45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 1,121 مشاهده
 2. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 3,060 مشاهده
 3. باس

  • 1 دیدگاه
  • 884 مشاهده
 4. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 923 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 2,343 مشاهده
 6. هیدئو کوجیما

  • 0 دیدگاه
  • 788 مشاهده
 7. میراث فلاسفه

  • 0 دیدگاه
  • 286 مشاهده
 8. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 308 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 845 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 660 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,524 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 3,043 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,619 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,068 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,170 مشاهده
 9. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 713 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 478 مشاهده
 10. متال گیر بقا

  • 0 دیدگاه
  • 223 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 560 مشاهده
 11. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 672 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 1,071 مشاهده
 13. کودکان وحشتناک

  • 0 دیدگاه
  • 0 مشاهده
 14. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 348 مشاهده
 15. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,390 مشاهده
 16. کد تاکر

  • 0 دیدگاه
  • 417 مشاهده