45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 343 مشاهده
 2. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 229 مشاهده
 3. پارا-مدیک

  • 0 دیدگاه
  • 269 مشاهده
 4. انگل تارهای صوتی

  • 0 دیدگاه
  • 277 مشاهده
 5. پروژه کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 467 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 575 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 490 مشاهده
 6. سالید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 1,926 مشاهده
 7. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 361 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 363 مشاهده
 9. فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 332 مشاهده
 10. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 561 مشاهده
 11. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 182 مشاهده
 12. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 256 مشاهده
 13. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 323 مشاهده
 14. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 158 مشاهده
 15. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 173 مشاهده
 16. XOF

  • 0 دیدگاه
  • 351 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 128 مشاهده
 17. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده