتم کمپین نیز باز خواهد شد.
 • با جمع‌آوری این آیتم، شما پنجمین نشان آبی این ستون (پنج نشان آبی چهارم در هر مرحله) را نیز به دست می‌آورید که باعث باز شدن Action Figure نهم کمپین می‌شود.
 • با جمع‌آوری هر ۲۰ نشان آبی کمپین ایدا، Action Figure دهم و آخر کمپین نیز باز می‌شود.

 


ویدیو


ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)



بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است




لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری