45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,333 مشاهده
 2. باس

  • 0 دیدگاه
  • 680 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 917 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 636 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 1,870 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,011 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 823 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,222 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 489 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 376 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 603 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 795 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,003 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 858 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 284 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 672 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 565 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,189 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 880 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 243 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 288 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 419 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 476 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 677 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,444 مشاهده