45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 916 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,332 مشاهده
 3. باس

  • 0 دیدگاه
  • 678 مشاهده
 4. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 794 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 1,869 مشاهده
 6. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 561 مشاهده
 7. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 229 مشاهده
 8. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 242 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 575 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 490 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,221 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,442 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,187 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 676 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 880 مشاهده
 9. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 563 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 375 مشاهده
 10. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 173 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 418 مشاهده
 11. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 472 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 857 مشاهده
 13. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
 14. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 287 مشاهده
 15. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,009 مشاهده
 16. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 342 مشاهده