45 مقاله در این شاخه‌ قرار دارد

 1. بیگ باس

  • 12 دیدگاه
  • 2,324 مشاهده
 2. باس

  • 0 دیدگاه
  • 677 مشاهده
 3. رایدن

  • 0 دیدگاه
  • 912 مشاهده
 4. کازوهیرا میلر

  • 3 دیدگاه
  • 632 مشاهده
 5. ونوم اسنیک

  • 2 دیدگاه
  • 1,864 مشاهده
 6. کوایت

  • 5 دیدگاه
  • 2,007 مشاهده
 7. آسلات

  • 2 دیدگاه
  • 822 مشاهده
  • 2 دیدگاه
  • 1,211 مشاهده
 8. زیرو

  • 0 دیدگاه
  • 486 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 372 مشاهده
 9. ایوا

  • 0 دیدگاه
  • 602 مشاهده
 10. یوگنی بوریسویچ ولگین

  • 0 دیدگاه
  • 792 مشاهده
 11. سایکو مانتیس

  • 0 دیدگاه
  • 1,000 مشاهده
 12. لیکوئید اسنیک

  • 0 دیدگاه
  • 854 مشاهده
 13. فاکس

  • 0 دیدگاه
  • 282 مشاهده
 14. اسکال فیس

  • 0 دیدگاه
  • 664 مشاهده
 15. متال گیر سالید

  • 0 دیدگاه
  • 562 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 1,182 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 876 مشاهده
 16. مزدور

  • 0 دیدگاه
  • 240 مشاهده
 17. کودک سرباز

  • 0 دیدگاه
  • 287 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 416 مشاهده
 18. متال گیر

  • 0 دیدگاه
  • 470 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 674 مشاهده
  • 0 دیدگاه
  • 2,439 مشاهده