378 مقاله
در این ویکی

سیب عدن


Movyn

سیب عدن

Apples of Eden

ad290952a431b21a70cfeb93b7f17853.jpg

 

لئوناردو داوینچی در حال تماشای یک Apple of Eden

 

نوع تکه عدن
سازنده تمدن اولیه
کاربردها ایجاد توهم

کنترل ذهن

دستکاری فیزیکی

موقعیت کنونی 1: نامشخص

2: نامشخص

3: نامشخص

4: نامشخص

5: نامشخص

سیب عدن اتزیو: نامشخص

دوره استفاده پیشاتاریخ تا دوران کنونی
دارندگان مشهور الطائر

چزاره بورجیا

جیرولامو ساوونارولا

اتزیو آئودیتوره

دزموند مایلز

جورج واشنگتن

سیب عدن (انگلیسی: Apples of Eden) یک قطعه اسرارآمیز وخیالی در سری بازی‌های اساسینز کرید است. در حقیقت این قطعه یک تکنولوژی پیشرفته است که توسط "تمدن اولیه" ساخته شده است. این قطعات در سرتاسر کره زمین پراکنده و پنهان شده اند. Apple در دوران اوج شکوفایی توسط تمدن پیشدادی اولیه ساخته شده بود، این تمدن پس از چند دوره شکوفایی سرانجام منقرض شدند ولی این قطعات همچنان در معابد آن‌ها باقی ماند و از دسترس انسان‌های کنونی پنهان ماند.

 

این تکه ... اریس از این برای شروع جنگ تروآ استفاده کرد. آدم و حوا با این بیرون امدند. staves با این به مار تبدیل شد. دریای سرخ با این از دریای آزاد جدا شد و با این وسیله بود که یک نجار تهی‌دست آب را به شراب تبدیل کرد.

المعلم به الطائر

مدت‌ها پیش از گسترش نوع انسان کنونی، تمدنی پیشدادی وجود داشت که در دوران اوج شکوفایی خود به تکنولوژی ساخت قطعاتی به نام Apple of Eden دست یافتند. این قطعات و سایر دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده از فن‌آوری بسیار پیشرفته‌ای برخوردار بود. این تمدن اولیه نوع کنونی انسان را برای بردگی و بندگی خود ایجاد کردند. این تمدن از انسان‌های کنونی اولیه برای کار در معادن و جنگ‌ها استفاده می‌کردند تا زمانی که آدم و حوا توانستند به یکی از این سیب‌ها دست یابند و پس از استفاده از آن، آدم و حوا به بندگی خود برای تمدن اولیه پایان دادند و جنگ انسان-تمدن اولیه شکل گرفت.

 

در میانه این جنگ فوران‌های خورشیدی بالا گرفت و به کره زمین و هر دو نوع انسان و تمدن اولیه آسیب فراوانی وارد کرد. این دو گونه پس از این با یکدیگر ادغام شدند و فرزندان آن‌ها در کره زمین متراکم گشتند. این فرزندان پیشینیان خود را در اسطوره‌ها و خدایان می‌دیدند.

 

در طول این انفجارها و فوران‌های خورشیدی سیب‌های عدن سالم باقی ماندند ولی افراد باقیمانده بسیار محدودی بودند که از موقعیت این قطعات و معابد آن‌ها مطلع باشند. رفته رفته و با گذشت هزاران سال از گسترش انسان نوع کنونی، دو گروه اصلی پیرامون استفاده از این قطعات پدیدار شدند. Templarها قصد داشتند تا از این قطعات برای احیای قدرت تمدن اولیه استفاده کنند تا صلح را در جهان برقرار سازند و در مقابل Assassinها در تلاش بودند تا مانع از چیرگی تمپلارها برای احیای قدرت تمدن اولیه شوند و آزادی را برای نوع انسان کنونی حفظ کنند.

 

این قطعات به شکلی اسرار آمیز هستند و به اشکال مختلفی از جمله کنترل ذهن افراد، ایجاد توهم در افراد، تغییر شکل فیزیکی افراد و ... عمل می‌کنند.

 

مخفی کننده

الگو:اساسینز کرید

شخصیت‌ها  
اساسین‌ها دزموند مایلزلوسی استیل‌من | الطائرالمعلممالک السیفکدار السیفعباس سفیانرئوفجبالجمال
 
تمپلارها وارن ویدیچآلن ریکین | تمیرگارنیه د ناپلوزطلالابولنقودویلیام مونتفراتمجد الدینجبیر الحکیمسیبرندماریا تروپروبرت دی سیبل
 
دیگران لیلا مارینو | مسونریچارد شیردل
طرف‌ها آبسترگو | اساسین‌هاشوالیه‌های تمپلارشوالیه‌های هاسپیتالرشوالیه‌های تتونیکشرقیانشهروندان
مکان‌ها آزمایشگاه آبسترگو | معبد سلیمانمصیافدمشقعکهاورشلیمارسوفقلمرو پادشاهی
رویدادها جنگ سوم صلیبی
قوانین و گیم‌پلی دستاوردهاآنیموسپرهاهمراه شدندید عقابیپیام‌های مرموزپرچم‌هااستراق سمغحافظه ژنتیکمراحلایمیل‌هاتکه‌های عدن (سیب عدن)جیب بریمخفی‌کارینجات شهروندانپرش با ایماننقاط دیداراذل و اوباشGlitchesاسب‌ها
سلاح‌ها مشتخنجر پنهانخنجر کوتاهپرتاب چاقوشمشیر

 

مخفی کننده

 

الگو:اساسینز کرید ۲

شخصیت‌ها
خاندان آئودیتوره جیووانی آئودیتورهماریو آئودیتورهماریا آئودیتورهفدریکو آئودیتورهاتزیو آئودیتورهکلاودیا آئودیتورهپتروچیو آئودیتوره | دومنیکو آئودیتورهرناتو آئودیتوره
اساسین‌ها ربکا کرینشان هاستینگدزموند مایلزلوسی استیل‌من | دانته آلیگیریبارتولومئو د آلویانوتئودورا کونتانتونیکولو ماکیاولیآنتونینیو د ماگیانیسپائولالا ولپه | الطائر
تمپلارها استفانو دا بانیونهامیلیو بارباریگومارکو بارباریگوسیلویو بارباریگوبرناردو بارونچلیرودریگو بورجیاکارلو گریمالدیآنتونیو مافیدانته موروکه‌کو اورسیلودویکو اورسیفرانچسکو د پاتزییاکوپو د پاتزیویری د پاتزیفرانچسکو سالویاتی
دیگران کلای کژمارکوارن ویدیچ | اوبرتو آلبرتیجیرولامو ساوونارولالورنزو د مدیچیجولیانو دی مدیچیکاترینا اسفورزالئوناردو داوینچی | آگوستینو بارباریگوآنتارزاکارلوتا موروکریستینا وسپوچیآلویزه دا ویلاندینو | ماریا تروپ | مینروا
طرف‌ها اساسین‌هاتمپلارهاشهروندCourtesansمزدورانبازرگانانجیب‌برهاپاسبان‌ها
مکان‌ها آزمایشگاه آبسترگوپنهان‌گاه | فلورانسمونتریجیونیویلای آئودیتورهتوسکانیسن جیمینیانوکوهستان آپنینرومانیافورلیونیزرم
رویدادها رنسانس
قوانین و گیم‌پلی آبسترگودستاوردهاآنیموسدید عقابیبازرگانان هنریآهنگرهاپزشک‌هااثر بلیدینگسیستم اقتصادیپرهاکدکس پیجگلیف‌هاتمدن اولیهمجسمه‌های مونتریجیونیاستراق سمغحافظه ژنتیکمراحللباس‌هاتکه‌های عدن (سیب عدنعصای عدن)The Truthمخفی‌کاریصندوقچه‌های گنجشنانقاط دید
سلاح‌ها سلاح سنگینسلاح گرم مخفیبمب دودزاپرتاب چاقوخنجرخنجر پنهانشمشیر
DLC نبرد فورلیآتش‌بازی در پوچی

 

 

مخفی کننده

الگو:اساسینز کرید ۳

اساسینز کرید ۳

شخصیت‌ها  
اساسین‌ها ربکا کرینشان هاستینگدزموند مایلزویلیام مایلز | دبرا کارتراستفن چافیاجیمی کالیآکیلیز داون‌پورتروبرت فالکنردانکن لیتلمیکولوئیس میلزکانر کن‌ویکلیپر ویلکینسونجیکوب زینگر | جان دلا تور
 
تمپلارها دنیل کراسوارن ویدیچ | نیکولاس بیدلرجینالد برچادوارد برادوکبنجامین چرچجان هریسونتوماس هیکیویلیام جانسونهیثم کن‌ویچارلز لیجان پیتکرن
 
ساکنان Homestead کاترینکوریندیاناالنگادفریلنس اودانللیل وایتمیریامنوریساولیورپرودنستریتیموتیدیوید والستونوارن
 
دیگران جونوژوپیترمینروا | ساموئل آدامزبندیکت آرنولدآماندا بایلیدیوید کلاترباکریچارد کلاترباکبنجامین فرانکلینفرانسوا-ژوزف پال د گراسجیم هولدنکانیتزیوکاننتویکونلافایتاویایینرایزریل پتنامپل ریویربنجامین تال‌مجسیلاس تاچرمیسون ویمزجورج واشینگتون
طرف‌ها اساسین‌هاارودیتوتمپلارها (صنایع آبسترگو) | ارتش بریتانیا (وفادارماندگان)اساسین‌های مستعمره‌نشینتشریفات مستعمره‌نشینانارتش قاره‌ای (میهن‌دوستان)مردم موهاکپسران آزادی
مکان‌ها شهر نیویورک (برج آزادی) | رم (آزمایشگاه آبسترگو)سائو پائولوتورین، نیویورک (معبد بزرگ) | بوستوندریای کارائیب (کروس جزیره مرد مرده جامائیکا مارتینیک)چارلزتاونهومستد داون‌پورتفورت والکاتفرانتیر (کنکورد جانز تاون کاناتاه‌سه‌تون لکزینگزتون مون‌موث دره فورج)لندن (تساتر سلطنتی)مارتاز وینیردوست‌پوینتگذرگاه شمال‌غربیجزیره اوآکفیلادلفیا
رویدادها خروج جرم از تاج خورشیدی (۲۰۱۲) | جنگ فرانسوی‌ها و سرخ‌پوستان (اعزامیان برادوک)کشتار بوستونمهمانی چای بوستونجنگ انقلاب آمریکا (نبردهای لکزینگتون و کنکورد نبرد بانکر هیل نبرد مون‌موث نبرد وست‌پوینت نبرد چساپیک حمله به فورت جورج)
قوانین و گیم‌پلی داستان آبسترگودستاوردهاصفحه‌های آلماناکآنیموسآکوییلاهمراه شدنتوپ جنگیچالش‌های کلابقراردادهاCraftingکارکرد دوگانهدید عقابیاستراق سمعسیستم اقتصادیشکارحافظه ژنتیکمراحللباس‌هاتکه‌های عدن (سیب عدنکلید معبد بزرگ)پرش با ایمانمخفی‌کاریصندوقچه‌های گنجشنانقاط دید
سلاح‌ها سلاح گرمتیر و کمانتوپ جنگیطناب دارتخنجر پنهانشمشیرتاماهاکس
DLC بندیکت آرنولدبسته اسرار پنهاناستبداد شاه واشینگتون

 


ویرایش شده در توسط Movyn (نمایش تاریخچه)بازخورد کاربر

پست‌های توصیه شده

سلام سیب عدن اتزیو با سیب عدن الطائر که درکتاب خانه اش پیدا کرد فرق دارند یا هر دو یک سیب بودند

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام.

فرق دارند. سیب عدن اتزیو، سیب عدنی هست که تمپلارها از قبرس به ونیز آوردند ولی درنهات توسط اتزیو تصاحب شد... در جریان حمله چزاره از دست رفت ولی درنهایت اتزیو اون رو در آخر بازی اساسینز کرید برادری به دست آورد و در کولیزیوم مخفی کرد.

 

سیب عدن الطائر در اصل سیب عدنی بود که در معبد سلیمان بود و اساسین‌ها برای المعلم آوردن... بعد از این تا آخر عمر دست الطائر بود و درنهایت هم در کتابخانه الطائر در مصیاف مخفی شد. اتزیو اون رو به دست اورد ولی گذاشت همانجا بماند. این در دیتابیس آبسترگو به سیب عدن شماره ۲ شناخته می‌شود.

 

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

شما مطمعن هستید که اون کاخی که در اساسین 1 بود معبد سلیمان است

من در جایی خواندم که آن قلعه الموت در قزوین(کاسپین سابق) است 

چون که بر روی پرچم های آن قلعه اسم علی را حک کرده بودند و به نظر میرسید شیعه یا مسلمان اهل سنت بوده اند 

ولی تا آن جایی که من میدانم معبد سلیمان در دست یهودی ها بوده

در کل این بازی مخلوطی از تخیل و واقعیت است

حشاشین یا (اساسین)فرمان روایی به نام حسن صباح در دوران سلجوقیان و حکومتی به نام اسماعیلیه داشتند. اون ها با اموزش هایی که میدیدند تا مصر را گرفته بودند و اگر نقشه ی ایران در دوران سلجوق ها را ببینید متوجه میشوید که به طور عجیبی پیشرفت کردند

بازی اساسین و پرنس آف پرشیا. اگر دقت کنید کاملا شبیه به هم هستند و هردو از در و دیوار بالا میروند و در شمشیر زنی ماهر هستند

در بازی پرنس اف پرشیا 3 شما برج یا قلعه ای را میبینید که کاملا شبیه به برج بابل است ولی برای ان که نام بازی شاهزاده ایرانی است و شباهتی کامل با اساسین دارد نتیجه میگیریم ان قلعه الموت بوده است که الان خرابه های ان را در قزوین میتوانید پیدا کنید

پرنس پرشیا و اساسین هر دو در یک زمان هستند.

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

 

کاخ مورد اشاره شما، درواقع "قلعه مصیاف" در شهر مصیاف هست و نه قلعه الموت در قزوین؛ جایی که الطائر ماموریت‌های خود را از المعلم دریافت می‌کنه.

معبد سلیمان؛ جایی هست که در ابتدای بازی، الطائر و دو اساسین دیگه در اون هستن و بعد از نفوذ و پیدا کردن تمپلارها و رئیس‌شون یعنی دی سیبل، الطائر دستور حمله داد که بعد از شکست خودش، دو اساسین بعدی مجبور به درگیری شدن. یکی از اساسین‌ها کشته شد ولی اساسین دیگه بعد از از دست دادن یک دستش موفق شد سیب عدن رو از معبد و از دست تمپلارها خارج کنه و از "معبد سلیمان" بیاره به "قلعه مصیاف". این دو لوکیشن کاملا جدا از همدیگر هستن.

 

الطائر در معبد سلیمان

 

در مورد ادامه کامنت شما؛ حسن صباح بنیانگذار محفل اساسین‌ها در واقعیت هست. با این حال درگذشت این شخص در واقعیت در سال ۱۱۲۳ میلادی ثبت شده. حال اینکه وقایع بازی تقریبا صد سال بعد از مرگ حسن صباح هست. نه در قزوین و الموت؛ بلکه در مصیاف و قلعه کوهستانی این شهر. در این زمان رشیدالدین سینان رهبر اساسین‌ها بوده که سازندگان بدون اشاره به این اسم از لقب المعلم استفاده کردن.

 

همچنین در واقعیت اساسین‌ها که در درون اسماعیلیه شکل گرفتند؛ خواستگاه شیعه داشتن (البته منظور از شیعه؛ شیعه دوازده امامی نیست). ولی سازندگان بازی از همون ابتدا اشاره کردند که دین و مذهب نقشی در میان اساسین‌ها نداره. برای مثال الطائر و هیچ کدوم از اساسین‌ها دیالوگی در باره دین ندارن درحالی که مشخصه مسلمان هستن. یا اتزیو صحبتی در مورد دین نداره درحالی که مشخصه مسیحی هست و کانر و بقیه قهرمان‌ها// در مورد نقش کلمه علی در قلعه مصیاف هم این نقش واقعا در قلعه مذکور وجود داره؛ این قلعه خیلی قبل‌تر از ورود اساسین‌ها ساخته شده بوده و اساسین‌هایی که در این دوره در قلعه هستن؛ سازنده قلعه نبودن. به این ترتیب کنترل‌کنندگان قلعه لزوما نمی‌تونن شیعه باشن. حتی اگر فرض بگیریم که هستن، در بازی Revelations کنترل این قلعه به دست تمپلارهای مسیحی افتاده ولی اون اسم رو اون‌ها هم حذف نکرده بودن. در کل سازندگان تلاش کردن در عین وفاداری به تاریخ حقیقی از دخالت دادن مباحث دینی/شخصیتی در گیم‌پلی و داستان جلوگری کنن. (دینی: شما در هیچ بازی به خاطر دین شخصی رو نمی‌کشید/شخصیتی: قهرمان‌های اصلی بازی برای جلوگیری از پیوند دادن شباهت همگی فیک و ساختگی هستن)

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پس یعنی بازی اساسین کرید 1 هیچ ربطی به ایران نداره و تمام این قضایا در سوریه شهر مصیاف رخ میدهد؟

واقعا ممنونم با تشکر

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بله؛ هیچ کدوم از بازی‌ها در ایران اتفاق نمی‌افتد

 

پ.ن: در دوره عباس سفیان به عنوان منتور اساسین‌ها در مصیاف، الطائر و پسرش بعد از فرار از قلعه و شهر به سمت "قلعه الموت" در قزوین رفتند. این بخش از داستان الطائر فقط در متون رسمی منتشر شده و در گیم‌پلی یا فیلمی نمایش داده نشده.

پ.ن۲: در ژورنال مشهور ادوراد کن‌وی هم ادوارد به یکی از سفرهای خودش اشاره کرده بود که او هم در دوره زندگی خودش بعد از دزدی دریایی به قلعه الموت رفته بوده. با این حال این بخش از زندگی ادوارد نیز تنها در متون بهش اشاره شده و شامل گیم‌پلی یا فیلم تا الآن نبوده.

 

خواهش می‌کنم. موفق باشید.

به اشتراک گذاری این دیدگاه


لینک به نظر
به اشتراک گذاری در سایت های دیگرلطفا از بخش نظرات، تنها برای اظهار نظر درباره مقالات استفاده کنید

مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد

مهمان
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
ارسال دیدگاه

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   بازگردانی قالب بندی

  حداکثر استفاده از ۷۵ شکلک مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

در حال بارگذاری