45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,333 مشاهده
 2. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 917 مشاهده
 3. باس

  • 0 دیدگاه
  • 679 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,444 مشاهده
 4. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,010 مشاهده
 5. سالید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 1,926 مشاهده
 6. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 1,869 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,221 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,188 مشاهده
 7. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,003 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 880 مشاهده
 8. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 858 مشاهده
 9. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 822 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 794 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 676 مشاهده
 11. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 672 مشاهده
 12. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 635 مشاهده
 13. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 603 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 575 مشاهده
 14. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 563 مشاهده
 15. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 561 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 490 مشاهده
 16. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 489 مشاهده
 17. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 476 مشاهده
 18. پروژه کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 467 مشاهده