45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 417 مشاهده
 2. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 286 مشاهده
 3. پارا-مدیک

  • 0 دیدگاه
  • 350 مشاهده
 4. انگل تارهای صوتی

  • 0 دیدگاه
  • 351 مشاهده
 5. پروژه کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 584 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 845 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 661 مشاهده
 6. سالید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 2,271 مشاهده
 7. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 482 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 482 مشاهده
 9. فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 412 مشاهده
 10. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 788 مشاهده
 11. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 257 مشاهده
 12. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 377 مشاهده
 13. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 445 مشاهده
 14. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 224 مشاهده
 15. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 223 مشاهده
 16. XOF

  • 0 دیدگاه
  • 428 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 166 مشاهده
 17. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده