45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,037 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,671 مشاهده
 3. باس

  • 1 دیدگاه
  • 775 مشاهده
 4. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 856 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,088 مشاهده
 6. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 691 مشاهده
 7. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 258 مشاهده
 8. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 277 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 738 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 577 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,373 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,716 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,407 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 856 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,023 مشاهده
 9. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 647 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 431 مشاهده
 10. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 195 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 503 مشاهده
 11. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 567 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 968 مشاهده
 13. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
 14. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 314 مشاهده
 15. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,205 مشاهده
 16. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 378 مشاهده