45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 378 مشاهده
 2. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 258 مشاهده
 3. پارا-مدیک

  • 0 دیدگاه
  • 309 مشاهده
 4. انگل تارهای صوتی

  • 0 دیدگاه
  • 310 مشاهده
 5. پروژه کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 525 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 738 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 577 مشاهده
 6. سالید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 2,114 مشاهده
 7. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 424 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 415 مشاهده
 9. فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 369 مشاهده
 10. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 691 مشاهده
 11. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 224 مشاهده
 12. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 310 مشاهده
 13. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 382 مشاهده
 14. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 193 مشاهده
 15. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 195 مشاهده
 16. XOF

  • 0 دیدگاه
  • 387 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 154 مشاهده
 17. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده