ویرایش تاریخچه

رضا موسوی

رضا موسوی

این تریلر به هیجان و اکشن بازی دیترویت اشاره دارد و همچنین نیم نگاهی برای معرفی شخصیت ها

هر کدام از اندرویید ها ابتدا صاحبی دارند یا سرپرست کسی هستند

کارا سرپرست یک دختر بچه ی یتیم

کانر همکار یک مامور پلیس

مارکوس که ابتدا یک ربات بود که برای یک هنرمند کار می کرد و با او بسیار با محبت بود اما پسر آن فرد مارکوس را طرد کرد

مارکوس به علت بی توجهی به اندرویید ها یک انقلاب و قیام ترتیب داد و کاور مربوط به بازی همان نیم رخ مارکوس است

 

رضا موسوی

رضا موسوی

این تریلر به هیجان و اکشن بازی دیترویت اشاره دارد و همچنین نیم نگاهی برای معرفی شخصیت ها

هر کدام از اندرویید ها ابتدا صاحبی دارند یا سرپرست کسی هستند

کارا سرپرست یک دختر بچه ی یتیم

کانر همکار یک مامور پلیس

مارکوس که ابتدا یک ربات بود که برای یک هنرمند کار می کرد و با او بسیار با محبت بود اما پسر آن فرد مارکوس را طرد کرد

مارکوس به علت بی توجهی به اندرویید ها یک انقلاب و قیام ترتیب داد و کاور مربوط به بازی همان نیم رخ مارکوس است

 

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.