2 مقاله
در این ویکی

دانتهDante

large.DMC-Dantes.png.d73dd9d06e69df28ea21d64998b72336.png

اطلاعات درون بازی

اولین حضور دویل می کرای ۱
صداگذاران تیم فیلیپس_دریو کومبس_متیو کامینسکی_روبن لنگدون_توشیوکی ماریکاوا

اطلاعات شخصی

نام دانته
 
نژاد شیاطین
خانواده اسپاردا_ایوا_ورجیل

دانته ( به انگلیسی:Dante ) پروتاگونیست اصلی سری دویل می کرای می باشد. او دومین پسر اسپاردا و ایوا برادر کوچک تر ورجیل می باشد. دانته مزدور ، متقلب ، کارآگاه خصوصی و شجاع است که در مقابل پول یا حتی گاهی اوقات به صورت مجانی به کشتن شیاطین می پردازد. او یک مغازه به نام شیطان هم می گرید دارد و در آن سفارشات لازم را برای کشتن شیاطین از طریق مشتریان به دست می آورد.
تاریخچه


کودکی

large.Flashbacks_CA_10_DmC.png.403330f6f214519ee42a086602863417.png

دانته سر شیطانی را در دست دارد

دانته پسر یک شیطان به نام اسپاردا و یک فرشته به نام ایوا است. پس از آن تعداد از شیاطین به دانته و خانواده اش حمله می کنند و خانواده از هم گسخته می شود. این در حالی است که پدر دانته در جهنم برای ابد زندانی شد و مادرش هم کشته شد. پس از این دانته زندگی خود را به عنوان یک بچه ی یتیم گذراند. دانته همواره کار های خشونت آمیز انجام می دهد و همین موضوع باعث می شود تا شیاطین او را در رسانه ها دشمن شماره یک عموم معرفی کنند. 

 

 

 

 

 

 

 


ملاقات با کت

یک شب دانته با بی دقتی متوجه شکارچی][ که او را تعقیب می کند نمی شود. در زمانی که دانته در کاروان خود به سر می برد زنی به نام [[کت به کاروان او رفته و به او درباره ی شکارچی هشدار می دهد. درست پس از این شکارچی دانته را به دنیای شیطانی لیمبو می کشد و دانته مجبور می شود با شیاطین مبارزه کند. پس از این که دانته موفق می شود تمامی اسلحه ها و لباس های خود را به دست آورد با شکارچی روبه رو می شود. پس از این دانته مجبور می شود در شهر بازی اسکله با شکارچی مبارزه کند با این حال در آخر دانته شکارچی را شکست داده و تیر خلاص را به او می زند. پس از این دانته به دنیای واقعی کشیده می شود و موفق می شود با کت صحبت کند. کت به او می گوید فردی که همیشه با ماسک بر علیه مقامات شهر مخالفت می کند رئیس اوست. پس از این او و دانته به مخفیگاه رهبر کت می روند.

large.Dante_meeting_kat.png.858683b377cf1f8f0c91804413be4fce.png

کت و دانته برای اولین بار با هم روبه رو می شوند.ملاقات با ورجیل

پس از آن دانته به دیدار با رهبر کت می رود و رهبر نیز خود را ورجیل معرفی می کند و از دانته می خواهد که به او در انتقام از شیاطین کمک کند با این حال اما دانته این که ورجیل برادرش است را انکار کرده و می گوید که هیچ خانواده ای ندارد. ورجیل نیز برای نشان دادن حقیقت از دانته می خواهد که با او به خانه ای بروند. پس از آن ورجیل با کت و دانته به خانه ی پدریش می رود تا به دانته نشان دهد که او خانواده ای داشته. ورجیل دانته را وارد دنیای شیطانی لیمبو می کند تا دانته حقایق را ببیند. پس از اینکه دانته حقایق را می بیند یک سلاح در اتاق پدرش به نام آربیترو یک سلاح به نام رز آبی در اتاق مادرش به دست می آورد و ناگهان وارد دنیایی دیگر می شود که در آن یک مجسمه وجود دارد و دانته باید زنجیر مجسمه را پاره کند. پساز آندانته از اینکه ورجیل برادر است اطمینان حاصل می کند و پیشنهاد او برای همکاری را می پذیرد.

large.Dante_and_Vergil_Reunite.png.20712b26604c5ce487a171bb85f02994.png

ملاقات دوباره ی ورجیل و دانته بعد از سال هانبرد بر علیه شیاطین

پس از این ورجیل برای دانته آشکار می کند که اسپاردا دست راست موندوس بود و موندوس به کمک او توانست رهبر شیاطین شده و شهر را تحت کنترل خود بگیرد. اما اسپاردا عاشق ایوا شد و به موندوس خیانت کرد و همین باعث خشم موندوس شد. موندوس با کینه ای عمیق به خانواده ی اسپاردا حمله کرد و ایوا را کشت و اسپاردا را در جهنم تا ابد زندانی کرد تا زجر بکشد و هرگز نمیرد. پس از این و زمانی که ورجیل و دانته در یک زمین بازی بودند یک نفر از شهروندان شهر ناگهان دانته را به حالت شیطانی لیمبو می کشد و دانته مجبور می شود که تلاش کند تا با کت ارتباط برقرار کند. در حالی که لیمبو بین او و کت فاصله برقرار کرده دانته برای راهی دیگر برای رسیدن به کت موفق می شود قدرت دیگری از رز آبی را پیدا کند که به او کمک کند تا با آن از یک مکان به مکانی دورتر برود. پس از اینکه دانته به کمک روز آبی موفق می شود که خود را به کت رسانده و به دنیای واقعی برگردد به نزد ورجیل باز می گردد. ورجیل در مخفیگاه به دانته می گوید که ورجیل با کمک دروازه ی جهنم قدرت زیادی به دست می آورد و همچنین جدا از نفوذ و قدرتش در شهر و همچنین بانک داری و شبکه خبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی Raptor با نوشیدنی هایی با مارک Virility که انسان ها شدیدا به آن معتاد هستند آن ها را کنترل می کند. ماموریت بعدی دانته نابودی مخزن این نوشیدنی است. در حالی که دانته و کت هر دو در خیابان راه می روند یک دوربین دانته را دیده و او را به حالت شیطانی لیمبو می کشاند. با وجود اینکه دانته خیلی سریع دوربین را از بین می برد ولی متوجه می شود که دوربین های بیشتری در شهر وجود دارد. در حالی که دانته سعی دارد دوربین ها را نابود کند پلیس های نیز کت را تعقیب می کنند پس این دو در کلیسا قرار ملاقات می گذارند. پس از رسیدن به کلیسا حالت شیطانی لیمبو دچار هرج و مرج شده و کلیسا شروع به ریختن می کند. با این حال دانته موفق می شود که از پنجره ی کلیسا خود را از کلیسا به بیرون بیندازد و وارد دنیای واقعی شود. 

large.Twins_in_park.png.3377f1f22f723f26d6f4107711b3f9ca.pngتلاش برای نابودی نوشیدنی

پس از ورود به کارخانه ی Virility دانته با کت ملاقات می کند. کت می گوید که دانته باید تولید کننده ی این نوشیدنی یعنی یک سوکوبوس باستانی را نابود کند تا تولید این نوشیدنی متوقف شود. تنها رسیدن به سوکوبوس حالت شیطانی لیمبو است و برای همین دانته وارد حالت شیطانی لیمبو می شود و پس از مبارزه با شیاطین کارخانه خود را سوکوبوس می رساند. ابتدا دانته سعی می کند با از بین اتصالات سوکوبوس به مخزن او را از بین ببرد و سوکوبوس نیز سعی می کند جلوی دانته را بگیرد. زمانی که دانته موفق می شود اتصالات سوکوبوس را از بین ببرد سوکوبوس به مواد پایینش سقوط می کند ولی باز هم سعی می کند با چنگ زدن به سنگ های بزرگ وسط مواد از تکه تکه شدنش در میان فیلتر جلوگیری کند. دانته در این زمان به چنگ های سوکوبوس ضربه می زند و چنگ های سوکوبوس از سنگ جدا شده و سوکوبوس در میان تیغه های فیلتر تکه تکه می شود و بعد از مرگ او نیز دانته سلاح دستکش های اریکس را به دست می آورد. 

large.Mission_06_01_DmC.png.e201a23badc66564ce67f70edf1b1a88.png

دانته و سوکوبوس باستانیرپتور

دانته در ادامه به نزد ورجیل بر می گردد. هدف جدید او نابود کردن رپتور است و برای نفوذ به رپتور دانته باید خود را در آب بیندازد تا به حالت شیطانی لیمبو وارد شود. در واقع زیر پل آب نیست بلکه قلمرو باب بارباس خبرنگار رپتور است. دانته ابتدا با شیطانی پیر به نام []فینس]] روبه رو می شود و به او کمک می کند تا چند تا از شیاطین اطراف خود را از بین ببرد. پس از این فینس از دانته می خواهد که چشم راست سایبرنتیکش که توسط شیاطین دزدیده شده است را برای او بیاورد تا او به دانته کمک کند که به برج رپتور برود. پس از اینکه دانته چشم فینس را برای او می آورد فینس متوجه می شود که دانته پسر اسپاردا است و برای همین به او کمک می کند به برج برسد. پس از مدتی فینس از دانته می خواهد که بقیه راه را خودش برود زیرا توان مبارزه با باب را ندارد. پس از آن فینس به دانته می گوید که مهم ترین چیز برای موندوس زنش لیلیت و پسرش است از او جدا می شود و دانته ادامه مسیر را به تنهایی پیش می برد. پس از آن دانته مورد حمله ی پرتو بزرگ نور قرار می گیرد دانته متوجه می شود که باب او را دیده است. پس از ورود به برج دانته با حالت شیطانی باب روبه رو می شود و با او مبارزه می کند. در اواخر مبارزه باب خبر جدیدی را برای دانته فاش می کند و آن هم این است که SWAT به مخفیگاه ورجیل و کت حمله کرده است. پس از آن دانته به شدت خشمگین می شود و آخرین مبارزه ی خود با باب را انجام می دهد و پس از شکست باب از دانته او حالت انسانی باب را نیز تیرباران می کند. پس از مرگ باب دانته پره های آکویلا را به دست می آورد.

large.Dante_meeting_bob_barbas.png.98631e20068d1808ed70b25149fa3339.png

دانته و بابمخفیگاه

دانته خیلی زود به مخفیگاه بر می گردد ولی وقتی می بیند SWAT راه ورود ساختمان را سد کرده سعی می کند از راه پشتی وارد مخفیگاه شود ولی یکی از اعضای SWAT که در واقع از افراد موندوس بود دانته را به حالت شیطانی لیمبو می کشاند. پس از این دانته در حالت شیطانی لیمبو موفق می شود به راحتی از اعضای تیم SWAT رد شود زیرا انسان ها شیاطینی که در حالت لیمبو هستند را نمی بینند. پس از آن دانته خود را به کت رسانده و به او کمک می کند از تیم SWAT فرار کند. پس از آن و در ادامه این دو خود را به ورجیل که در حال نبرد با یک شیطان بود می رسانند و دانته به شیطان حمله کرده و موفق به نابودی او می شود. پس از این ورجیل و کت تلاش می کنند اطلاعات مهم را حذف کنند تا دست موندوس به آن نرسد و به همین خاطر دانته مجبور می شود با شیاطینی که به آن ها حمله می کنند مبارزه کند و از ورجیل محافظت کند. در ادامه ورجیل برای کمک به دانته اسلحه ی رونانت را به او می دهد تا با آن شیاطین را نابود کند. پس از آن SWAT  خود را به کت رسانده و او را دستگیر می کند ولی دانته و ورجیل که در حالت شیطانی بودند از مخفیگاه فرار می کنند.


گروگان گیری

پس از آن موندوس یک ویدیو برای دانته و ورجیل می فرستد و آن ها را تهدید می کند به اینکه اگر خود را تسلیم نکنند کت خواهد مرد. در این هنگام دانته تصمیم می گیرد لیلیت را گروگان بگیرد و در عوض او کت را از موندوس تحویل بگیرد. پس از آن دانته به سمت کلوپ شبانه ی لیلیت حرکت می کند ولی به محض آن که لیلیت او را می بیند خودش و دانته را وارد حالت شیطانی لیمبو می کند. پس از آن لیلیت به دانته می گوید برای مبارزه با او باید تمامی مسابقات را بگذراند. پس از این دانته تمامی مبارزات را گذرانده و پس از آن با لیلیت و فرزندش مبارزه می کند. در آخر دانته لیلیت و فرزندش را شکست می دهد و او را گروگان می گیرد و یک ویدیو برای موندوس می فرستد. در این ویدیو دانته از موندوس می خواهد که اگر زن و بچه اش را می خواهد باید کت را به او تحویل دهد و موندوس نیز با دانته و ورجیل در اسکله قرار می گذارد. در زمان قرار تیمی از SWAT کت را به مکان ملاقات می آورد و ورجیل و دانته نیز با لیلیت سر می رسند. هر دو طرف گروگان هایشان را آزاد می کنند ولی زمانی که کت و لیلیت از کنار هم می گذرند ورجیل اول به شکم لیلیت شلیک می کند که باعث مرگ بچه اش می شود و پس از آن نیز به سر او شلیک می کند تا خودش نیز بمیرد. بعد از مرگ لیلیت درگیری بین دو گروه به وجود می آید ولی ورجیل و دانته همراه با کت از دست سربازان فرار می کنند. در همین هنگام موندوس به وسیله ی دروازه ی جهنم آن ها را وارد حالت شیطانی لیمبو می کند و به همین خاطر منابع زیادی سد راه ماشین ورجیل و کت می شود که دانته همه ی آن ها را دفع می کند.


نبرد نهایی با موندوس

پس از آن دانته و ورجیل به پیشنهاد کت به برج نقره ای که اتاق موندوس در آن قرار دارد می روند. دانته از جلوی درب های برج حواس موندوس را پرت می کند تا ورجیل بتواند مخفیناه خود را به بخش مربوط به امنیت برج برساند. پس از آن دانته وارد حالت شیطانی لیمبو می شود و به برج نفوذ می کند. در طی یک ملاقات کوتاه ورجیل به دانته سلاح کابولی را می دهد و بعد از آن راهشان جدا می شود. در ادامه دانته خود را به موندوس می رساند و موندوس به دانته حمله و او را از برج به بالا ی یک پشت بام پرت می کند. در همین هنگام ورجیل دروازه ی جهنم را به وسیله ی یاماتو نابود می کند. موندوس ناخن هایش را در سینه ی دانته فرو کرده و او به همین حاطر قادر به مبارزه نیست اما در همین هنگام ورجیل از پشت به موندوس ضربه می زند و دانته موفق می شود ورجیل را زا ساختمان به پایین پرت کند. در همین هنگام ناگهان موندوس تمام چیز های اطراف خود را جذب می کند و به یک غول بزرگ تبدیل می شود. از طرفی دانته و ورجیل سعی می کنند که از ضربات این هیولا دوری کنند اما با این حال موندوس ورجیل را به دورن خود می کشد. پس از آن دانته به تنهایی با موندوس مبارزه می کند و پس از ضعیف کردن او موفق می شود که وارد این هیولا شده و در یک حرکت ورجیل موندوس با فرم معمولی را که درون هیولا بوده و سعی می کرده تا ورجیل را بکشد از خود جدا کرده و دانته با شمشیر خود یعنی ربلیان از پشت ضربه ی نهایی را به موندوس می زند و موندوس و هیولا نابود می شوند.

large.Mission_19_01_DmC.png.15b848752f00cd57b91757a8e5afaa09.png

دانته موندوس با فرم معمولی را در درون هیولا نابود می کندنقطه ی خصومت

پس از پیوستن به کت دانته به ورجیل می گوید که انسان ها دیگر آزاد هستند ولی در همین لحظه ورجیل آشکار می کند که قصد داشته انسان ها را تحت کنترل خود در آورد. در این هنگام درگیری لفظی بین این دو به وجود می یاد که سرانجامش درگیری فیزیکی بین این دو است. هر دو برادر از حالت اویل تریگرز خود استفاده می کنند تا هم دیگر را شکست دهند ولی برنده ی این نبرد دانته است. در هنگامی که دانته قصد داشت ورجیل را نابود کند کت از او می خواهد که از جان ورجیل بگذرد و دانته نیز قبول می کند. پس از این ورجیل یک پورتال درست کرده و بعد از رفتن به درون پورتال ناپدید می شود. پس از آن رنگ موی دانته از سیاه به سفید تغییر رنگ داده و چشمانش نیز سرخ می شود.

large.Mission_20_01_DmC.png.73eefdc29e03449c6a0c0d1f351808cd.png

نبرد ورجیل و دانتهبازگشت ورجیل

پس از آن دانته یک مغازه به نام شیطان هم می گرید می سازد. کار او در این مغازه این است که شیاطین را به قتل برساند و می توان گفت او یک مزدور است. روزی فردی به نام آرکهام وارد مغازه ی دانته شده و میزش را به طرف او می اندازد. پس از آن آرکهام ناپدید می شوند و ناگهان شیاطین به مغازه ی دانته حمله می کنند. پس از آن دانته با انداختن پنکه سقفی بر روی شیاطین آن ها را نابود می کند و از مغازه خارج می شود. پس از خروج دانته برجی را می بیند که در بالاترین طبقه اش ورجیل قرار دارد. در ابتدا دانته مجبور به نبرد با یک شیطان اسکلت مانند می شود. پس از این که شیطان فرار می کند او به نزد ورجیل رفته و شکستش را به او می گوید و ورجیل نیز شیطان را می کشد. 


تلاش برای ورود به برج

 


شکست از ورجیل

 


به دنبال ورجیل

 


نبرد نهایی

 


آشنایی با تریش

 


جزیره

 


به دنبال موندوس

 


وقایع دویل می کرای ۴

 


وقایع دویل می کرای ۲

 


منابع

 

 

 بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری