45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 885 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 3,061 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,122 مشاهده
 4. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 224 مشاهده
 5. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 445 مشاهده
 6. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 377 مشاهده
 7. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 223 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 482 مشاهده
 9. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 482 مشاهده
 10. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 257 مشاهده
 11. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 308 مشاهده
 12. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,390 مشاهده
 13. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 788 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,619 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,170 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,068 مشاهده
 14. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 714 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 560 مشاهده
 15. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 673 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 845 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 661 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,524 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 3,044 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 166 مشاهده
 16. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده