5 مقاله
در این ویکی

راهیاب دارک سولز 3: بخش دوّمراهیاب دارک سولز 3 | Dark Souls 3 Walkthrough

large.Dark-Souls-3-Box-Art-Day-One.jpg.9

بخش بعدی بخش سوّم: Vordt of the Boreal Valley
لیست راهیاب راهیاب دارک سولز 3
بخش قبلی بخش اوّل: Cemetery of Ashes و Firelink Shrine

بعد از گذشتن از مقدّمه بازی، به اوّلین مرحله بازی یعنی دیوارهای بلند لوتریک می رویم. جایی که چندین آیتم خوب و پایه ای برای ادامه بازی، برای جمع کردن وجود دارد. در این جا با دشمنان جدید و خطرناکی روبرو می شویم و در نهایت اوّلین شخصیّت و NPC بازی که می توانیم با خود به فایرلینک شراین ببریم نیز در همین منطقه از بازی حضور دارد. با ما همراه باشید تا در سفر به این نقطه به هیچ مشکلی بر نخورید.High Wall of Lothric

بعد از تلپورت کردن از طریق بونفایر موجود در فایرلینک شراین، مستقیم به جلو رفته و درب چوبی را باز کرده، از پلّه ها پایین رفته و اوّلین بونفایر این منطقه را(که احتمالاً به خاطر مرگ هایتان زیاد به این نقطه باز خواهید گشت) روشن کنید. در این جا یک دو راهی به سمت چپ و یا راست وجود دارد. مسیر اصلی ما سمت چپ است امّا بنا به دلیل به دست آوردن آیتم ها ما ابتدا به سمت راست می رویم. در کنار دیوار کنار پلّه، ابتدا یک آندد کماندار وجود دارد. او را از پای در آورده و به پایین پریده. سپس به جای مستقیم رفتن دوباره به سمت چپ رفته و روی سکوی چوبی فرود بیایید و از آن جا بر روی فردی که تبر دارد از حمله هوایی استفاده کنید تا بتوانید راحت تر از شرّ این موجود خلاص شوید. این آندد های بزرگتر که در ادامه با آن ها بیشتر برخورد خواهیم داشت، از آندد ها و جنازه های معمولی به نسبت قویتر هستند و دمیج بیشتری نیز به شما وارد می کنند. ادامه داده و دشمن بعدی را نیز که نشسته از پای در آورید. از پلّه ها بالا رفته و دو سگ و آندد نیزه دار را از پای در آورید.

 

large.2018-02-04_07-41-17.jpg.d88e4d72b44b053c3f6ddcd234e7a1e9.jpg large.2018-02-04_07-45-32.jpg.78180376b80fe970d8069b305b4b344b.jpg large.2018-02-04_07-51-46.jpg.9af34352fb1b9d4d55041789e7e394ea.jpg

   

از پلّه ها وارد شوید و وارد محوّطه ای شوید که اوضاع کمی در آن جا عجیب است. عدّه ای آندد ها در حال دعا کردن و التماس کردن به مجسّمه ای هستند و یک آندد با کمان از آن ها محافظت می کند. امّا این همه چیز نیست. یکی از آنددهای به ظاهر بی آزار جمع را اگر به حال خود رها کنید، بعد از دیدن شما تبدیل به هولای سیاه بدترکیبی می شود که طی مبارزه با گاندیر دیده بودیم. اسم این موجودات، هیولای ابیس است. قبل از این که این موجود شروع به تبدیل کند او را از پای در آورید تا برایتان دردسر نشود. Longbow و تیرها را از محوّطه جمع کنید. سپس کامل برگشته در بونفایر استراحت کنید.

 

large.2018-02-04_07-58-06.jpg.843b29fa8adc1b5dccb5e6a5784d778d.jpg large.2018-02-04_08-00-19.jpg.bf2173b2e72eb832dc1e48df8cbd8ffb.jpg

 

بعد از بلند شدن این بار به سمت چپ رفته و از پلّه ها پایین رفته و دشمنان بین مسیر را از بین ببرید. در انتهای مسیر به جای پایین رفتن از پلّه ها به سمت چپ خود دقّت کرده و از پلّکان کوچکی که در آن سمت هست بالا رفته و افراد آن جا را از پای در آورید. حین بالا رفتن از پلّه ها نیز حواس خودتان را به دشمنی که برای غافلگیر کردن شما می آید جمع کنید و او را نیز از پای در آورید. بعد از بالا رفتن از پلّه ها، دوربین شکاری را برگشته و به پایین بازگردید. از پشت دم اژدهای مرده، به سمت سکویی رفته و از آن جا پایین پریده. وارد پنجره طاقی شده و آیتم انتهای آن را برداشته و به پایین بروید. الآن دقیقاً در همان جایی هستیم که اگر از پلّه ها به جای بالا رفتن، پایین می رفتیم می رسیدیم.

 

large.2018-02-07_22-07-45.jpg.3c55681372ed0b9e18c52027d50f7cb6.jpg large.2018-02-07_22-08-08.jpg.8a9ca54d62cc7ba706dc02ec89009a8d.jpg large.2018-02-07_22-08-44.jpg.d166bbbab9a7d24922241cabe4b8e4c3.jpg

 

دشمنی که پشت جعبه ها کمین کرده را از پای درآورده و به مسیر خود ادامه دهید. و از نردبان پایین روید و دشمن دیگر را نیز در پایین نردبان ها از پای در آورید. از در روبرو بیرون رفته و مستقیم به سمت نیزه داری که کنار پلّه ها ایستاده رفته و او را نیز از پای در آورده و از پلّه ها سریعاً بالا بروید و دشمنان دیگر را نادیده بگیرید و مستقیماً به سمت درب روبرو حرکت کنید تا اژدهای ساکن در آن جا شما را نکشته و از پای در نیاورده است. درب را باز کرده و از آن عبور کنید. از پشت مشاهده کنید که چطور دیگر دشمنان در اثر آتش اژدها میسوزند و از بین می روند.

 

large.2018-02-07_23-29-39.jpg.0345e8deb672518351c63bc9c1c3506c.jpg large.2018-02-07_23-29-54.jpg.d2fd25c2db442be73b40a2f4db719416.jpg

 

در این نقطه از بازی با یکی از حقّه باز ترین و سرسخت ترین دشمنان بازی یعنی میمیک ها روبرو می شوید. این دشمنان در ابتدا شبیه یک صندوقچه بسته اند و کافی است شما درب آن را باز کنید تا هیبتی ترسناک از درون صندوقچه ظاهر شده و شروع به بلعیدن شما کند. تا اواسط بازی که جان شما به مقدار متعادلی برسد میمیک ها در حرکت اوّل شان برای بلعیدن شما بلافاصله شما را می کشند. پس باز کردن سندوقچه اصلاً و ابداً راه مناسبی برای آغاز کردن مبارزه با این نوع دشمنان نیست. به جای این موضوع به محض این که به صندوقچه ها میمیک رسیدید و متوجّه میمیک شدن آن شدید به جای باز کردن آن با قدرت تمام با اسلحه در دست تان به آن ضربه بزنید تا قبل از این که بلند شود مقدار زیادی از خون اش را برده باشید. وقتی میمیک بلند می شود، چندین نوع شربه اعم از مشت و لگد دارد امّا خطرناک ترین آن ها بقل کردنی است که به اندازه باز کردن سندوقچه در بار اوّل مرگبار است و اگیداً پیشنهاد می شود از این حمله جاخالی دهید. بعد از کشتن میمیک این اتاق، اسلحه ای که درون صندوقچه اش است را برداشته و به سمت در دیگری که در سمت دیگر اتاق قرار دارد بروید.

 

large.2018-02-08_11-20-13.jpg.e9bb4604e9433edb068f11ec10b268b5.jpg large.2018-02-08_11-20-36.jpg.4fb7040a17062fca63f6686d0d58c185.jpg

 

مسیر کوتاهی که پشت درب می بینید ادامه داده و دشمنی که نزدیک در نشسته را ابتدا از پای در آورید. بعد از کشتن این موجود در این جا با گونه ای دیگر از دشمنان سرسخت دارک سولز 3 روبرو می شویم، شوالیه های لوتریک! این شوالیه ها سرسخت، قدرتمند سریع و دارای جان و خون بسیار بالایی هستند در این نقطه از بازی بدون درگیری با او سرعاً از کنارش عبور کرده و وارد اتاق پشت سرش شده و بلافاصله با سرعت به سمت راست رفته و از پلّه ها بالا روید و دوّمین بونفایر این منطقه که زیاد به آن رجوع خواهید کرد را روشن کنید. قبل از برگشتن به پایین از پلّه ها کمی منطقه را بررسی کنید و در گوشه ای از آن متوجّه تیتانید شاردی می شوید که روی زمین افتاده. آن را برداشته و پلّه هایی که بالا آمده اید را برگردید.

 

large.2018-02-17_21-44-03.jpg.ebb4680855418e904ff735504101be91.jpg large.2018-02-17_21-51-03.jpg.c28b4e6fb3d21613398775edbc721161.jpg large.2018-02-17_21-51-22.jpg.58854f5362022184c6109231421cbaf2.jpg

 

در این جا برای برداشتن چند عدد آیتم باید اندکی به عقب برگردیم. از پلّه ها پایین رفته و دشمنان حاضر در اتاق تاریک را از بین برده و از دری که ابتدا وارد این اتاق شده اید خارج شوید و با شوالیه لوتریک روبرو شوید.  حملات این دشمن بیش از هر چیز مناسب Parry کردن است. برای این کار باید دکمه ای که با آن با سپر می توان ضربه زد را در لحظه ای که دشمن مورد نظر در حال حمله به شما است فشار دهید تا حمله او دفع شود و او برای مدّتی در این حالت متوقّف و گیج می گردد، این بهترین فرصت برای وارد کردن یک ضربه کاری است. بعد از شکست دادن شوالیه یه سمت اتاقی بروید که میمیک در آن جا بود. بیخیال میمیک شده و به سمت درب دیگر بروید. سعی کنید قبل از این که اژدها محوّطه مورد نظر را کامل به آتش بکشد سه آیتم مورد نظر را از این محوّطه بردارید و برگردید.

 

large.2018-02-18_15-06-28.jpg.727134682a1c9a6e639fb72de0d11371.jpg large.2018-02-18_15-06-54.jpg.06b25e6e2b1d9d10f0c1dd54569e43b7.jpg large.2018-02-18_15-07-09.jpg.1e46fceada270ef8be70d7999180b533.jpg

 

بعد از جمع کردن هر سه آیتم مربوطه و برگشتن به دوّمین بونفایری که آزاد کرده بودیم حالا نوبت به ادامه دادن مسیر اصلی این منطقه است. وارد اتاق تاریک شده و صبر کنید تا شوالیه لوتریک ( که بعد از استراحت شما در بونفایر مانند تمامی دشمنان زنده شده است) از اتاق خارج شود. بلافاصله بعد از خروج وی دشمنی که پشت جعبه ها در انتهای اتاق مخفی است را از پای در آورید و از پلّه ها پایین بروید. در طبقه پایین دو عدد دشمن منتظر اند تا در تاریکی به شما خنجر بزنند. به آن ها حمله ور شده و هر دوی آن ها را از پای در آورید. بعد از مرگ آن دو متوجّه یک نردبان می شوید که به پایین می رود. فعلاً با این نردبان و هر چه زیر آن است کاری نداریم. چرا که انتهای آن به دری بسته می خوریم که نیازمند یه کلید به خصوص است و قبل از آن به دنبال کلید آن جا می رویم. بنابراین بیخیال نردبان شده و مستقیم به سمت درب انتهای اتاق بروید. بلافاصله بعد از حارج شدن به اتاق حواستان را به سمت راستتان جمع کنید و دشمنی را که از دیوارهای آن جا بالا می آید را از پای در آورید. بعد از آن بلافاصله توجّه خود را به دشمنی که از نردبان روبرو بالا می آید معطوف کرده و او را نیز از پای در آورید و از نردبان کوچکی که شما را یک سکّو پایین می رود پایین بروید.

 

large.2018-02-18_15-07-55.jpg.83d43d55dcd759f7ee9550d091501e8d.jpg large.2018-02-18_15-08-10.jpg.74b566b08712e2f6569cbfffa3a3cb26.jpg large.2018-02-18_15-09-16.jpg.92caa5ba434bd02e9a8b45897327bc20.jpg

 

برای عبور از بام روبرو، ابتدا حتماً به تعدادی بمب مجهّز شوید. چرا که در میانه راه بام، با یک هیولای ابیس دیگر روبرو می شوید، و برا کشتن وی هیچ راهی احمقانه تر از نزدیک شدن به وی نیست پس سعی کنید از دور و با بمب او را از پای در آورید بعلاوه این که این نوع هیولا بسیار نسبت به آتش آسیب پذیر اند. بعد از کشتن هیولای ابیس به وسیله آتش، به آن طرف بام رفته. قبل از پایین رفتن از نردبان به سمت چپ رفته و پشت یکی از بام های کوچک، اوّلین کریستال لیزارد بازی را بیابید. این موجودات، مارمولک ها آبی و درخشنده ای هستند که با کشتن شان به شما ایتم های اساسی برای ارتقای اسلحه و زره هایتان را می دهد. بعد از کشتن کریستال لیزارد، از نردبان پایین رفته. در این جا با یک دو راهی روبرو می شوید ولی قبل از آن سعی کنید دو کمانداری که از پشت دیوارها به شما ضربه می زنند را از پای در آورید. هنگام نبرد با آن ها چند آندد عادّی دیگر نیز از دیوارها بالا آمده و ظاهر می شوند. قبل از این که توسّط آن ها قیچی شوید، همه ی آن ها را از پای در آورید. بعد از کشتن دشمنان دو انتخاب دارید. از درب زیر نردبان منتهی به بام عبور کنید. یا از نردبانی که کنار کماندارها بود استفاده کنید و پایین بروید. ما از درب کنار نردبان عبور می کنیم و با دشمنان آن جا روبرو می شویم.

 

large.2018-02-22_17-15-12.jpg.c08293558bb4ce5af97490ee8da92add.jpg large.2018-02-22_17-15-55.jpg.b243553af48c1bfd90becd032c0650ed.jpg large.2018-02-22_17-17-29.jpg.88e5ed8f5cce02fc306b5b2904879b2d.jpg

 

وارد اتاق بزرگ شوید و در آن جا با شوالیه لوتریک روبرو شوید. این بار این شوالیه به جای شمشیر، اسلحه اش نیزه است، بعد از از پای در آوردن او وارد اتاقی شوید که در سمت چپ این اتاق وجود دارد. در این اتاق ابتدا سریعاً از پلّه ها بالا رفته و کماندار را بالافاصله از پای در آورید. بعد از کشن این آندد سریع روی خود را برگردانده و دشمن دیگری که قصد دارد از پشت به شما شبیخون بزند را از پای در آورید. وارد اتاق پشتی شده و دو دشمن دیگر آن جا را نیز از پای در آورید. آیتم ها را برداشته و برگردید. از راهروی منتهی به اتاق اصلی عبور کنید و حین عبور از آن جا حواستان به سمت چپ تان نیز باشد، چرا که یکی از آندد ها منتظر است تا به شما از این نقطه شبیخون بزند. از اتاقی که آندد مورد بحث در آن جا بود براودسورد را برداشته و تا انتهای راهرو بروید. از پلّه ها پایین رفته تا به طبقه ی چوبی اتاق بزرگ جدیدی که وارد آن می شوید برسید. روی مسیر چوبی ادامه بدهید تا به صندوقچه و آنددی که کنار آن نشسته است برسید. آندد را از پای در آورده و از صندوقچه یکی از بهترین سپر های بازی برای شروع بازی را بردارید.

 

large.2018-02-22_17-18-12.jpg.8b6104702f672d25800c701f57d0b313.jpg large.2018-02-22_17-18-32.jpg.4a2a71dbe69f0e867be7122c8f5e9655.jpg large.2018-02-22_17-19-06.jpg.51c6ce77402aa6a3c167cc40fc4a956e.jpg 

large.2018-02-22_17-19-35.jpg.90131ac0fcd924234221b030866894c4.jpg large.2018-02-22_17-20-03.jpg.e84ca8918506ae07358d91d028920138.jpg

 

اتاقی که در ادامه با آن روبرو هستیم بسته به نحوه روبرو شدن شما با آن ممکن است سخت و اذیّت کننده باشد. ولی پیشنهاد ما برای رد کردن این منطقه پایین انداختن بمب ها از طبقات چوبی به سمت پایین و منفجر کردن بشکه های اشتعال زا در کنار دشمنان است تا بتوانید آن ها را با کمترین درگیری از پای در آورید. بعد از این که تمام بشکه ها را از بالا منفجر کردید کافی است به پایین بازگشته و دشمنان باقی مانده را نیز از پای در آورید. دشمنان این اتاق از آندد های معمولی قوی تر بوده و به راحتی توانایی کشتن شما را در چند ضربه دارا هستند. بعد از کشتن تمامی دشمنان به سراغ پلّه ای که به پایین می رود رفته و سگی که آن جاست را بکشید و از انتهای راه پلّه کلید را برداشته و برگردید. این کلید به ما در باز کردن دری که عقب تر به آن اشاره کردیم کمک می کند. حتماً تمامی گوشه کنار های اتاق را بررسی کرده و تمامی آیتم ها را بردارید. اوّلین استوس شارد بازی که تعداد استوس فلاسک های شما را افزایش می دهد در همین اتاق قرار داده شده.

 

large.2018-02-22_17-20-34.jpg.412a9c9d65cb8add1d25d0aa3f699a5e.jpg large.2018-02-22_17-21-13.jpg.79101a472910021bcecf456d25d811b2.jpg

 

از اتاق بیرون رفته و در بالکن بایستید. میخواهیم در این جا از بازی با توجّه به طولانی بودن مسیر تا به این نقطه و احتمالاً تمام شدن استوس فلاسک هایتان با تمام قدرت تنها به جلو رفته و بدون کمترین درگیری ای اوّلین راه میانبر بازی را برای عبور از حجم زیادی از مسیر بازی باز کنیم. از بالکن پایین پریده و بی توجّه به آندد هایی که از زمین بلند می شوند و شوالیه ی چاق تبر دار که دور میدان می چرخد، مستقیم به سمت خروجی سمت چپ تان رفته و از بعد از عبور از آن جا به سمت راست چرخیده و با سرعت، ضمن جاخالی دادن از تیر کماندار، از پلّه ها بالا رفته و مستقیم به مسر خود ادامه دهید تا به حیاط برج برسید. بی توجّه آندد ها بلافاصله وارد برج شده و بر روی آسانسور بایستید تا فعّال شود و حرکت کند. بعد از بالا رفتن از آن جا درب برج را باز کنید و با منظره آشنایی روبرو می شوید. چنانچه با مسیر قبلی به طور کلّی آشنایی دارید با سرعت از همان پلّه های ابتدای بخش، به اوّلین بونفایر برگشته و در آن جا استراحت کنید.

 

large.2018-02-22_17-21-37.jpg.1c72a0652cc962910dc78fd77a39cfab.jpg large.2018-02-22_17-21-57.jpg.a2fc2ba1426375172e7ba292ded33cf6.jpg large.2018-02-22_17-22-12.jpg.462db31166e75eb14138977d72e80e16.jpg

 


ویدیوی راهنما

 


منابعبازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

تاکنون دیدگاهی ارسال نشده است
لطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری