45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. باس

  • 1 دیدگاه
  • 775 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,671 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,037 مشاهده
 4. شرکت نظامی خصوصی

  • 0 دیدگاه
  • 193 مشاهده
 5. دایموند داگز

  • 0 دیدگاه
  • 382 مشاهده
 6. سربازان بدون مرز

  • 0 دیدگاه
  • 310 مشاهده
 7. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 195 مشاهده
 8. بهشت بیرونی

  • 0 دیدگاه
  • 415 مشاهده
 9. فاکس‌هاند

  • 0 دیدگاه
  • 424 مشاهده
 10. استیون آرمسترانگ

  • 0 دیدگاه
  • 224 مشاهده
 11. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 277 مشاهده
 12. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,205 مشاهده
 13. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 691 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,407 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,023 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 856 مشاهده
 14. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 647 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 503 مشاهده
 15. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 567 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 738 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 577 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,373 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,716 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 154 مشاهده
 16. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده