5 مقاله
در این ویکی

راهیاب دارک سولز 3: بخش سوّمراهیاب دارک سولز 3 | Dark Souls 3 Walkthrough

large.Dark-Souls-3-Box-Art-Day-One.jpg.9

بخش بعدی

بخش چهارم: Undead Settlement

لیست راهیاب راهیاب دارک سولز 3
بخش قبلی

بخش دوّم: High Wall of Lothric

در این قسمت از راهیاب دارک سولز، هنوز در ابتدای بازی هستیم و قرار است با استفاده از راه میانبری که در انتهای قسمت قبل باز کرده بودیم، این بار به سمت دوّمین باس بازی بریم. همچنین قراره برخی از نقاط دیوارهای بلند لوتریک که هنوز کارشان نیمه کاره مانده بود را تمام کنیم و پرونده این منطقه از بازی را به طور کامل ببندیم.High Wall of Lothric

از بونفایر اوّل High Wall of Lothric بلند شده و این بار دوباره به سمت راست رفته و از پلّه ها به سرعت پایین رفته و از سکّویی که در کنارمسیر هست نیز پایین پریده و بی توجّه به تمام دشمنان سوار آسانسور شوید و مستقیم به سمت پایین حرکت کنید. از برج بیرون آمده و دشمنان حاضر در محوّطه را از پای در آورید. در نگاه اوّل تعدادشان زیاد است امّا به آسانی کشته می شوند و نیازی به نگرانی در رابطه با آن ها نیست. به مسیر ادامه داده و کمانداری که بالای پلّه ها نشسته را از پای در آورده و اندکی عقب رفته و از پلّه های سمت راست تان بالا روید. آیتم روی زمین را برداشته و به از لبه ی بالکن بر روی شیروانی کوچک روبروی تان بپرید. پریدن در دارک سولز اغلب سخت و طاقت فرسا است و امکان موفّقیت در آن پایین است با این حال در برخی شرایط چندین بار امتحان کردن این موضوع ارزش اش را داراست. بعد از پریدن بر روی شیروانی چوبی، حلقه قربانی را برداشته و به پایین خود نگاه کنید و منتظر بمانید.

 

large.2018-02-26_21-19-14.jpg.91d40886283c8362f7759abe79b9b623.jpg large.2018-02-26_21-37-41.jpg.93b60f2b2f47c921cd5dd0c42c83ea84.jpg large.2018-02-26_21-38-53.jpg.650e029df38c3ab0d32b4d551b6257b2.jpg

 

همزمان با ایستادن شما بر روی شیروانی کوچک، شوالیه چاقی را باید ببینید که دور میدانی که زیر شما است در حال حرکت است. به محض این که به زیر شما رسید با حمله هوایی بخش زیادی از خون او را کم کرده و با حملات متعدّد بعد از آن، او را از پای در آورید. در میدان به گردش پرداخته و آیتم های آن جا که شمال یک ریپیر و دو امبر است را برداشته و دوباره از آن منطقه خارج شوید. دوباره از پلّه ها بالا رفته و به برج بازگشته، از آسانسور بالا روید و دوباره به سمت بونفایر روید و استراحت کنید. در بخش بعدی می خواهیم اوّلین NPC یا شخصیّت تعاملی بازی را آزاد کنیم.

 

large.2018-02-26_21-39-08.jpg.5c044a294956d14812fa86a1732aa4e2.jpg large.2018-02-26_21-39-43.jpg.0bbc7821467017978fb0027032ae2bbd.jpg large.2018-02-26_22-05-05.jpg.d0240ca5b3e407708f70de2c952eaaa4.jpg

 

به بونفایر دوّم این منطقه (یعنی بونفایر Tower on the Wall) رفته و از آن جا دوباره وارد اتاق تاریک شوید. منتظر شوید شوالیه اتاق را ترک کند و بعد از آن دوباره دشمنی که پشت بشکه ها مخفی شده را از پای در آورید. ب ه طبقه پایین رفته و دشمنان مخفی در این طبقه را نیز از پای در آورید. بر خلاف دفعه قبل که در این نقطه به مسیر اصلی بازی ادامه دادیم و جلو رفتیم، در این دفعه از نردبان پایین می رویم. بعد از پایین آمدن از نردبان با آندد بزرگی روبرو می شوید که هالبرد(نیزه تبر دار) به دست دارد. از حملات سهمگین اش جاخالی داده و او را از پای در آورید. در اتاق بعدی، بلافاصله سریع به سمت دشمنی که بمب پرتاب می کند رفته و او را از پای در آورید. در صورت برخورد بمب های او به بشکه های اشتعال زای داخل اتاق مقدار زیادی از خون شما در اثر انفجار کم می شود و حتّی امکان مرگ شما در اثر انفجار وجود دارد. وارد اتاق بعدی شده و دشمنی که در سمت چپ شما کمین کرده را نیز از پای در آورید و آیتم روی زمین را برداشته و به سمت پایین حرکت کنید.

 

large.2018-02-26_22-05-39.jpg.111a01a08fff29dde183bce8c0c78535.jpg large.2018-02-26_22-06-12.jpg.b83aaa6a0995ff3416ab47e305bde4b9.jpg 

 

بعد از پایین رفتن از پلّه ها، به مسیر خود ادامه داده و بعد از باز کردن درب قفل شده با کلیدی که در قسمت قبل به دست آورده بودیم، وارد سلول شده و با شخصی که در گوشه نشسته صحبت کنید و بعد از گوش دادن به حرف های او حلقه سنگ اشک آبی را از وی گرفته و از آن جا خارج شوید. به سمت بونفایر رفته و بعد از استراحت در آن جا دوباره به بونفایر اوّل بازگشته و از آن جا خود را از طریق راه میانبر آسانسور به جایی برسانید که بعد از شکست دادن شوالیه تبر زن آن جا بودیم.

 

large.2018-02-26_22-06-52.jpg.53a41181e6f4e2a85066347db2ca25e3.jpg large.2018-02-26_22-08-00.jpg.4a1300cd5170aa0e930cea982cce55d1.jpg

 

در محوّطه پیش رو با تعداد به نسبت قابل توجّهی از شوالیه های لوتریک روبرو هستیم که جنگیدن با آن ها به طور همزمان برای شخصیّتی در سطح و لول فعلی ما غیر ممکن است. سعی کنید با تیر و کمان یا چاقو های پرتابی، نظر یکی از آن ها را به خود جلب کرده و یکی یکی آن ها را از پای در آورید. یکی از شوالیه ها که ردایی آبی نیز به تن دارد بالای پلّه ها رو به مجسّمه ای ایستاده. این شوالیه که چشم های قرمزی دارد( و به طور کلّی هر دشمنی که چشم های قرمز دارد نسبت به هم نوعان خود خشن تر و سخت جان تر و قدرتمند تر است) سخت تر از بقیه شوالیه ها بوده و هنگام مبارزه به وی حتماً از تمامی مهارت های خود برای شکست وی استفاده کنید. بعد از از پای در اوردن تمامی شوالیه ها به سمت درب انتهای مسیر حرکت کرده و در آن جا با پیرزنی که روی صندلی نشسته صحبت کنید و آیتمی که به شما می دهد را بگیرید.
به هیچ وجه پیرزنی که بر روی صندلی نشسته را نکشید، حتّی اگر بر حسب عادت تمامی NPC ها را تا به الآن می کشتید.

 

large.2018-02-26_22-08-28.jpg.6dff37dabff5784e153224327e53884a.jpg large.2018-02-26_22-09-20.jpg.ec9b5ea1cb22503fbd8429e36dc96653.jpg large.2018-02-26_22-09-41.jpg.0fd8cd03629abb3f32dc2951f55af7b0.jpg

 

از پلّه ها مستقیم پایین رفته و تمامی دشمنان بین راه را که کشتن شان آسان است را از پای در آورید. به سمت درب پایین پلّه ها حرکت کرده و در کنار آن با استفاده از یک امبر، خود را بازیابی کنید و جون خود را کامل پر کنید. در صورتی که شما در حالتی باشید که امبر شما بازیابی شده باشد، شما توانایی احضار برخی NPC ها را قبل از باس ها خواهید داشت. این حالت تنها با یکبار مرگ از بین خواهد رفت و برای بازیابی این وضعیّت ملزم به استفاده از امبر ها هستید که بسیار در بازی نایاب هستند. پس در استفاده از آن ها هوشیار باشید و صرفاً آن ها را قبل از باس ها یا مناطق مهم بازی که احتیاج به احضار دارید استفاده کنید. بعد از احضار استاد شمشیرزنی، به سمت درب انتهای سالن بزرگ رفته و با این کار آغاز دوّمین باس فایت بازی را کلید بزنید.

 

large.2018-02-26_22-10-49.jpg.58c4cfe0d1dda608e26b230dfbb7bb28.jpg large.2018-02-26_22-11-04.jpg.a041ee3af0920e0eba13145048cd286b.jpg large.2018-02-26_22-11-23.jpg.c34a983fc2a8808b0d5acf0127502c2c.jpg

 


Vordt of the Boreal Valley

وردت از درّه بوریل، به طور کلّی باس بسیار آسانی است. او دو فاز دارد و در هر دو فاز حملات او قابل دفع کردن به وسیله سپر نیستند. پس بهترین کار برای دفع حملات وی، جاخالی دادن از آن ها به وسیله غلت خوردن است و باور کنید که این کار بسیار آسانی برای این باس است. در هر دو فاز سعی کنید از زیر هیولا غلت خورده و به پشت وی رفته و از آن جا به وی ضربه وارد کنید. پشت وردت بزرگترین نقطه کور و ضعف وی است. در فاز دوّم نیز وردت وحشی تر شده و شارژ ها و حملات سریع و سهمگینی انجام می دهد که جاخالی دادن از آن ها نسبت به حملات معمول اش سخت تر است و بهتر است هنگام انجام این حملات توسّط وی به فکر شربه زدن به وی نباشید. در نهایت لازم به ذکر است که اشاره شود حملات وردت دارای اثر یخ زدگی(Frostbite) هستند که در سورت پر شدن نوار آن در صورت ضربه خوردن زیاد به وسیله پتک وی با مدّت زیاد در تماس بودن با نفس یخی او، جان شما به مقدار زیادی کم می شود  حملات و سرعت عمل شما به صورت کلّی کاهش می شود و شما کند تر می شوید. بنابراین بهتر است در صورت ضربه خوردن. با جاخالی دادن از حملات وی از چندین بار پشت سر هم ضربه خوردن جلوگیری کنید تا نوار یخ زدگی به آرامی خالی شود.

 

large.2018-02-26_22-11-48.jpg.ac93a7bbff

 


ادامه High Wall Of Lothric

به سمت دربی که حالا شاخه ها از آن کنار رفته اند و باز شده رفته و در انتهای آن برنی که پیرزن به شما داده را بلند کنید تا موجودات عجیبی شما را با خود بلند کرده و به منطقه بعدی ببرند. چنان چه بنر مورد نظر را ندارید، احتمالاً با پیرزن صحبت نکرده اید، برگردید و با وی صحبت کنید و آیتم مورد نظر را از وی بگیرید و بعد از آن راهی مرحله بعدی بازی شوید.

 

large.2018-02-26_22-12-34.jpg.495482a096d6070f1b3449c62fcbab97.jpg large.2018-02-26_22-12-55.jpg.65d9ca10174750e4410e8834d0850495.jpg

 


Undead Settlement

به اسکان گاه آنددها خوش آمدید. قصد داریم برای بستن این قسمت اوّلین بونفایر این منطقه را روشن کنیم و ادامه کار این منطقه را به قسمت بعد محوّل کنیم. ابتدا بونفایر کنارتان را روشن کنید و به سمت چپ رفته و بر روی کپّه آجر ها آیتم روی زمین افتاده را بردارید سپس برگشته و از پلّه ها پایین روید. بلافاصله بعد از پایین رفتن از پلّه ها به سمت پشت تان حرکت کنید و در پشت کالسکه سقوط کرده، دو سگی که در حال خوردن جنازه ای هستند را از پای در آورید. بعد از کشتن آن ها مستقیم رفته و وارد محوّطه ای شوید که افراد مرده زیادی در آن بر روی زمین به حالت دعا نشسته اند و جان داده اند. یکی از این افراد زنده است، با او صحبت کنید و درخواست او را قبول کنید. با این NPC در آینده بسیار کار خواهیم داشت.

 

large.2018-02-26_22-14-32.jpg.27f2d7e69ad0640f48ff3ee5e2d61b72.jpg large.2018-02-26_22-14-46.jpg.5f0885f36e3809d4d650b7ec275f13ca.jpg large.2018-02-26_22-15-10.jpg.0e02beb4eba86462fb7a2677726ba862.jpg

 

به سمت پلّه هایی که از آن پایین آمده بودیم رفته و دشمنان روبروی آن را با هم شکست دهید (که شامل تعدادی آندد فوق العاده ضعیف و دو تا سگ می شوند) سپس اهرم کنار دیوار را فشار دهید. و بعد از باز شدن دروازه از آن عبور کرده و به سمت کلبه روبرو رفته و اوّلین بونفایر منطقه که در اثر مرگ هایتان زیاد به آن باز خواهید گشت را روشن کنید.

 

large.2018-02-26_22-17-33.jpg.8790be64dc2242f39ba4e7bdb5489efb.jpg large.2018-02-26_22-18-08.jpg.7876f37ca221d5f8ff004bf564a11b6f.jpg

 


ویدیوی راهنما

 

 


منابعبازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری